Cách sử dụng bình nước nóng tiết kiệm điện

關於部落格
Không nên mua loại bình nước nóng quá to, không để nhiệt độ quá cao hoặc bật liên tục… những lưu ý nhỏ sẽ giúp bạn luôn có nước nóng để dùng trong mùa lạnh mà không “điên đầu” vì tiền điện....
http://www.thegioibinhnonglanh.com/
  • 341

    累積人氣

  • 0

    今日人氣

    0

    訂閱人氣

Sửa máy giặt quận 7

&nbsp;<strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-giat-quan-7/">Sua may giat quan 7</a></strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;c&aacute;c loại, tất cả c&aacute;c h&atilde;ng sản xuất. Điện lạnh Ho&agrave;ng Gia Ph&aacute;t chuy&ecirc;n sửa chữa, vệ sinh, th&aacute;o lắp m&aacute;y giặt tại nh&agrave;, li&ecirc;n hệ 0935675715.</span>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
Ch&uacute;ng t&ocirc;i hiểu&nbsp;t&acirc;m l&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng v&igrave; m&aacute;y giặt l&agrave; vật dụng&nbsp;kh&aacute; mắc tiền n&ecirc;n rất kh&ocirc;ng an t&acirc;m khi giao m&aacute;y để sửa chữa cho một đơn vị kh&ocirc;ng uy t&iacute;n, chuy&ecirc;n nghiệp. Biết được điều đ&oacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n huy động những kỹ thuật tay nghề giỏi với hơn nhiều năm kinh nghiệm về hỗ trợ c&ocirc;ng ty. N&ecirc;n khi giao m&aacute;y cho Ho&agrave;ng Gia Ph&aacute;t&nbsp;sửa chữa qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ ho&agrave;n to&agrave;n y&ecirc;n t&acirc;m v&agrave; h&agrave;i l&ograve;ng.</p>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_503">
<img alt="Dịch vụ sửa chữa máy giặt tại quận 7 uy tín" class="wp-image-503 size-full" data-mce-="" height="485" src="http://dichvudienlanh24g.com/wp-content/uploads/2015/08/HOTLINE.jpg" style="border: 0px;" width="315" />
<p class="wp-caption-text" style="margin: 0px 0px 0.5em;">
Dịch vụ&nbsp;<strong>sửa m&aacute;y giặt quận 7</strong>&nbsp;uy t&iacute;n</p>
</div>
</div>
<h2 style="margin-bottom: 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif;">
&nbsp;DỊCH VỤ SỬA M&Aacute;Y GIẶT&nbsp;TẠI NH&Agrave; QUẬN&nbsp;<strong>7</strong></h2>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
Điện Lạnh HO&Agrave;NG GIA PH&Aacute;T l&agrave; đơn vị chuy&ecirc;n tr&aacute;ch về m&aacute;y giặt thuộc trung t&acirc;m Ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp dịch vụ sửa chữa tr&ecirc;n khắp c&aacute;c quận v&agrave; khu vực ở th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Chuy&ecirc;n sửa m&aacute;y giặt tại nh&agrave;, sửa m&aacute;y giặt uy t&iacute;n, chuy&ecirc;n nghiệp. Với&nbsp; đội ngũ thợ nhiều năm kinh nghiệm , phục vụ nhanh cả ng&agrave;y lễ v&agrave; chủ nhật, sửa m&aacute;y giặt sử l&yacute; nhanh tất cả c&aacute;c bệnh hư hỏng của tất cả c&aacute;c h&atilde;ng m&aacute;y giặt c&oacute; tr&ecirc;n thị trường như: daewoo, electrolux, hitachi, lg, midea, panasonic, samsung, sanyo, sharp, toshiba,&hellip;</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<strong>HO&Agrave;NG GIA PH&Aacute;T</strong>&nbsp;chuy&ecirc;n sửa chữa c&aacute;c loại m&aacute;y giặt :&nbsp;cửa trước &ndash; lồng ngang (Sửa m&aacute;y giặt cửa trước lồng ngang) v&agrave;&nbsp;cửa tr&ecirc;n &ndash; lồng đứng (Sửa m&aacute;y giặt cửa tr&ecirc;n lồng đứng) v&agrave; c&aacute;c loại kh&aacute;c.</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
xem th&ecirc;m :</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-giat-quan-4/" title="Sửa máy giặt quận 4">Sua may giat quan 4</a>&nbsp;<br />
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-giat-quan-3/" title="Sửa máy giặt quận 3">sua may giat quan&nbsp;3</a>&nbsp;<br />
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-giat-quan-2/" title="Sửa máy giặt quận 2">sua may giat quan&nbsp;2</a></p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-giat-quan-8/">Sua may giat quan 8</a><br />
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-giat-quan-7/">sua may giat quan&nbsp;7</a><br />
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-giat-quan-6/">sua may giat quan&nbsp;6</a></p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-giat-quan-5/">sua may giat quan&nbsp;5</a></p>
<ul style="margin-bottom: 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
</ul>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-1/">sua may lanh quan&nbsp;1</a></p>
<ul style="margin-bottom: 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
</ul>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-2/">sua may lanh quan&nbsp;2</a></p>
<ul style="margin-bottom: 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
</ul>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-3/">sua may lanh quan&nbsp;3</a></p>
<ul style="margin-bottom: 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
</ul>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-4/">sua may lanh quan&nbsp;4</a></p>
<ul style="margin-bottom: 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
</ul>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-5/">sua may lanh quan&nbsp;5</a></p>
<ul style="margin-bottom: 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
</ul>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-6/">sua may lanh quan&nbsp;6</a></p>
<ul style="margin-bottom: 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
</ul>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-7/">sua may lanh quan&nbsp;7</a></p>
<ul style="margin-bottom: 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
</ul>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-8/">sua may lanh quan&nbsp;8</a></p>
<ul style="margin-bottom: 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
</ul>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-9/">sua may lanh quan&nbsp;9</a></p>
<ul style="margin-bottom: 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
</ul>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-10/">sua may lanh quan&nbsp;10</a></p>
<ul style="margin-bottom: 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
</ul>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-11/">sua may lanh quan&nbsp;11</a></p>
<ul style="margin-bottom: 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
</ul>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-12/">sua may lanh quan&nbsp;12</a></p>
<ul style="margin-bottom: 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
</ul>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-binh-thanh/">sua may lanh quan binh thanh</a></p>
<ul style="margin-bottom: 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
</ul>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-go-vap/">sua may lanh quan go vap</a></p>
<ul style="margin-bottom: 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
</ul>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-tan-binh/">sua may lanh quan tan binh</a></p>
<ul style="margin-bottom: 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
</ul>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-tan-phu/">sua may lanh quan tan phu</a></p>
<ul style="margin-bottom: 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
</ul>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-binh-tan/">sua may lanh quan binh tan</a></p>
<ul style="margin-bottom: 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
</ul>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-phu-nhuan/">sua may lanh quan phu nhuan</a></p>
<ul style="margin-bottom: 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
</ul>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-thu-duc/">sua may lanh quan thu duc</a></p>
繼續閱讀

Một vài kiến thức cơ bản sử dụng máy lạnh

&nbsp;<span style="color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">ửa chữa m&aacute;y lạnh c&oacute; thể l&agrave; cần thiết nếu bạn nhận được rằng điều h&ograve;a kh&ocirc;ng kh&iacute; của bạn kh&ocirc;ng m&aacute;t nữa. C&oacute; rất nhiều việc m&agrave; c&oacute; thể g&acirc;y ra c&aacute;c vấn đề trong điều h&ograve;a kh&ocirc;ng kh&iacute; của bạn. Sau đ&oacute;, nếu bạn kh&ocirc;ng biết phải l&agrave;m g&igrave; v&agrave; tr&aacute;nh trong việc đưa ra một số sai lầm; c&oacute; một v&agrave;i bước đơn giản v&agrave; dễ d&agrave;ng m&agrave; bạn c&oacute; thể thực hiện trước khi bạn gọi sự hỗ trợ từ c&aacute;c chuy&ecirc;n gia sửa chữa AC.</span>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
Hơn nữa, bạn vẫn được ph&eacute;p thực hiện việc sửa chữa thiết bị AC của bạn tr&ecirc;n của ri&ecirc;ng bạn nếu bạn đang đảm bảo rằng bạn c&oacute; thể l&agrave;m điều đ&oacute;. Tuy nhi&ecirc;n, bạn vẫn c&oacute; được để l&agrave;m theo một v&agrave;i bước đơn giản v&agrave; dễ d&agrave;ng để giữ cho khỏi sai lầm m&agrave; c&oacute; thể bị hư hỏng hệ thống điều h&ograve;a kh&ocirc;ng kh&iacute; của bạn. L&agrave;m một sửa chữa m&aacute;y điều h&ograve;a kh&ocirc;ng kh&iacute; l&agrave; kh&ocirc;ng qu&aacute; kh&oacute; để l&agrave;m miễn l&agrave; bạn hiểu r&otilde; về điều trị.</p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
Trước hết, bạn c&oacute; thể kiểm tra để xem c&oacute; bao nhi&ecirc;u kh&ocirc;ng kh&iacute; đi qua hệ thống. Nếu d&ograve;ng chảy yếu, c&oacute; thể c&oacute; một vấn đề với c&aacute;c quạt hay hệ thống ống dẫn. Kiểm tra c&aacute;c điều kiện của đơn vị quạt gi&oacute; v&agrave; nếu n&oacute; bẩn; quạt c&oacute; thể quay nhưng kh&ocirc;ng phải di chuyển nhiều kh&ocirc;ng kh&iacute;.</p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/wp-content/uploads/2015/03/may-lanh-tiet-kiem-dien-3.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;"><img alt="may-lanh-tiet-kiem-dien-3" data-mce-="" height="250" src="http://dichvudienlanh24g.com/wp-content/uploads/2015/03/may-lanh-tiet-kiem-dien-3.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" width="490" /></a></p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
Gợi &yacute; bạn: Một số chi nh&aacute;nh ti&ecirc;u biểu tại Điện Lạnh Ho&agrave;ng Gia Ph&aacute;t bạn c&oacute; thể tin tưởng:</p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-giat-quan-3/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;">Sửa m&aacute;y giặt quận 3</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;" />
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-giat-quan-2/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;">Sửa m&aacute;y giặt quận 2</a></p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-1/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;">Sua may lanh quan 1</a></p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-2/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;">Sua may lanh quan 2</a></p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-3/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;">Sua may lanh quan&nbsp;3</a></p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-4/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;">Sua may lanh quan&nbsp;4</a></p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-5/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;">Sua may lanh quan&nbsp;5</a></p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-6/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;">Sua may lanh quan&nbsp;6</a></p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-7/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;">Sua may lanh quan&nbsp;7</a></p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-8/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;">Sua may lanh quan&nbsp;8</a></p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-9/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;">Sua may lanh quan&nbsp;9</a></p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-10/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;">Sua may lanh quan&nbsp;10</a></p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-11/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;">Sua may lanh quan&nbsp;11</a></p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-12/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;">Sua may lanh quan&nbsp;12</a></p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-binh-thanh/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;">Sua may lanh quan&nbsp;binh thanh</a></p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-go-vap/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;">Sua may lanh quan&nbsp;go vap</a></p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-tan-binh/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;">Sua may lanh quan&nbsp;tan binh</a></p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-tan-phu/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;">Sua may lanh quan&nbsp;tan phu</a></p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-binh-tan/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;">Sua may lanh quan&nbsp;binh tan</a></p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-phu-nhuan/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;">Sua may lanh quan phu nhuan</a></p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-thu-duc/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;">Sua may lanh quan&nbsp;thu duc</a></p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
Một thứ kh&aacute;c m&agrave; mạnh mẽ c&oacute; thể hạn chế c&aacute;c luồng kh&ocirc;ng kh&iacute; l&agrave; lọc bẩn v&agrave; ống dẫn. T&igrave;m c&aacute;c bộ lọc v&agrave; loại bỏ n&oacute; v&agrave; thay thế n&oacute; bằng một c&aacute;i sạch sẽ. Đ&acirc;y l&agrave; một bước đơn giản trong sửa chữa của bạn m&agrave; bạn c&oacute; thể l&agrave;m một m&igrave;nh v&agrave; rất &iacute;t chi ph&iacute;. Nếu mọi thứ đều sạch sẽ, kiểm tra c&aacute;c ống dẫn vật l&yacute; để đảm bảo rằng tất cả họ đều r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; kết nối.</p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, b&ecirc;n cạnh tất cả những bước dễ d&agrave;ng m&agrave; đ&atilde; được thảo luận ở tr&ecirc;n; vẫn c&ograve;n l&agrave; một điều m&agrave; c&oacute; thể g&acirc;y ra sự sụt giảm khả năng l&agrave;m m&aacute;t. Điều n&agrave;y thường được gọi l&agrave; đ&oacute;ng băng của m&aacute;y n&eacute;n. Đối với nhiều trường hợp hệ thống AC đ&atilde; trở n&ecirc;n hư hỏng, bạn c&oacute; thể l&agrave;m việc sửa chữa tr&ecirc;n của ri&ecirc;ng bạn, hoặc nếu bạn kh&ocirc;ng thực sự biết phải l&agrave;m g&igrave;; bạn c&oacute; thể bắt đầu để k&ecirc;u gọi sự gi&uacute;p đỡ của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia sửa chữa m&aacute;y lạnh</p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
nguồn :&nbsp;<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/mot-vai-kien-thuc-co-ban-su-dung-may-lanh/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(111, 56, 0);">http://dichvudienlanh24g.com/mot-vai-kien-thuc-co-ban-su-dung-may-lanh/</a></p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
Chủ đề li&ecirc;n quan</p>
<ul style="margin: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 10px; padding-left: 20px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<li style="margin: 0px; padding: 4px 0px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/ban-tim-thay-1-cong-ty-sua-chua-may-lanh-chuyen-nghiep/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;" title="Bạn tìm thấy 1 công ty sửa chữa máy lạnh chuyên nghiệp">Bạn t&igrave;m thấy 1 c&ocirc;ng ty sửa chữa m&aacute;y lạnh chuy&ecirc;n nghiệp</a>&nbsp;(1)</li>
<li style="margin: 0px; padding: 4px 0px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/tim-kiem-dich-vu-sua-chua-may-lanh-dang-tin-cay/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;" title="Tìm kiếm dịch vụ sửa chữa máy lạnh đáng tin cậy">T&igrave;m kiếm dịch vụ sửa chữa m&aacute;y lạnh đ&aacute;ng tin cậy</a>&nbsp;(1)</li>
<li style="margin: 0px; padding: 4px 0px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/duy-tri-nhiet-may-lanh-o-muc-trung-binh-de-khong-sua-chua/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;" title="Duy trì nhiệt độ máy lạnh ở mức trung bình để không sửa chửa">Duy tr&igrave; nhiệt độ m&aacute;y lạnh ở mức trung b&igrave;nh để kh&ocirc;ng sửa chửa</a>&nbsp;(1)</li>
<li style="margin: 0px; padding: 4px 0px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/lam-nao-de-biet-ai-co-nhu-cau-su-dung-may-lanh/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;" title="Làm thế nào để biết ai có nhu cầu sử dụng máy lạnh">L&agrave;m thế n&agrave;o để biết ai c&oacute; nhu cầu sử dụng m&aacute;y lạnh</a>&nbsp;(1)</li>
<li style="margin: 0px; padding: 4px 0px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/giam-gia-khi-sua-chua-may-lanh/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;" title="Giảm giá khi sửa chửa máy lạnh">Giảm gi&aacute; khi sửa chửa m&aacute;y lạnh</a>&nbsp;(1)</li>
<li style="margin: 0px; padding: 4px 0px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/lam-nao-de-tim-kiem-1-trung-tam-sua-may-lanh-uy-tin/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;" title="Làm thế nào để tìm kiếm 1 trung tâm sửa máy lạnh uy tín">L&agrave;m thế n&agrave;o để t&igrave;m kiếm 1 trung t&acirc;m sửa m&aacute;y lạnh uy t&iacute;n</a>&nbsp;(1)</li>
<li style="margin: 0px; padding: 4px 0px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-chua-may-lanh-bi-ro-ri/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;" title="Sửa chữa máy lạnh bị rò rỉ">Sửa chữa m&aacute;y lạnh bị r&ograve; rỉ</a>&nbsp;(1)</li>
<li style="margin: 0px; padding: 4px 0px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/nhin-doi-giam-gia-truoc-khi-thue-cong-ty-sua-chua-dieu-hoa-nhiet/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;" title="Nhìn Đối giảm giá Trước khi thuê An Công ty Sửa chữa điều hòa nhiệt độ">Nh&igrave;n Đối giảm gi&aacute; Trước khi thu&ecirc; An C&ocirc;ng ty Sửa chữa điều h&ograve;a nhiệt độ</a>&nbsp;(1)</li>
<li style="margin: 0px; padding: 4px 0px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/hay-ve-sinh-may-lanh-ngay-truoc-khi-qua-muon/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;" title="Hãy vệ sinh máy lạnh ngay trước khi quá muộn">H&atilde;y vệ sinh m&aacute;y lạnh ngay trước khi qu&aacute; muộn</a>&nbsp;(1)</li>
<li style="margin: 0px; padding: 4px 0px;">
<a data-mce-="" href="http://dichvudienlanh24g.com/hieu-qua-cach-de-tiet-kiem-tien-tren-dieu-hoa-nhiet-2/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(199, 124, 79); text-decoration: none;" title="Hiệu quả cách để tiết kiệm tiền trên điều hòa nhiệt độ">Hiệu quả c&aacute;ch để tiết kiệm tiền tr&ecirc;n điều h&ograve;a nhiệt độ</a>&nbsp;(1)</li>
</ul>
繼續閱讀

Lợi ích của việc ăn chay

&nbsp;<strong style="color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px; margin: 0px; padding: 0px;">Lợi &iacute;ch từ việc ăn chay thực sự rất lớn?</strong><span style="color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">&nbsp;Vậy lợi &iacute;ch đ&oacute; l&agrave; g&igrave;? Khi m&agrave; những người nổi tiếng v&agrave; danh nh&acirc;n, họ cũng xem việc ăn chay l&agrave; một việc rất quan trọng trong cuộc sống, mang lại nhiều lợi &iacute;ch cho sức khỏe, cũng như m&ocirc;i trường.</span>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Ăn chay</strong>&nbsp;hiện l&agrave; một xu hướng của nhiều người hiện nay muốn bảo vệ sức khỏe. Người ta ăn chay v&igrave; nhiều l&yacute; do kh&aacute;c nhau, c&oacute; người ăn chay v&igrave; sở th&iacute;ch, c&oacute; người ăn chay v&igrave; sức khỏe, c&oacute; người ăn chay v&igrave; đạo, hoặc ăn v&igrave; những mục ti&ecirc;u của cuộc sống như bảo vệ m&ocirc;i trường, bảo vệ động vật, n&ecirc;n ăn chay cũng chia ra nhiều trường ph&aacute;i kh&aacute;c nhau, ăn chay to&agrave;n phần l&agrave; c&aacute;ch ăn bỏ hẳn tất cả những thứ c&oacute; nguồn g&oacute;c động vật ra khỏi khẩu phần ăn hằng ng&agrave;y, hay ăn chay b&aacute;n phần, kh&ocirc;ng ăn thịt c&aacute;, hải sản, nhưng sữa trứng th&igrave; vẫn ăn.</p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
&nbsp;</p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<img alt="" data-mce-src="http://nhatkysacdep.com/wp-content/uploads/2012/06/M%C3%93N-G%C3%80-CHAY-R%C3%94-TI-2.jpg" height="299" src="http://nhatkysacdep.com/wp-content/uploads/2012/06/M%C3%93N-G%C3%80-CHAY-R%C3%94-TI-2.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" title="MÓN GÀ CHAY RÔ TI 2" width="400" /></p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
&nbsp;</p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
D&ugrave; mục ti&ecirc;u v&agrave; c&aacute;ch ăn chay của bạn như thế n&agrave;o, th&igrave; việc ăn chay cũng l&agrave; một điều v&ocirc; c&ugrave;ng đ&aacute;ng kh&iacute;ch lệ. Ăn chay c&oacute; mu&ocirc;n v&agrave;n lợi &iacute;ch, c&aacute;i lợi &iacute;ch h&agrave;ng đầu của việc ăn chay ch&iacute;nh tốt cho sức khỏe con người.</p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
&nbsp;</p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<img alt="" data-mce-src="https://lh4.googleusercontent.com/-VBAT1bvA6go/T-vmafL_0gI/AAAAAAAAAMs/cr1QT2t4l3g/s389/monchayngon.jpg" height="365" src="https://lh4.googleusercontent.com/-VBAT1bvA6go/T-vmafL_0gI/AAAAAAAAAMs/cr1QT2t4l3g/s389/monchayngon.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" width="300" /></p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
&nbsp;</p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Ăn chay</strong>&nbsp;đ&uacute;ng c&aacute;ch, biết kết hợp c&aacute;c thứ rau đậu h&agrave;i h&ograve;a, bạn kh&ocirc;ng những c&oacute; đầy đủ chất dinh dưỡng nu&ocirc;i cơ thể, ph&aacute;t triển tr&iacute; n&atilde;o, m&agrave; c&ograve;n tr&aacute;nh xa được bệnh tật. Trước hết bạn sẽ c&oacute; một tr&aacute;i tim khỏe mạnh, tr&aacute;nh xa tiểu đường, xơ vữa động mạch bởi những chất b&eacute;o c&oacute; hại từ động vật. C&aacute;c m&oacute;n ăn chay thường gi&agrave;u chất xơ, vitamin, kho&aacute;ng chất, những m&oacute;n n&agrave;y lại v&ocirc; c&ugrave;ng l&agrave;nh t&iacute;nh, thanh lọc cơ thể bạn, thải bớt những chất độc ứ đọng trong cơ thể để bạn c&oacute; thể sống khỏe mạnh v&agrave; k&eacute;o d&agrave;i tuổi thọ hơn.</p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><a data-mce-href="http://lozi.vn/kimhanhle/khong-no-ve-voi-30-mon-dac-san-da-nang-ai-thu-cung-me-1439870780" href="http://lozi.vn/kimhanhle/khong-no-ve-voi-30-mon-dac-san-da-nang-ai-thu-cung-me-1439870780" style="color: rgb(199, 124, 79); margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">m&oacute;n ăn đặc sản đ&agrave; nẵng</a></strong></p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><a data-mce-href="http://lozi.vn/kimhanhle/hon-20-quan-cafe-yen-tinh-cuc-thich-hop-de-lam-viec-1440058401" href="http://lozi.vn/kimhanhle/hon-20-quan-cafe-yen-tinh-cuc-thich-hop-de-lam-viec-1440058401" style="color: rgb(199, 124, 79); margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">cafe y&ecirc;n tĩnh ở s&agrave;i g&ograve;n</a></strong></p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<a data-mce-href="http://lozi.vn/search/photos?q=panna-cotta" href="http://lozi.vn/search/photos?q=panna-cotta" style="color: rgb(199, 124, 79); margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">panna cotta</a>&nbsp;<a data-mce-href="http://lozi.vn/search/photos?q=%C4%91%C3%A1-b%C3%A1o-h%C3%A0n-qu%E1%BB%91c" href="http://lozi.vn/search/photos?q=đá-báo-hàn-quốc" style="color: rgb(199, 124, 79); margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">đ&aacute; b&agrave;o h&agrave;n quốc</a>&nbsp;<a data-mce-href="http://lozi.vn/search/photos?q=brownie" href="http://lozi.vn/search/photos?q=brownie" style="color: rgb(199, 124, 79); margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">brownie</a>&nbsp;<a data-mce-href="http://lozi.vn/search/photos?q=dessert" href="http://lozi.vn/search/photos?q=dessert" style="color: rgb(199, 124, 79); margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">dessert</a>&nbsp;<a data-mce-href="http://lozi.vn/search/photos?q=h%E1%BB%93-l%C3%B4-n%C6%B0%E1%BB%9Bng" href="http://lozi.vn/search/photos?q=hồ-lô-nướng" style="color: rgb(199, 124, 79); margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">hồ l&ocirc; nướng</a>&nbsp;<a data-mce-href="http://lozi.vn/search/photos?q=parfait" href="http://lozi.vn/search/photos?q=parfait" style="color: rgb(199, 124, 79); margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">parfait</a>&nbsp;<a data-mce-href="http://lozi.vn/search/photos?q=b%C3%A1nh-b%C3%B4ng-lan-tr%E1%BB%A9ng-mu%E1%BB%91i" href="http://lozi.vn/search/photos?q=bánh-bông-lan-trứng-muối" style="color: rgb(199, 124, 79); margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">B&aacute;nh b&ocirc;ng lan trứng muối</a>&nbsp;<a data-mce-href="http://lozi.vn/search/photos?q=b%C3%A1nh-b%C3%B4ng-lan-ph%C3%B4-mai" href="http://lozi.vn/search/photos?q=bánh-bông-lan-phô-mai" style="color: rgb(199, 124, 79); margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">b&aacute;nh b&ocirc;ng lan ph&ocirc; mai</a>&nbsp;<a data-mce-href="http://lozi.vn/search/photos?q=b%C3%A1nh-tr%C3%A1ng-n%C6%B0%E1%BB%9Bng" href="http://lozi.vn/search/photos?q=bánh-tráng-nướng" style="color: rgb(199, 124, 79); margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">b&aacute;nh tr&aacute;ng nướng</a>&nbsp;<a data-mce-href="http://lozi.vn/search/photos?q=C%C3%A1-vi%C3%AAn-chi%C3%AAn" href="http://lozi.vn/search/photos?q=Cá-viên-chiên" style="color: rgb(199, 124, 79); margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">C&aacute; vi&ecirc;n chi&ecirc;n</a>&nbsp;<a data-mce-href="http://lozi.vn/search/photos?q=ph%C3%A1-l%E1%BA%A5u" href="http://lozi.vn/search/photos?q=phá-lấu" style="color: rgb(199, 124, 79); margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">ph&aacute; lấu</a>&nbsp;<a data-mce-href="http://lozi.vn/search/photos?q=b%E1%BB%99t-chi%C3%AAn" href="http://lozi.vn/search/photos?q=bột-chiên" style="color: rgb(199, 124, 79); margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">bột chi&ecirc;n</a>&nbsp;<a data-mce-href="http://lozi.vn/search/photos?q=h%C3%A1-c%E1%BA%A3o" href="http://lozi.vn/search/photos?q=há-cảo" style="color: rgb(199, 124, 79); margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">h&aacute; cảo</a>&nbsp;<a data-mce-href="http://lozi.vn/search/photos?q=c%C6%A1m-ch%C3%A1y-ch%C3%A0-b%C3%B4ng" href="http://lozi.vn/search/photos?q=cơm-cháy-chà-bông" style="color: rgb(199, 124, 79); margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">cơm ch&aacute;y ch&agrave; b&ocirc;ng</a>&nbsp;<a data-mce-href="http://lozi.vn/search/photos?q=s%E1%BB%AFa-t%C6%B0%C6%A1i-chi%C3%AAn" href="http://lozi.vn/search/photos?q=sữa-tươi-chiên" style="color: rgb(199, 124, 79); margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">sữa tươi chi&ecirc;n</a>&nbsp;<a data-mce-href="http://lozi.vn/search/photos?q=B%C3%A1nh-su-kem-chi%C3%AAn" href="http://lozi.vn/search/photos?q=Bánh-su-kem-chiên" style="color: rgb(199, 124, 79); margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">B&aacute;nh su kem chi&ecirc;n</a>&nbsp;<a data-mce-href="http://lozi.vn/search/photos?q=s%E1%BB%AFa-chi%C3%AAn" href="http://lozi.vn/search/photos?q=sữa-chiên" style="color: rgb(199, 124, 79); margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">sữa chi&ecirc;n</a>&nbsp;<a data-mce-href="http://lozi.vn/search/photos?q=b%C3%A1nh-tr%C3%A1ng-l%E1%BA%AFc" href="http://lozi.vn/search/photos?q=bánh-tráng-lắc" style="color: rgb(199, 124, 79); margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">b&aacute;nh tr&aacute;ng lắc</a>&nbsp;<a data-mce-href="http://lozi.vn/search/photos?q=N%E1%BB%99m-b%C3%B2-kh%C3%B4" href="http://lozi.vn/search/photos?q=Nộm-bò-khô" style="color: rgb(199, 124, 79); margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">Nộm b&ograve; kh&ocirc;</a>&nbsp;<a data-mce-href="http://lozi.vn/search/photos?q=nem-chua-n%C6%B0%E1%BB%9Bng" href="http://lozi.vn/search/photos?q=nem-chua-nướng" style="color: rgb(199, 124, 79); margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">nem chua nướng</a>&nbsp;<a data-mce-href="http://lozi.vn/search/photos?q=nem-chua-r%C3%A1n" href="http://lozi.vn/search/photos?q=nem-chua-rán" style="color: rgb(199, 124, 79); margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">nem chua r&aacute;n</a>&nbsp;<a data-mce-href="http://lozi.vn/search/photos?q=th%E1%BA%A1ch-d%E1%BB%ABa" href="http://lozi.vn/search/photos?q=thạch-dừa" style="color: rgb(199, 124, 79); margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">thạch dừa</a>&nbsp;<a data-mce-href="http://lozi.vn/search/photos?q=kem-hoa-qu%E1%BA%A3" href="http://lozi.vn/search/photos?q=kem-hoa-quả" style="color: rgb(199, 124, 79); margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">kem hoa quả</a>&nbsp;<a data-mce-href="http://lozi.vn/search/photos?q=nem-l%E1%BB%A5i" href="http://lozi.vn/search/photos?q=nem-lụi" style="color: rgb(199, 124, 79); margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">nem lụi</a>&nbsp;<a data-mce-href="http://lozi.vn/search/photos?q=ch%C3%A8-xo%C3%A0i" href="http://lozi.vn/search/photos?q=chè-xoài" style="color: rgb(199, 124, 79); margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none;">ch&egrave; xo&agrave;i</a></p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Ăn chay</strong>&nbsp;cũng l&agrave; một c&aacute;ch để bạn ăn ki&ecirc;ng, giữ g&igrave;n v&oacute;c d&aacute;ng thanh mảnh, gọn nhẹ, thanh tho&aacute;t.</p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Ăn chay</strong>&nbsp;để bạn c&oacute; một cuộc sống thanh tịnh hơn. Khi ăn chay, bạn sẽ cảm thấy y&ecirc;u đời hơn, dễ tr&uacute;t bỏ những buồn vui qu&aacute; mức, những suy nghĩ ti&ecirc;u cực trong đầu, bạn dễ lấy lại được c&acirc;n bằng trong cuộc sống. Khi ăn chay, khiến l&ograve;ng bạn thanh thản, nh&igrave;n cuộc sống bằng một &aacute;nh mắt nh&acirc;n từ v&agrave; bao dung, bạn dễ d&agrave;ng y&ecirc;u lấy những thứ giản dị xung quanh m&igrave;nh, dung h&ograve;a v&agrave;o thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, v&agrave;o cảnh vật.</p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
&nbsp;</p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<img alt="" data-mce-src="https://lh5.googleusercontent.com/-Hz71yXm3MJw/T-vmYGh7NRI/AAAAAAAAAMU/1V_ujelJmCk/s385/co+chay+vu+lan.jpg" height="255" src="https://lh5.googleusercontent.com/-Hz71yXm3MJw/T-vmYGh7NRI/AAAAAAAAAMU/1V_ujelJmCk/s385/co+chay+vu+lan.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" width="400" /></p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
&nbsp;</p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">Ăn chay</strong>&nbsp;v&igrave; m&ocirc;i trường, v&igrave; bảo vệ động vật. Đ&oacute; l&agrave; những mục ti&ecirc;u ăn chay rất đ&aacute;ng tr&acirc;n trọng. Hiện nay, tr&ecirc;n thế giới đối mặt với nhiều động vật đ&atilde; v&agrave; sắp tuyệt chủng, ăn chay ch&iacute;nh l&agrave; một h&igrave;nh thức cổ động cho những mục ti&ecirc;u cao đẹp, bảo vệ m&ocirc;i trường, bảo vệ những động vật thi&ecirc;n nhi&ecirc;n.</p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
&nbsp;</p>
<p style="margin: 2px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(97, 55, 30); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; line-height: 17.3999996185303px;">
<img alt="" data-mce-src="https://lh6.googleusercontent.com/-MW0HYauOyOQ/T-vmaLuKJ6I/AAAAAAAAAMo/gO8G8wIgXZg/s400/mon-chay.jpg" height="295" src="https://lh6.googleusercontent.com/-MW0HYauOyOQ/T-vmaLuKJ6I/AAAAAAAAAMo/gO8G8wIgXZg/s400/mon-chay.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" width="400" /></p>
繼續閱讀

10 món ngon khó cưỡng ở Đà Nẵng

&nbsp;<strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">Đ&agrave; Nẵng</strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">, th&agrave;nh phố của những c&acirc;y cầu, th&agrave;nh phố xanh &ndash; sạch &ndash; đẹp hấp dẫn du kh&aacute;ch bởi nhiều địa điểm du lịch v&agrave; ẩm thực đặc sắc, ngon kh&oacute; cưỡng.</span>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
L&agrave; t&acirc;m điểm của ba di sản thế giới:&nbsp;<strong>Cố đ&ocirc; Huế, phố cổ Hội An</strong>&nbsp;v&agrave; th&aacute;nh địa Mỹ Sơn,&nbsp;<strong>Đ&agrave; Nẵng</strong>&nbsp;trở th&agrave;nh nơi du lịch l&iacute; tưởng.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Dạo quanh một v&ograve;ng th&agrave;nh phố, tận hưởng kh&ocirc;ng kh&iacute; của mảnh đất&nbsp;miền Trung&nbsp;sẽ thấy sự kh&aacute;c biệt của một th&agrave;nh phố du lịch th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường. Chương tr&igrave;nh &ldquo;5 kh&ocirc;ng&rdquo;: kh&ocirc;ng c&oacute; hộ đ&oacute;i, kh&ocirc;ng c&oacute; người m&ugrave; chữ, kh&ocirc;ng c&oacute; người lang thang xin ăn, kh&ocirc;ng c&oacute; người nghiện ma t&uacute;y trong cộng đồng, kh&ocirc;ng c&oacute; giết người cướp của khiến cho bạn v&agrave; gia đ&igrave;nh sẽ kh&aacute; y&ecirc;n t&acirc;m v&agrave; thoải m&aacute;i cảm nhận vẻ đẹp phong cảnh, sự th&acirc;n thiện, h&ograve;a đồng của con người v&agrave; nhất l&agrave; những m&oacute;n &ldquo;đặc sản&rdquo; nơi đ&acirc;y. Bạn cứ y&ecirc;n t&acirc;m l&agrave;&nbsp;<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/kimhanhle/ke-sao-cho-het-du-mon-dac-san-da-nang-niu-chan-bat-cu-ai-1439895898" href="http://lozi.vn/kimhanhle/ke-sao-cho-het-du-mon-dac-san-da-nang-niu-chan-bat-cu-ai-1439895898">đặc sản Đ&agrave; Nẵng</a>&nbsp;</strong>đ&uacute;ng theo ti&ecirc;u ch&iacute; ngon - bổ - rẻ, nhất định kh&ocirc;ng sợ &ldquo;lỗ&rdquo;.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<strong>1. M&igrave; Quảng</strong></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Khỏi phải n&oacute;i th&igrave; ai cũng biết m&igrave; Quảng l&agrave; m&oacute;n nổi danh của Đ&agrave; Th&agrave;nh. Những cọng m&igrave; d&agrave;y, cứng v&agrave; to th&ocirc; l&agrave; n&eacute;t đặc trưng tạo n&ecirc;n linh hồn của t&ocirc; m&igrave;.&nbsp;M&igrave; Quảng&nbsp;kh&ocirc;ng c&oacute; c&ocirc;ng thức &ldquo;bất di bất dịch&rdquo; m&agrave; rất đa dạng: m&igrave; Quảng sườn non, m&igrave; Quảng c&aacute; l&oacute;c, m&igrave; Quảng lươn, m&igrave; Quảng chả cua&hellip; nhưng &ldquo;truyền thống&rdquo; nhất l&agrave; m&igrave; Quảng t&ocirc;m, g&agrave;, trứng, thịt. Đặc biệt, th&agrave;nh phần kh&ocirc;ng thể thiếu của m&igrave; Quảng l&agrave; đậu phộng rang v&agrave; b&aacute;nh tr&aacute;ng m&egrave; nướng gi&ograve;n. M&igrave; Quảng ăn kh&ocirc;.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<img _mce_src="http://tourdulichbana.net/images/stories/tintuc/my-quang-da-nang.jpg" alt="my quang" height="400" src="http://tourdulichbana.net/images/stories/tintuc/my-quang-da-nang.jpg" style="border: 0px;" width="530" /></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Những cọng m&igrave; d&agrave;y, cứng v&agrave; to th&ocirc; l&agrave; n&eacute;t đặc trưng tạo n&ecirc;n linh hồn của t&ocirc; m&igrave; Quảng.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Thực kh&aacute;ch trộn đều tất cả nguy&ecirc;n liệu v&agrave;o một t&ocirc;, b&ecirc;n cạnh l&agrave; t&ocirc; nước l&egrave;o được ninh từ xương heo ngon c&ugrave;ng phần t&ocirc;m gi&atilde; lấy nước, th&ecirc;m hạt điều tạo n&ecirc;n chất nước s&aacute;nh v&agrave; l&ecirc;n m&agrave;u đẹp mắt. M&igrave; Quảng ăn k&egrave;m với rau sống như cải, x&agrave; l&aacute;ch tươi, h&uacute;ng quế, gi&aacute; đỗ, rau răm, ng&ograve; r&iacute;, bắp chuối sắt mỏng&hellip; tất cả trộn lẫn tạo n&ecirc;n m&ugrave;i vị đậm đ&agrave; kh&oacute; qu&ecirc;n.<br />
&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="mceItemTable" style="cursor: default; border-style: dashed; border-color: rgb(187, 187, 187); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;" width="156">
<tbody>
<tr height="23">
<td class="xl65" height="23" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10px; margin: 8px; cursor: text; border-style: dashed; border-color: rgb(187, 187, 187);" width="156">
&nbsp;</td>
</tr>
<tr height="23">
<td class="xl65" height="23" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10px; margin: 8px; cursor: text; border-style: dashed; border-color: rgb(187, 187, 187);" width="156">
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/sen-buffet-ho-tay-qvBdvAH9oLs98R1D" href="http://lozi.vn/b/sen-buffet-ho-tay-qvBdvAH9oLs98R1D">sen t&acirc;y hồ buffet</a><br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/acoustic-cafe-rock-6e1-ngo-thoi-nhiem-p-7-quan-3-tp-hcm-340" href="http://lozi.vn/b/acoustic-cafe-rock-6e1-ngo-thoi-nhiem-p-7-quan-3-tp-hcm-340">acoustic bar saigon</a><br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/duck-deli-nguyen-thai-binh-153-nguyen-thai-binh-quan-1-tp-hcm-227" href="http://lozi.vn/b/duck-deli-nguyen-thai-binh-153-nguyen-thai-binh-quan-1-tp-hcm-227">Duck Deli</a><br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/cafe-mien-dong-thao-221a-nguyen-trong-tuyen-8-phu-nhuan-ho-chi-minh" href="http://lozi.vn/b/cafe-mien-dong-thao-221a-nguyen-trong-tuyen-8-phu-nhuan-ho-chi-minh">Cafe Miền Đồng Thảo</a><br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/139ab-nguyen-trai-quan-1-thanh-pho-ho-chi-minh-xyXJXLR26EXKf9Uh" href="http://lozi.vn/b/139ab-nguyen-trai-quan-1-thanh-pho-ho-chi-minh-xyXJXLR26EXKf9Uh">Sydney Restaurant</a><br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/sen-buffet-ho-tay-qvBdvAH9oLs98R1D" href="http://lozi.vn/b/sen-buffet-ho-tay-qvBdvAH9oLs98R1D">sen t&acirc;y hồ buffet h&agrave; nội</a><br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/dinh-doc-lap-135-nam-ky-khoi-nghia-quan-1-tp-hcm-537" href="http://lozi.vn/b/dinh-doc-lap-135-nam-ky-khoi-nghia-quan-1-tp-hcm-537">Dinh Độc Lập</a><br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/beer-market-underground-3e5ZVcEytnld0g0i" href="http://lozi.vn/b/beer-market-underground-3e5ZVcEytnld0g0i">Beer Market</a><br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/kimhanhle/sung-sot-voi-vo-van-mon-ngon-duong-vo-van-tan-hPaTQMbskpeD3N6o" href="http://lozi.vn/kimhanhle/sung-sot-voi-vo-van-mon-ngon-duong-vo-van-tan-hPaTQMbskpeD3N6o">tokyo deli vo van tan</a><br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/ciao-bella-11-dong-du-p-ben-nghe-quan-1-tp-hcm-403" href="http://lozi.vn/b/ciao-bella-11-dong-du-p-ben-nghe-quan-1-tp-hcm-403">Ciao Bella</a><br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/bibimbap-korean-food-51-duong-d5-p-25-q-binh-thanh-2" href="http://lozi.vn/b/bibimbap-korean-food-51-duong-d5-p-25-q-binh-thanh-2">Bibimbap</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
M&igrave; Quảng b&aacute;n buổi s&aacute;ng tới tầm 9h &ndash; 10h ở đường Ho&agrave;ng Diệu, Phan Thanh, Trưng Nữ Vương, Ho&agrave;ng Hoa Th&aacute;m; một số nơi b&aacute;n cả ng&agrave;y như tr&ecirc;n đường Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn C&ocirc;ng Trứ. Gi&aacute; cả dao động t&ugrave;y nơi, t&ugrave;y t&ocirc; lớn nhỏ khoảng 13.000 &ndash; 25.000 đồng/t&ocirc;, b&aacute;nh tr&aacute;ng b&aacute;n k&egrave;m 3.000 đồng/c&aacute;i.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<strong>2. Gỏi c&aacute; Nam &Ocirc;</strong></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Ăn rồi l&agrave; dễ nghiện, nhưng &iacute;t người d&aacute;m thử m&oacute;n n&agrave;y bởi n&oacute; l&agrave;m từ c&aacute; sống. Gỏi c&aacute; Nam &Ocirc; c&oacute; thể được chế biến từ c&aacute; m&ograve;i, c&aacute; tớp, c&aacute; cơm... nhưng ngon v&agrave; th&iacute;ch hợp nhất l&agrave; c&aacute; tr&iacute;ch. C&aacute; tr&iacute;ch cỡ lớn hơn ng&oacute;n tay, cắt đầu, đu&ocirc;i, bụng, bỏ xương, t&aacute;ch th&acirc;n l&agrave;m hai v&agrave; xắt từng miếng nhỏ, &eacute;p nước để r&aacute;o rồi đem ướp với gừng, riềng, tỏi băm nhuyễn v&agrave; th&iacute;nh.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Nước cốt c&aacute; được đun s&ocirc;i, h&ograve;a th&ecirc;m với nước mắm Nam &Ocirc;, ớt, bột năng, bột ngọt tạo th&agrave;nh thứ nước chấm đặc trưng cho ri&ecirc;ng m&oacute;n gỏi. Rau ăn k&egrave;m với gỏi c&aacute; Nam &Ocirc; rất đa dạng v&agrave; đặc biệt, l&agrave; đọt non của c&aacute;c loại c&oacute;c rừng, tim lan, l&agrave;nh ngạnh, l&aacute; tr&acirc;m, l&aacute; dừng&hellip; vốn chỉ mọc tr&ecirc;n tr&ecirc;n đ&egrave;o Hải V&acirc;n. Tuy nhi&ecirc;n, giờ đ&acirc;y, c&aacute;c m&oacute;n rau kh&aacute;c như dưa chuột, xo&agrave;i, chuối&hellip; được d&ugrave;ng nhiều để đ&aacute;p ứng nhu cầu ng&agrave;y c&agrave;ng tăng của thực kh&aacute;ch.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<img _mce_src="http://tourdulichbana.net/images/stories/tintuc/goi-ca-nam-o.jpg" alt="goi ca nam o" height="400" src="http://tourdulichbana.net/images/stories/tintuc/goi-ca-nam-o.jpg" style="border: 0px;" width="530" /></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Gỏi c&aacute; Nam &Ocirc;, thử l&agrave; dễ nghiện.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
C&oacute; hai c&aacute;ch ăn gỏi c&aacute;: c&aacute; với rau c&aacute;c loại cuốn b&aacute;nh tr&aacute;ng hoặc chỉ việc trộn c&aacute; với rau v&agrave; nước chấm, cứ thế ăn. Cho rau l&ecirc;n b&aacute;nh tr&aacute;ng, gắp th&ecirc;m v&agrave;i miếng c&aacute; lấm tấm th&iacute;nh riềng v&agrave;ng ruộm, cuộn lại, chấm v&agrave;o b&aacute;t nước chấm v&agrave; &ldquo;cắn&rdquo;. Thịt c&aacute; ngọt m&aacute;t, nước chấm đậm b&ugrave;i, vị riềng, ớt cay thơm, quyện với c&aacute;c loại l&aacute; mang hương rừng khiến người l&acirc;ng l&acirc;ng kh&oacute; tả khi c&aacute;i ngon thấm v&agrave;o từng tế b&agrave;o lưỡi.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Gỏi c&aacute; Nam &Ocirc; th&igrave; phải tới khu vực Nam &Ocirc; để thưởng thức mới đ&uacute;ng điệu. Hoặc nếu kh&ocirc;ng, bạn c&oacute; thể qua Nguyễn Tất Th&agrave;nh hay cầu Nam &Ocirc; v&agrave; gọi một phần với gi&aacute; từ 40.000 đồng.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<strong>3. B&uacute;n chả c&aacute;</strong></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Thực ra, cứ đến miền Trung l&agrave; đ&acirc;u đ&acirc;u cũng dễ t&igrave;m ra qu&aacute;n b&aacute;n b&uacute;n chả c&aacute;. Nhưng b&uacute;n chả c&aacute; ở Đ&agrave; Nẵng mới thật đặc biệt. B&uacute;n chả c&aacute; ngon, khi ăn kh&ocirc;ng c&oacute; m&ugrave;i tanh, chỉ nghe hương thơm ng&agrave;o ngạt của t&ocirc; b&uacute;n kết hợp với vị ngọt thanh của rau củ quả v&agrave; vị đậm đ&agrave; của nước l&egrave;o khiến bất cứ thực kh&aacute;ch n&agrave;o cũng phải xu&yacute;t xoa&hellip;</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
B&uacute;n chả c&aacute; c&ograve;n được ăn k&egrave;m với rau sống, như x&agrave; l&aacute;ch, h&uacute;ng, quế, gi&aacute; đỗ sống. Đặc biệt, kh&ocirc;ng thể thiếu đối với m&oacute;n b&uacute;n chả c&aacute; l&agrave; ớt tỏi gi&atilde; v&agrave; h&agrave;nh ng&acirc;m giấm đường. Vị chua chua ngọt ngọt của h&agrave;nh hương cộng với vị cay của ớt tỏi khiến người ăn c&oacute; những trải nghiệm th&uacute; vị kh&ocirc;ng thể n&agrave;o qu&ecirc;n.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<img _mce_src="http://tourdulichbana.net/images/stories/tintuc/bun-cha-ca.jpg" alt="bun cha ca da nang" height="400" src="http://tourdulichbana.net/images/stories/tintuc/bun-cha-ca.jpg" style="border: 0px;" width="530" /></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Chả c&aacute; l&agrave;m từ c&aacute; tươi v&agrave; nước l&egrave;o ngon ngọt l&agrave;m th&agrave;nh b&uacute;n chả c&aacute; của Đ&agrave; Nẵng m&agrave; hiếm nơi n&agrave;o c&oacute; được.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Ngo&agrave;i m&oacute;n b&uacute;n chả c&aacute;, người Đ&agrave; Nẵng c&ograve;n kho&aacute;i khẩu với m&oacute;n b&uacute;n c&aacute; l&aacute;t. Thay v&igrave; chả c&aacute; th&igrave; người ta để nguy&ecirc;n c&aacute; tươi, cắt khoanh v&agrave; kho sơ qua với gia vị cho thấm. C&aacute;c loại c&aacute; n&agrave;y thường l&agrave; c&aacute; thu, c&aacute; ngừ hoặc c&aacute; cam t&ugrave;y v&agrave;o mỗi m&ugrave;a trong năm tại Đ&agrave; Nẵng.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
C&oacute; nhiều qu&aacute;n b&uacute;n chả c&aacute; ở đ&acirc;y, nhưng một số nơi bạn n&ecirc;n gh&eacute; qua nếu tiện đường: qu&aacute;n tr&ecirc;n đường Ho&agrave;ng Diệu (ngay b&ecirc;n cạnh t&ograve;a nh&agrave; Ho&agrave;ng Anh Gia Lai) b&aacute;n cả ng&agrave;y từ 7h - 21h; qu&aacute;n b&aacute;n suốt đ&ecirc;m tr&ecirc;n đường H&ugrave;ng Vương; qu&aacute;n lại chỉ b&aacute;n buổi s&aacute;ng từ 6h - 10h ở đường Trần Cao V&acirc;n (đối diện chợ Tam T&ograve;a). Tất cả đều c&oacute; gi&aacute; phải chăng v&ocirc; c&ugrave;ng, chỉ từ 15.000 đồng/t&ocirc;.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<strong>4. B&aacute;nh tr&aacute;ng thịt heo</strong></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Kh&ocirc;ng đ&ograve;i hỏi chế biến cầu k&igrave;, m&agrave; đơn giản v&agrave; rất dễ ăn. Thịt heo cuốn b&aacute;nh tr&aacute;ng ở Đ&agrave; Nẵng nổi tiếng v&igrave; nguy&ecirc;n liệu được chọn kỹ c&agrave;ng, khiến hương vị ho&agrave;n hảo. Thịt heo chỉ lấy phần m&ocirc;ng hoặc vai, sau đ&oacute; đem hấp hơi để giữ nguy&ecirc;n vị ngọt. Rau đều thuộc loại th&ocirc;ng dụng, rất dễ t&igrave;m nhưng phải đảm bảo tươi xanh, kh&ocirc;ng h&eacute;o &uacute;a gồm x&agrave; l&aacute;ch, h&uacute;ng quế, diếp c&aacute;, h&agrave;nh l&aacute;, rau thơm, rau đắng, gi&aacute;, b&uacute;p chuối trắng, dưa leo, chuối ch&aacute;t&hellip;</p>
繼續閱讀

Mách bạn cách nấu chè ngô ngon ngọt

&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">Nguy&ecirc;n liệu nấu ch&egrave; ng&ocirc; gồm c&oacute;:</span>
<ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<li>
Bắp ng&ocirc; tươi: 4 bắp;</li>
<li>
Nước cốt dừa: 1 hộp;</li>
<li>
Bột ng&ocirc; hoặc bột sắn d&acirc;y: 2 th&igrave;a cafe;</li>
<li>
L&aacute; nếp: 3 l&aacute;;</li>
<li>
Đường, muối, vừng rang.</li>
</ul>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
C&aacute;c bước thực hiện c&aacute;ch nấu ch&egrave; ng&ocirc; ngon</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<img _mce_src="http://monan9.com/wp-content/uploads/2015/04/cach-nau-che-ngo-ngon1.jpg" alt="Cách nấu chè ngô ngon ngọt, dẻo bùi" class="aligncenter size-full wp-image-2512" height="451" src="http://monan9.com/wp-content/uploads/2015/04/cach-nau-che-ngo-ngon1.jpg" style="border: 0px;" width="600" /></div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&nbsp;</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&ndash; Ng&ocirc; lột vỏ, rửa sạch v&agrave; đem luộc ch&iacute;n. Sau khi ch&iacute;n vớt ra để nguội, r&aacute;o nước v&agrave; d&ugrave;ng dao t&aacute;ch lấy phần hạt, bỏ l&otilde;i. Khi luộc cho th&ecirc;m 1 th&igrave;a đường để ng&ocirc; được ngọt hơn nh&eacute;.</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&nbsp;</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&ndash; Đun lại nồi nước luộc ng&ocirc; v&agrave; cho l&aacute; nếp v&agrave;o. Đun s&ocirc;i một lần nữa. Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave;&nbsp;c&aacute;ch nấu ch&egrave; ng&ocirc; ngon&nbsp;ngọt v&agrave; thơm nức mũi đấy bạn ạ.</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<a _mce_href="http://lozi.vn/" href="http://lozi.vn/">địa điểm ăn uống</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/a/ho-chi-minh" href="http://lozi.vn/a/ho-chi-minh">địa điểm ăn uống</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/a/ha-noi" href="http://lozi.vn/a/ha-noi">địa điểm ăn uống</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=kem" href="http://lozi.vn/search/photos?q=kem">kem</a>&nbsp;,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=Tiramisu" href="http://lozi.vn/search/photos?q=Tiramisu">Tiramisu</a>&nbsp;,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=s%C6%B0%E1%BB%9Dn-x%C3%A0o-chua-ng%E1%BB%8Dt" href="http://lozi.vn/search/photos?q=s%C6%B0%E1%BB%9Dn-x%C3%A0o-chua-ng%E1%BB%8Dt">Sườn x&agrave;o chua ngọt</a>&nbsp;,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=sushi" href="http://lozi.vn/search/photos?q=sushi">sushi</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=cupcake" href="http://lozi.vn/search/photos?q=cupcake">cupcake</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=hamburger" href="http://lozi.vn/search/photos?q=hamburger">Hamburger</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=kim-chi" href="http://lozi.vn/search/photos?q=kim-chi">Kim chi</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=matcha" href="http://lozi.vn/search/photos?q=matcha">Matcha</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=m%E1%BB%A7-tr%C3%B4m" href="http://lozi.vn/search/photos?q=m%E1%BB%A7-tr%C3%B4m">Mủ tr&ocirc;m</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=g%C3%A0-rang-mu%E1%BB%91i" href="http://lozi.vn/search/photos?q=g%C3%A0-rang-mu%E1%BB%91i">G&agrave; rang muối</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/b?q=Mr-Potato" href="http://lozi.vn/search/b?q=Mr-Potato">Mr Potato</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/b?q=Fresh-Garden" href="http://lozi.vn/search/b?q=Fresh-Garden">Fresh Garden</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=nem-chua" href="http://lozi.vn/search/photos?q=nem-chua">Nem chua</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=salad-nga" href="http://lozi.vn/search/photos?q=salad-nga">Salad Nga</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=g%C3%A0-chi%C3%AAn-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-m%E1%BA%AFm" href="http://lozi.vn/search/photos?q=g%C3%A0-chi%C3%AAn-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-m%E1%BA%AFm">G&agrave; chi&ecirc;n nước mắm</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=heo-quay" href="http://lozi.vn/search/photos?q=heo-quay">Heo quay</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=l%E1%BA%A9u-cua-%C4%91%E1%BB%93ng" href="http://lozi.vn/search/photos?q=l%E1%BA%A9u-cua-%C4%91%E1%BB%93ng">lẩu cua đồng</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=l%E1%BA%A9u-h%E1%BA%A3i-s%E1%BA%A3n" href="http://lozi.vn/search/photos?q=l%E1%BA%A9u-h%E1%BA%A3i-s%E1%BA%A3n">Lẩu hải sản</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=sandwich" href="http://lozi.vn/search/photos?q=sandwich">sandwich</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=v%E1%BB%8Bt-quay-b%E1%BA%AFc-kinh" href="http://lozi.vn/search/photos?q=v%E1%BB%8Bt-quay-b%E1%BA%AFc-kinh">vit quay bac kinh</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=l%E1%BA%A9u-n%C6%B0%E1%BB%9Bng" href="http://lozi.vn/search/photos?q=l%E1%BA%A9u-n%C6%B0%E1%BB%9Bng">Lẩu nướng</a>&nbsp;,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=salad" href="http://lozi.vn/search/photos?q=salad">salad</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=t%C3%B4m-chi%C3%AAn-x%C3%B9" href="http://lozi.vn/search/photos?q=t%C3%B4m-chi%C3%AAn-x%C3%B9">T&ocirc;m chi&ecirc;n x&ugrave;</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=g%C3%A0-n%C6%B0%E1%BB%9Bng" href="http://lozi.vn/search/photos?q=g%C3%A0-n%C6%B0%E1%BB%9Bng">g&agrave; nướng</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=khoai-t%C3%A2y-nghi%E1%BB%81n" href="http://lozi.vn/search/photos?q=khoai-t%C3%A2y-nghi%E1%BB%81n">Khoai t&acirc;y nghiền</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=l%E1%BA%A9u-c%C3%A1" href="http://lozi.vn/search/photos?q=l%E1%BA%A9u-c%C3%A1">Lẩu C&aacute;</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/b?q=ph%E1%BB%9F-24" href="http://lozi.vn/search/b?q=ph%E1%BB%9F-24">Phở 24</a>&nbsp;,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/b/sailing-club-72-74-tran-phu-p-loc-tho-tp-nha-trang-khanh-hoa-860" href="http://lozi.vn/b/sailing-club-72-74-tran-phu-p-loc-tho-tp-nha-trang-khanh-hoa-860">sailing club nha trang</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=s%C6%B0%E1%BB%9Dn-n%C6%B0%E1%BB%9Bng" href="http://lozi.vn/search/photos?q=s%C6%B0%E1%BB%9Dn-n%C6%B0%E1%BB%9Bng">Sườn nướng</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=th%E1%BB%8Bt-ba-ch%E1%BB%89-n%C6%B0%E1%BB%9Bng" href="http://lozi.vn/search/photos?q=th%E1%BB%8Bt-ba-ch%E1%BB%89-n%C6%B0%E1%BB%9Bng">thịt ba chỉ nướng</a>&nbsp;,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=x%C3%B4i-g%E1%BA%A5c" href="http://lozi.vn/search/photos?q=x%C3%B4i-g%E1%BA%A5c">X&ocirc;i gấc</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=l%E1%BA%A9u-th%E1%BA%ADp-c%E1%BA%A9m" href="http://lozi.vn/search/photos?q=l%E1%BA%A9u-th%E1%BA%ADp-c%E1%BA%A9m">Lẩu thập cẩm</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=m%C3%AC-spaghetti" href="http://lozi.vn/search/photos?q=m%C3%AC-spaghetti">m&igrave; spaghetti</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/a/viet-nam/korean" href="http://lozi.vn/a/viet-nam/korean">M&oacute;n ăn H&agrave;n Quốc</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=m%E1%BB%B1c-chi%C3%AAn-gi%C3%B2n" href="http://lozi.vn/search/photos?q=m%E1%BB%B1c-chi%C3%AAn-gi%C3%B2n">Mực chi&ecirc;n gi&ograve;n</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=nem-r%C3%A1n" href="http://lozi.vn/search/photos?q=nem-r%C3%A1n">nem r&aacute;n</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/b?q=nh%C3%A0-h%C3%A0ng-l%C3%A3-v%E1%BB%8Dng" href="http://lozi.vn/search/b?q=nh%C3%A0-h%C3%A0ng-l%C3%A3-v%E1%BB%8Dng">nh&agrave; h&agrave;ng l&atilde; vọng</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=tr%C3%A0-chanh" href="http://lozi.vn/search/photos?q=tr%C3%A0-chanh">Tr&agrave; Chanh</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=tr%C3%A0-s%E1%BB%AFa-tr%C3%A2n-ch%C3%A2u" href="http://lozi.vn/search/photos?q=tr%C3%A0-s%E1%BB%AFa-tr%C3%A2n-ch%C3%A2u">Tr&agrave; sữa tr&acirc;n ch&acirc;u</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=tr%E1%BB%A9ng-v%E1%BB%8Bt-l%E1%BB%99n" href="http://lozi.vn/search/photos?q=tr%E1%BB%A9ng-v%E1%BB%8Bt-l%E1%BB%99n">Trứng vịt lộn</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=s%C3%BAp-b%C3%AD-%C4%91%E1%BB%8F" href="http://lozi.vn/search/photos?q=s%C3%BAp-b%C3%AD-%C4%91%E1%BB%8F">S&uacute;p b&iacute; đỏ</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=s%C3%BAp-cua" href="http://lozi.vn/search/photos?q=s%C3%BAp-cua">S&uacute;p cua</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=th%E1%BB%8Bt-x%C3%A1-x%C3%ADu" href="http://lozi.vn/search/photos?q=th%E1%BB%8Bt-x%C3%A1-x%C3%ADu">Thịt x&aacute; x&iacute;u</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=v%E1%BB%8Bt-quay" href="http://lozi.vn/search/photos?q=v%E1%BB%8Bt-quay">Vịt quay</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/b/lau-cua-dat-mui-bkbFftKkUSLD95CY" href="http://lozi.vn/b/lau-cua-dat-mui-bkbFftKkUSLD95CY">Lẩu cua Đất Mũi</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/hotienloc/hcm-tong-hop-cac-dia-diem-ban-lau-cua-ngon-tai-sai-gon-1417595803558" href="http://lozi.vn/hotienloc/hcm-tong-hop-cac-dia-diem-ban-lau-cua-ngon-tai-sai-gon-1417595803558">lẩu cua đồng s&agrave;i g&ograve;n</a>&nbsp;,<a _mce_href="http://lozi.vn/b/lau-ech-dung-ha-15a-long-bien-1-ngoc-lam-long-bien-ha-noi-viet-nam" href="http://lozi.vn/b/lau-ech-dung-ha-15a-long-bien-1-ngoc-lam-long-bien-ha-noi-viet-nam">Lẩu ếch Dũng H&agrave;</a>&nbsp;,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/b/suon-ran-le-duan-16-le-duan-p-van-mieu-quan-dong-da-ha-noi-860" href="http://lozi.vn/b/suon-ran-le-duan-16-le-duan-p-van-mieu-quan-dong-da-ha-noi-860">Sườn r&aacute;n L&ecirc; Duẩn</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/b/quan-lau-gat-gu-88-89-truong-dinh-truong-dinh-hai-ba-trung-ha-noi" href="http://lozi.vn/b/quan-lau-gat-gu-88-89-truong-dinh-truong-dinh-hai-ba-trung-ha-noi">lẩu gật g&ugrave;</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/heocon/20-dia-diem-an-vat-ngon-nuc-tieng-ha-noi-1398422439404" href="http://lozi.vn/heocon/20-dia-diem-an-vat-ngon-nuc-tieng-ha-noi-1398422439404">m&oacute;n ăn vặt h&agrave; nội</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/heocon/20-dia-diem-an-vat-ngon-nuc-tieng-ha-noi-1398422439404" href="http://lozi.vn/heocon/20-dia-diem-an-vat-ngon-nuc-tieng-ha-noi-1398422439404">m&oacute;n ăn vặt ngon h&agrave; nội</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/b/lau-ech-ha-my-70-ngo-36-giang-van-minh-quan-ba-dinh-ha-noi-272" href="http://lozi.vn/b/lau-ech-ha-my-70-ngo-36-giang-van-minh-quan-ba-dinh-ha-noi-272">Lẩu Ếch H&agrave; My</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/heocon/20-quan-pho-ngon-nhat-ha-noi-3-1398356200639" href="http://lozi.vn/heocon/20-quan-pho-ngon-nhat-ha-noi-3-1398356200639">Phở H&agrave; Nội</a>, ,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/b/pho-10-ly-quoc-su-10-ly-quoc-su-quan-hoan-kiem-ha-noi-256" href="http://lozi.vn/b/pho-10-ly-quoc-su-10-ly-quoc-su-quan-hoan-kiem-ha-noi-256">phở L&yacute; Quốc Sư</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/b/pho-cuon-hung-ben-26-nguyen-khac-hieu-quan-ba-dinh-ha-noi-279" href="http://lozi.vn/b/pho-cuon-hung-ben-26-nguyen-khac-hieu-quan-ba-dinh-ha-noi-279">phở cuốn hưng bền</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/b/lau-gat-gu-dang-van-ngu-129-dang-van-ngu-quan-dong-da-ha-noi-275" href="http://lozi.vn/b/lau-gat-gu-dang-van-ngu-129-dang-van-ngu-quan-dong-da-ha-noi-275">lẩu gật g&ugrave; đặng văn ngữ</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/b?q=tr%C3%A0-s%E1%BB%AFa--18c" href="http://lozi.vn/search/b?q=tr%C3%A0-s%E1%BB%AFa--18c">tra sua -18 độ</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/b/lang-nuong-nam-bo-cmt8-285-c145-cmt8-p-12-quan-3-tp-hcm-327" href="http://lozi.vn/b/lang-nuong-nam-bo-cmt8-285-c145-cmt8-p-12-quan-3-tp-hcm-327">l&agrave;ng nướng nam bộ cmt8</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/b?q=dingtea" href="http://lozi.vn/search/b?q=dingtea">Dingtea</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/b/pho-bat-dan-viet-nam" href="http://lozi.vn/b/pho-bat-dan-viet-nam">phở b&aacute;t đ&agrave;n</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/b?q=ph%E1%BB%9F-cu%E1%BB%91n-ng%C5%A9-x%C3%A3" href="http://lozi.vn/search/b?q=ph%E1%BB%9F-cu%E1%BB%91n-ng%C5%A9-x%C3%A3">phở cuốn ngũ x&atilde;</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/b?q=ph%E1%BB%9F-cu%E1%BB%91n-ng%C5%A9-x%C3%A3" href="http://lozi.vn/search/b?q=ph%E1%BB%9F-cu%E1%BB%91n-ng%C5%A9-x%C3%A3">m&oacute;n ăn vặt s&agrave;i g&ograve;n</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/b/lau-ech-lo-duc-so-5-lo-duc-pham-dinh-ho-hai-ba-trung-viet-nam" href="http://lozi.vn/b/lau-ech-lo-duc-so-5-lo-duc-pham-dinh-ho-hai-ba-trung-viet-nam">Lẩu ếch L&ograve; Đ&uacute;c</a>&nbsp;,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/b/pho-cuon-huong-mai-25-ngu-xa-quan-ba-dinh-ha-noi-599" href="http://lozi.vn/b/pho-cuon-huong-mai-25-ngu-xa-quan-ba-dinh-ha-noi-599">Phở cuốn Hương Mai</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/b/quan-lau-gat-gu-88-89-truong-dinh-truong-dinh-hai-ba-trung-ha-noi" href="http://lozi.vn/b/quan-lau-gat-gu-88-89-truong-dinh-truong-dinh-hai-ba-trung-ha-noi">lẩu gật g&ugrave; trương định</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/b/mi-y-double-b-391-tk42-39-tran-hung-dao-quan-1-tp-hcm-295" href="http://lozi.vn/b/mi-y-double-b-391-tk42-39-tran-hung-dao-quan-1-tp-hcm-295">M&igrave; &Yacute; Double B</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/b/o-mai-hong-lam-cau-giay-143-cau-giay-quan-hoa-cau-giay-ha-noi" href="http://lozi.vn/b/o-mai-hong-lam-cau-giay-143-cau-giay-quan-hoa-cau-giay-ha-noi">&ocirc; mai hồng lam cầu giấy</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/b/pho-cuon-31-31-ngu-xa-truc-bach-ba-dinh" href="http://lozi.vn/b/pho-cuon-31-31-ngu-xa-truc-bach-ba-dinh">Phở cuốn 31</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/b/o-mai-hong-lam-pho-hue-1a-pho-hue-hang-bai-hoan-kiem" href="http://lozi.vn/b/o-mai-hong-lam-pho-hue-1a-pho-hue-hang-bai-hoan-kiem">&Ocirc; Mai Hồng Lam</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=c%C6%A1m-g%C3%A0-x%E1%BB%91i-m%E1%BB%A1" href="http://lozi.vn/search/photos?q=c%C6%A1m-g%C3%A0-x%E1%BB%91i-m%E1%BB%A1">Cơm g&agrave; xối mỡ</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/b/cho-ba-chieu-1-binh-thanh-ho-chi-minh" href="http://lozi.vn/b/cho-ba-chieu-1-binh-thanh-ho-chi-minh">x&ocirc;i g&agrave; b&agrave; chiểu</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/b/cho-ba-chieu-1-binh-thanh-ho-chi-minh" href="http://lozi.vn/b/cho-ba-chieu-1-binh-thanh-ho-chi-minh">X&ocirc;i g&agrave; chợ B&agrave; Chiểu</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/b?q=T%C3%B4m-T%C3%A9p-Qu%C3%A1n" href="http://lozi.vn/search/b?q=T%C3%B4m-T%C3%A9p-Qu%C3%A1n">T&ocirc;m T&eacute;p Qu&aacute;n</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/b/pho-b52-RNJmrCM4nLANxIXW" href="http://lozi.vn/b/pho-b52-RNJmrCM4nLANxIXW">Phở B52</a>,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/b?q=hanuri" href="http://lozi.vn/search/b?q=hanuri">hanuri</a>&nbsp;,&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/search/photos?q=x%C3%B4i-m%C3%ADt" href="http://lozi.vn/search/photos?q=x%C3%B4i-m%C3%ADt">X&ocirc;i m&iacute;t</a>,</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&ndash; Trong khi chờ nước s&ocirc;i th&igrave; h&ograve;a hỗn hợp bột ng&ocirc; v&agrave; bột sắn d&acirc;y theo tỷ lệ 1:3. Khi nước s&ocirc;i th&igrave; vớt bỏ l&aacute; nếp v&agrave; cho hỗn hợp bột n&agrave;y v&agrave;o, khuấy nhanh tay để bột kh&ocirc;ng bị d&iacute;nh v&agrave; v&oacute;n cục. Hỗn hợp bột n&agrave;y ch&iacute;nh l&agrave; điểm nhấn để&nbsp;c&aacute;ch nấu ch&egrave; ng&ocirc; ngon&nbsp;v&agrave; dẻo đ&oacute;.</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&nbsp;</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&ndash; Khi bột ch&iacute;n v&agrave; s&aacute;nh mịn th&igrave; cho ng&ocirc; v&agrave;o. Vừa cho vừa khuấy đều tay bạn nh&eacute;. Khi ng&ocirc; ch&iacute;n mềm th&igrave; cho th&ecirc;m đường để ch&egrave; c&oacute; vị ngọt v&agrave; v&agrave;i hạt muối để ch&egrave; ng&ocirc; ngon v&agrave; đậm đ&agrave;.</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&nbsp;</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Hướng dẫn ăn v&agrave; y&ecirc;u cầu th&agrave;nh phẩm</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<img _mce_src="http://monan9.com/wp-content/uploads/2015/04/cach-nau-che-ngo-ngon5.jpg" alt="Cách nấu chè ngô ngon không cưỡng nổi" class="aligncenter size-full wp-image-2514" height="449" src="http://monan9.com/wp-content/uploads/2015/04/cach-nau-che-ngo-ngon5.jpg" style="border: 0px;" width="600" /></div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&nbsp;</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&nbsp;</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&nbsp;</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&nbsp;</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&ndash; Bạn m&uacute;c ch&egrave; ng&ocirc; ra từng b&aacute;t, cho th&ecirc;m nước cốt dừa, vừng rang v&agrave; dừa nạo sợi l&ecirc;n tr&ecirc;n l&agrave; c&oacute; thể thưởng thức được rồi. Ch&egrave; ng&ocirc; c&oacute; thể ăn n&oacute;ng hoặc cho th&ecirc;m ch&uacute;t đ&aacute; b&agrave;o, thạch rau c&acirc;u đều ngon bạn nh&eacute;.</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&nbsp;</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&ndash; Hạt ng&ocirc; phải ch&iacute;n mềm, nước ch&egrave; phải s&aacute;nh mịn, kh&ocirc;ng v&oacute;n cục v&agrave; kh&ocirc;ng qu&aacute; lo&atilde;ng hay qu&aacute; đặc.</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&nbsp;</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&ndash; Ch&egrave; c&oacute; vị ngọt thanh, đậm đ&agrave;, v&agrave; thơm.</div>
<div>
&nbsp;</div>
繼續閱讀

Cách nấu chè chuối chưng nước cốt dừa thơm ngon

&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">Ch&egrave; chuối chưng&nbsp;l&agrave; một trong những m&oacute;n ăn vỉa h&egrave; được ưa th&iacute;ch nhất trong m&ugrave;a h&egrave;. Vị ngọt mềm&nbsp;của chuối h&ograve;a quyện với vị b&eacute;o ngậy của nước cốt dừa v&agrave; m&aacute;t lạnh của đ&aacute; b&agrave;o sẽ gi&uacute;p bạn xua tan c&aacute;i n&oacute;ng kh&oacute; chịu của m&ugrave;a h&egrave;. Vậy th&igrave; tại sao bạn kh&ocirc;ng c&ugrave;ng v&agrave;o bếp với&nbsp;monan9&nbsp;để học&nbsp;c&aacute;ch nấu ch&egrave; chuối chưng nước cốt dừa thơm ngon, b&eacute;o ngậy&nbsp;nhỉ?</span>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&nbsp;</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
C&aacute;ch nấu ch&egrave; chuối chưng</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Nguy&ecirc;n liệu cần c&oacute; của m&oacute;n ch&egrave; chuối chưng nước cốt dừa:</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<img _mce_src="http://monan9.com/wp-content/uploads/2015/04/Cach-nau-che-chuoi-chung-ngon-8.jpg" alt="Cách nấu chè chuối chưng thơm ngon, béo ngậy tại nhà" class="aligncenter size-full wp-image-2221" height="400" src="http://monan9.com/wp-content/uploads/2015/04/Cach-nau-che-chuoi-chung-ngon-8.jpg" style="border: 0px;" width="600" /></div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&nbsp;</div>
<ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<li>
Chuối ch&iacute;n: 6 quả;</li>
<li>
Nước cốt dừa: 1 lon;</li>
<li>
Thạch rau c&acirc;u, hạt tr&acirc;n ch&acirc;u, hạt &eacute;, dừa tươi b&agrave;o sợi, dừa kh&ocirc;, lạc rang;</li>
<li>
Đường, muối, bột sắn d&acirc;y;</li>
<li>
<div>
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/foodshop-45-am-thuc-an-do-59-truc-bach-quan-ba-dinh-ha-noi-559" href="http://lozi.vn/b/foodshop-45-am-thuc-an-do-59-truc-bach-quan-ba-dinh-ha-noi-559"><strong>Foodshop 45</strong></a></div>
<div>
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/s-cafe-48-17m-ho-bieu-chanh-quan-phu-nhuan-tp-hcm-515" href="http://lozi.vn/b/s-cafe-48-17m-ho-bieu-chanh-quan-phu-nhuan-tp-hcm-515"><strong>S Cafe</strong></a></div>
<div>
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/oasis-cafe-303-le-loi-p-3-quan-go-vap-tp-hcm-244" href="http://lozi.vn/b/oasis-cafe-303-le-loi-p-3-quan-go-vap-tp-hcm-244"><strong>cafe oasis</strong></a></div>
</li>
</ul>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Lưu &yacute; nhỏ cho nguy&ecirc;n liệu của c&aacute;ch nấu ch&egrave; chuối chưng:</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&nbsp;</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&nbsp;</div>
<ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<li>
Bạn n&ecirc;n chọn chuối t&acirc;y ch&iacute;n sẽ thơm v&agrave; dẻo hơn chuối ti&ecirc;u. Nhưng nếu kh&ocirc;ng c&oacute; th&igrave; d&ugrave;ng chuối ti&ecirc;u cũng được.</li>
<li>
Thạch rau c&acirc;u, hạt tr&acirc;n ch&acirc;u v&agrave; hạt &eacute; bạn c&oacute; thể mua bột về tự l&agrave;m hoặc mua sẵn cũng được;</li>
<li>
Bột sắn d&acirc;y để l&agrave;m cho ch&egrave; s&aacute;nh mịn hơn. Nếu kh&ocirc;ng c&oacute; th&igrave; h&atilde;y thay thế bằng bột ng&ocirc;, bột năng.</li>
<li>
Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; phần nguy&ecirc;n liệu chuẩn bị cho 3 người ăn, nếu bạn c&oacute; nhiều th&agrave;nh vi&ecirc;n hơn th&igrave; tăng số lượng l&ecirc;n nh&eacute;.</li>
</ul>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Thực hiện c&aacute;ch nấu ch&egrave; chuối chưng</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<img _mce_src="http://monan9.com/wp-content/uploads/2015/04/Cach-nau-che-chuoi-chung-ngon-3.jpg" alt="Bí quyết nấu chè chuối chưng ngon bá cháy" class="aligncenter size-full wp-image-2223" height="467" src="http://monan9.com/wp-content/uploads/2015/04/Cach-nau-che-chuoi-chung-ngon-3.jpg" style="border: 0px;" width="600" /></div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&nbsp;</div>
<ol style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<li>
Chuối lột vỏ, cắt tr&ograve;n hoặc x&eacute;o t&ugrave;y &yacute; th&iacute;ch. Sau đ&oacute; ng&acirc;m trong nước muối pha lo&atilde;ng chừng 15-20 ph&uacute;t cho bớt ch&aacute;t v&agrave; chuối cũng đậm đ&agrave; hơn. Sau đ&oacute; với ra để r&aacute;o nước. Bạn c&oacute; thể đem r&aacute;n chuối qua với một ch&uacute;t bơ hoặc socola. Đ&acirc;y l&agrave;&nbsp;c&aacute;ch nấu ch&egrave; chuối chưng&nbsp;m&agrave; chuối lại hơi dai v&agrave; thơm ngon nhất đấy.</li>
<li>
Cho khoảng 1L nước v&agrave;o nồi đun s&ocirc;i th&igrave; cho đường v&agrave; bột sắn d&acirc;y v&agrave;o khuấy đều tay cho đến khi hỗn hợp n&agrave;y hơi s&aacute;nh lại l&agrave; được. H&atilde;y nhớ, bột sắn d&acirc;y c&oacute; độ nở rất cao, cho n&ecirc;n bạn h&atilde;y cho một c&aacute;ch vừa phải để nước ch&egrave; kh&ocirc;ng qu&aacute; đặc nh&eacute;. L&uacute;c n&agrave;y h&atilde;y cho v&agrave;i ba hạt muối v&agrave;o để ch&egrave; cho vị đậm đ&agrave; hơn nh&eacute;. Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; b&iacute; quyết của&nbsp;c&aacute;ch nấu ch&egrave; chuối chưng&nbsp;nước cốt dừa đậm đ&agrave;, b&eacute;o ngậy nhất đấy bạn ạ.</li>
<li>
Khi nước ch&egrave; s&aacute;nh lại th&igrave; cho chuối v&agrave;o v&agrave;o khuấy đều tay trong khoảng 10 ph&uacute;t. Cho tiếp nước cốt dừa v&agrave;o v&agrave; đun th&ecirc;m 5 ph&uacute;t nữa th&igrave; tắt bếp. Nhớ khuấy đều tay để nước cốt dừa h&ograve;a đều trong nồi ch&egrave;. N&ecirc;m lại đường cho vừa ăn.</li>
</ol>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/a/ha-noi" href="http://lozi.vn/a/ha-noi">địa điểm ăn uống h&agrave; nội</a><br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/fuse-sai-gon-club-138-le-lai-p-pham-ngu-lao-quan-1-tp-hcm-474" href="http://lozi.vn/b/fuse-sai-gon-club-138-le-lai-p-pham-ngu-lao-quan-1-tp-hcm-474">Fuse Bar</a><br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/kujuz-cafe-5-tran-quy-khoach-quan-1-ho-chi-minh" href="http://lozi.vn/b/kujuz-cafe-5-tran-quy-khoach-quan-1-ho-chi-minh">Kujuz Cafe</a><br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/du-mien-garden-cafe-phan-van-tri-7-phan-van-tri-p-10-quan-go-vap-tp-hcm-285" href="http://lozi.vn/b/du-mien-garden-cafe-phan-van-tri-7-phan-van-tri-p-10-quan-go-vap-tp-hcm-285">du mien cafe</a><br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/du-mien-garden-cafe-phan-van-tri-7-phan-van-tri-p-10-quan-go-vap-tp-hcm-285" href="http://lozi.vn/b/du-mien-garden-cafe-phan-van-tri-7-phan-van-tri-p-10-quan-go-vap-tp-hcm-285">ca phe du mien</a><br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/com-ga-hai-nam-nguyen-tri-phuong-379-nguyen-tri-phuong-p-5-quan-10-tp-hcm-474" href="http://lozi.vn/b/com-ga-hai-nam-nguyen-tri-phuong-379-nguyen-tri-phuong-p-5-quan-10-tp-hcm-474">cơm g&agrave; hải nam nguyễn tri phương</a><br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/oc-dao-nguyen-trai" href="http://lozi.vn/b/oc-dao-nguyen-trai">Ốc Đ&agrave;o Nguyễn Tr&atilde;i</a><br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/com-chay-nang-tam-so-79a-tran-hung-dao-tran-hung-dao-hoan-kiem-ha-noi" href="http://lozi.vn/b/com-chay-nang-tam-so-79a-tran-hung-dao-tran-hung-dao-hoan-kiem-ha-noi">Cơm chay N&agrave;ng Tấm</a><br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/bun-dau-a-vung-53-luong-huu-khanh-pham-ngu-lao-1-ho-chi-minh" href="http://lozi.vn/b/bun-dau-a-vung-53-luong-huu-khanh-pham-ngu-lao-1-ho-chi-minh">B&uacute;n đậu A Vừng</a><br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/thien-an-bakery-129-vo-van-ngan-p-linh-chieu-quan-thu-duc-tp-hcm-840" href="http://lozi.vn/b/thien-an-bakery-129-vo-van-ngan-p-linh-chieu-quan-thu-duc-tp-hcm-840">tiệm b&aacute;nh thi&ecirc;n &acirc;n ở thủ đức</a><br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/che-thai-y-phuong-380-nguyen-tri-phuong-p-4-quan-10-tp-hcm-570" href="http://lozi.vn/b/che-thai-y-phuong-380-nguyen-tri-phuong-p-4-quan-10-tp-hcm-570">Ch&egrave; Th&aacute;i &Yacute; Phương</a><br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/bun-dau-a-vung-53-luong-huu-khanh-pham-ngu-lao-1-ho-chi-minh" href="http://lozi.vn/b/bun-dau-a-vung-53-luong-huu-khanh-pham-ngu-lao-1-ho-chi-minh">b&uacute;n đậu mắm t&ocirc;m a vừng</a><br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/banh-mi-thai-thinh-JIY9ZyPc1gmvS1q2" href="http://lozi.vn/b/banh-mi-thai-thinh-JIY9ZyPc1gmvS1q2">b&aacute;nh m&igrave; chảo th&aacute;i thịnh</a><br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/may-cafe-tran-quoc-thao-120-4a-tran-quoc-thao-p-7-quan-3-tp-hcm-947" href="http://lozi.vn/b/may-cafe-tran-quoc-thao-120-4a-tran-quoc-thao-p-7-quan-3-tp-hcm-947">cafe m&acirc;y trần quốc thảo</a><br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/id-cafe-tu-xuong-61b-tu-xuong-phuong-7-quan-3-tp-hcm-31" href="http://lozi.vn/b/id-cafe-tu-xuong-61b-tu-xuong-phuong-7-quan-3-tp-hcm-31">id cafe saigon</a><br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/ut-ut-quan-168-vo-van-kiet-ho-chi-minh-tBK6ha5ZRe37wOBd" href="http://lozi.vn/b/ut-ut-quan-168-vo-van-kiet-ho-chi-minh-tBK6ha5ZRe37wOBd">Qu&aacute;n Ụt Ụt</a><br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/banh-trang-thit-heo-yet-kieu-106-yet-kieu-nguyen-du-hai-ba-trung-ha-noi-viet-nam" href="http://lozi.vn/b/banh-trang-thit-heo-yet-kieu-106-yet-kieu-nguyen-du-hai-ba-trung-ha-noi-viet-nam">B&aacute;nh tr&aacute;ng thịt heo Yết Ki&ecirc;u</a><br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/airport-exclusive-club-8-chua-boc-quan-dong-da-ha-noi-473" href="http://lozi.vn/b/airport-exclusive-club-8-chua-boc-quan-dong-da-ha-noi-473">Airport Exclusive Club</a><br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/tokyo-deli-dien-bien-phu-250a-dien-bien-phu-quan-3-tp-hcm-81" href="http://lozi.vn/b/tokyo-deli-dien-bien-phu-250a-dien-bien-phu-quan-3-tp-hcm-81">tokyo deli dien bien phu</a><br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/so-18-ngo-19-dong-tac" href="http://lozi.vn/b/so-18-ngo-19-dong-tac">ao qu&aacute;n</a><br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/alfresco-lang-ha-GMhngP3vvR0ROZJQ" href="http://lozi.vn/b/alfresco-lang-ha-GMhngP3vvR0ROZJQ">Alfresco L&aacute;ng Hạ</a><br />
&nbsp;</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Hướng dẫn ăn v&agrave; y&ecirc;u cầu cho m&oacute;n ch&egrave; chuối chưng</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<img _mce_src="http://monan9.com/wp-content/uploads/2015/04/Cach-nau-che-chuoi-chung-ngon-7.jpg" alt="Học cách nấu chè chuối chưng thơn ngon, lạ miệng" class="aligncenter size-full wp-image-2224" height="400" src="http://monan9.com/wp-content/uploads/2015/04/Cach-nau-che-chuoi-chung-ngon-7.jpg" style="border: 0px;" width="600" /></div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&nbsp;</div>
<ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<li>
Nước ch&egrave; kh&ocirc;ng qu&aacute; đặc hay qu&aacute; lo&atilde;ng. Chuối ch&iacute;n đều, hơi dai nhưng kh&ocirc;ng n&aacute;t.</li>
<li>
Ch&egrave; c&oacute; vị thơm h&ograve;a quyện của chuối v&agrave; nước cốt dừa. Lại hơi b&eacute;o ngậy v&agrave; s&aacute;nh mịn nhưng kh&ocirc;ng hề ng&aacute;n.</li>
<li>
Khi ăn n&ecirc;n cho th&ecirc;m thạch rau c&acirc;u, hạt tr&acirc;n ch&acirc;u, hạt &eacute;, dừa sợi, dừa kh&ocirc; v&agrave; lạc rang sẽ ngon hơn rất nhiều đ&oacute;.</li>
</ul>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Thật đơn giản phải kh&ocirc;ng ạ? Chỉ với v&agrave;i bước nhanh ch&oacute;ng l&agrave; bạn đ&atilde; học được&nbsp;c&aacute;ch nấu ch&egrave; chuối chưng&nbsp;thơm ngon nhất tại nh&agrave; rồi.&nbsp;Ngo&agrave;i ra, bạn c&oacute; thể tham khảo th&ecirc;m&nbsp;c&aacute;ch l&agrave;m ch&egrave; Th&aacute;i ngon như ngo&agrave;i qu&aacute;n tại nh&agrave;&nbsp;v&agrave;&nbsp;c&aacute;ch nấu ch&egrave; ng&ocirc; đậu xanh thơm ngon như ngo&agrave;i tiệm&nbsp;để c&ugrave;ng những người th&acirc;n y&ecirc;u chống lại c&aacute;i n&oacute;ng oi bức của m&ugrave;a h&egrave; nh&eacute;.</div>
<div>
&nbsp;</div>
繼續閱讀

Duy trì nhiệt độ máy lạnh ở mức trung bình để không sửa chữa

&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">hời đại c&ocirc;ng nghệ đ&atilde; được tuyệt vời cho c&aacute;ch sống của ch&uacute;ng ta ng&agrave;y h&ocirc;m nay. Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; tất cả c&aacute;c tiện nghi hiện đại m&agrave; ch&uacute;ng ta c&oacute; thể từng muốn ở trong tầm tay của ch&uacute;ng t&ocirc;i v&agrave; do đ&oacute;, n&oacute; c&oacute; thể được ho&agrave;n to&agrave;n thoải m&aacute;i&nbsp;trong m&ocirc;i trường của ch&uacute;ng ta. Tuy nhi&ecirc;n, n&oacute; c&oacute; một t&aacute;c dụng phụ lớn v&agrave; ti&ecirc;u cực &ndash; nếu c&ocirc;ng nghệ m&agrave; đi sai th&igrave; n&oacute; c&oacute; thể tốn k&eacute;m để thay thế. H&atilde;y đơn vị điều h&ograve;a kh&ocirc;ng kh&iacute; cho v&iacute; dụ. Họ c&oacute; thể l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng tốn k&eacute;m về kinh ph&iacute; ban đầu, thậm ch&iacute; nếu n&oacute; l&agrave; gi&aacute; trị n&oacute;. Tuy nhi&ecirc;n, việc sửa chữa m&aacute;y điều h&ograve;a kh&ocirc;ng kh&iacute; c&oacute; thể gi&uacute;p bạn tiết kiệm rất nhiều tiền nếu sử dụng đ&uacute;ng c&aacute;ch.</span>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<a _mce_href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-1/" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-1/">Sửa m&aacute;y lạnh quận 1</a><br />
<a _mce_href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-2/" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-2/">Sửa m&aacute;y lạnh quận 2</a><br />
<a _mce_href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-3/" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-3/">Sửa m&aacute;y lạnh quận 3</a><br />
<a _mce_href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-4/" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-4/">Sửa m&aacute;y lạnh quận 4</a><br />
<a _mce_href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-5/" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-5/">Sửa m&aacute;y lạnh quận 5</a><br />
<a _mce_href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-6/" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-6/">Sửa m&aacute;y lạnh quận 6</a><br />
<a _mce_href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-7/" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-7/">Sửa m&aacute;y lạnh quận 7</a><br />
<a _mce_href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-8/" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-8/">Sửa m&aacute;y lạnh quận 8</a><br />
<a _mce_href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-9/" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-9/">Sửa m&aacute;y lạnh quận 9</a><br />
<a _mce_href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-10/" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-10/">Sửa m&aacute;y lạnh quận 10</a><br />
<a _mce_href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-11/" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-11/">Sửa m&aacute;y lạnh quận 11</a><br />
<a _mce_href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-12/" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-12/">Sửa m&aacute;y lạnh quận 12</a><br />
<a _mce_href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-binh-thanh/" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-binh-thanh/">Sửa m&aacute;y lạnh quận b&igrave;nh thạnh</a><br />
<a _mce_href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-go-vap/" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-go-vap/">Sửa m&aacute;y lạnh quận g&ograve; vấp</a><br />
<a _mce_href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-tan-binh/" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-tan-binh/">Sửa m&aacute;y lạnh quận t&acirc;n b&igrave;nh</a><br />
<a _mce_href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-tan-phu/" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-tan-phu/">Sửa m&aacute;y lạnh quận t&acirc;n ph&uacute;</a><br />
<a _mce_href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-binh-tan/" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-binh-tan/">Sửa m&aacute;y lạnh quận b&igrave;nh t&acirc;n</a><br />
<a _mce_href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-phu-nhuan/" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-phu-nhuan/">Sửa m&aacute;y lạnh quận ph&uacute; nhuận</a><br />
<a _mce_href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-thu-duc/" href="http://dichvudienlanh24g.com/sua-may-lanh-quan-thu-duc/">Sửa m&aacute;y lạnh quận thủ đức</a></p>
<ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
</ul>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Sửa chữa m&aacute;y lạnh th&ocirc;ng thường bao gồm c&aacute;c bộ phận đ&oacute; đ&atilde; từ bỏ ma như l&agrave; kết quả của hao m&ograve;n v&agrave; nhiệt độ điều khiển, m&agrave; dường như l&agrave; kh&aacute; temperamental ở lần. Tất nhi&ecirc;n, c&oacute; rất &iacute;t c&aacute;c hệ thống cần phải c&oacute; những bộ phận n&agrave;y trong thời gian bảo h&agrave;nh, m&agrave; thường l&agrave; một hoặc hai năm. Tuy nhi&ecirc;n, sau đ&oacute;, t&ugrave;y thuộc v&agrave;o mức độ sử dụng của hệ thống, sự cần thiết phải sửa chữa m&aacute;y điều h&ograve;a kh&ocirc;ng kh&iacute; c&oacute; thể l&agrave; kh&aacute; phổ biến.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Để tiết kiệm tiền bằng c&aacute;ch chọn sửa chữa m&aacute;y lạnh tr&ecirc;n c&aacute;c hệ thống mới, bạn phải đảm bảo rằng hệ thống hiện tại của bạn được duy tr&igrave; thường xuy&ecirc;n bởi v&igrave; n&oacute; thường l&agrave; trong thời gian bảo tr&igrave; lỗi v&agrave; c&aacute;c bộ phận cũ cần thay thế được vớt l&ecirc;n. Nếu hệ thống của bạn kh&ocirc;ng được duy tr&igrave; th&igrave; khả năng l&agrave; thiệt hại lớn hơn sẽ được thực hiện để hệ thống v&agrave; bạn sẽ phải thay thế c&aacute;c đơn vị hoặc hệ thống chứ kh&ocirc;ng đơn giản chỉ l&agrave; một phần. Điều n&agrave;y l&agrave; rất nhiều tiền n&ecirc;n đảm bảo rằng bạn đang kiểm tra sức khỏe của hệ thống của bạn thường xuy&ecirc;n nếu bạn muốn tiết kiệm tiền với việc sửa chữa m&aacute;y điều h&ograve;a kh&ocirc;ng kh&iacute;.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Gợi &yacute; bạn: Một số chi nh&aacute;nh ti&ecirc;u biểu tại Điện Lạnh Ho&agrave;ng Gia Ph&aacute;t bạn c&oacute; thể tin tưởng:</p>
<div>
&nbsp;</div>
繼續閱讀

Cách làm salad hoa quả ngon, giúp bạn đẹp da

<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
M&ugrave;a h&egrave; ăn tr&aacute;i c&acirc;y c&agrave;ng nhiều sẽ gi&uacute;p bạn giải nhiệt v&agrave; cực tốt cho l&agrave;n da, bởi mọi loại tr&aacute;i c&acirc;y đều chứa nhiều vitamin v&agrave; nước l&agrave; những nguy&ecirc;n tố cần thiết cho da v&agrave;o m&ugrave;a nắng n&oacute;ng. Với m&oacute;n&nbsp;salad tr&aacute;i c&acirc;y ngon&nbsp;kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p bạn đẹp da m&agrave; c&ograve;n cung cấp một lượng kh&aacute;ng thể tốt cho cơ thể bạn. C&ugrave;ng xem hướng dẫn chi tiết&nbsp;c&aacute;ch l&agrave;m salad&nbsp;tr&aacute;i c&acirc;y ngon&nbsp;dưới đ&acirc;y cho cả nh&agrave; c&ugrave;ng thưởng thức nh&eacute;.</p>
<h2 style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">
C&aacute;ch l&agrave;m salad&nbsp;tr&aacute;i c&acirc;y ngon</h2>
<h3 style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">
Nguy&ecirc;n liệu l&agrave;m salad tr&aacute;i c&acirc;y</h3>
<ol style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<li>
Hoa quả c&aacute;c loại: Bất kỳ loại hoa quả n&agrave;o bạn th&iacute;ch, mỗi loại 1 quả.</li>
<li>
Sốt&nbsp;mayonnaise lisa.</li>
<li>
Sữa đặc c&oacute; đường (nếu th&iacute;ch ăn ngọt).</li>
</ol>
<h3 style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">
Hướng dẫn l&agrave;m salad tr&aacute;i c&acirc;y</h3>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Chuẩn bị nguy&ecirc;n liệu l&agrave;m salad tr&aacute;i c&acirc;y<br />
<br />
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/du-mien-garden-cafe-phan-van-tri-7-phan-van-tri-p-10-quan-go-vap-tp-hcm-285" href="http://lozi.vn/b/du-mien-garden-cafe-phan-van-tri-7-phan-van-tri-p-10-quan-go-vap-tp-hcm-285">cafe du mien</a></p>
<div>
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/banh-cuon-gia-an-thai-phien-25-thai-phien-le-dai-hanh-hai-ba-trung-ha-noi" href="http://lozi.vn/b/banh-cuon-gia-an-thai-phien-25-thai-phien-le-dai-hanh-hai-ba-trung-ha-noi">B&aacute;nh cuốn Gia An</a></div>
<div>
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/gala-buffet-nguyen-trai-214-b-nguyen-trai-p-nguyen-cu-trinh-quan-1-tp-hcm-553" href="http://lozi.vn/b/gala-buffet-nguyen-trai-214-b-nguyen-trai-p-nguyen-cu-trinh-quan-1-tp-hcm-553">Gala Buffet</a></div>
<div>
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/vuvuzela-beer-club-pha-m-ngo-c-tha-ch-TLuRRSyY187r8Cwg" href="http://lozi.vn/b/vuvuzela-beer-club-pha-m-ngo-c-tha-ch-TLuRRSyY187r8Cwg">vuvuzela pham ngoc thach</a></div>
<div>
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/alibaba-karaoke-169-chien-thang-quan-ha-dong-ha-noi-64" href="http://lozi.vn/b/alibaba-karaoke-169-chien-thang-quan-ha-dong-ha-noi-64">Alibaba Karaoke</a></div>
<div>
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/mob-beer-club-dx2Ysly0KUz2pk3r" href="http://lozi.vn/b/mob-beer-club-dx2Ysly0KUz2pk3r">mob beer club</a></div>
<div>
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/banh-my-103-nam-dong-EvEw1lc1KCbSc06p" href="http://lozi.vn/b/banh-my-103-nam-dong-EvEw1lc1KCbSc06p">b&aacute;nh m&igrave; cười</a></div>
<div>
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/ga-36-linh-dam-36-linh-dam-p-hoang-liet-quan-hoang-mai-ha-noi-1000" href="http://lozi.vn/b/ga-36-linh-dam-36-linh-dam-p-hoang-liet-quan-hoang-mai-ha-noi-1000">g&agrave; 36 linh đ&agrave;m</a></div>
<div>
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/cha-ca-la-vong-3-5-ho-xuan-huong-p-6-quan-3-tp-hcm-791" href="http://lozi.vn/b/cha-ca-la-vong-3-5-ho-xuan-huong-p-6-quan-3-tp-hcm-791">chả c&aacute; l&atilde; vọng hồ xu&acirc;n hương</a></div>
<div>
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/airport-exclusive-club-8-chua-boc-quan-dong-da-ha-noi-473" href="http://lozi.vn/b/airport-exclusive-club-8-chua-boc-quan-dong-da-ha-noi-473">Airport Exclusive Club</a></div>
<div>
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/bep-ba-cha-so-49-ngo-221-ton-duc-thang-hang-bot-dong-da-viet-nam" href="http://lozi.vn/b/bep-ba-cha-so-49-ngo-221-ton-duc-thang-hang-bot-dong-da-viet-nam">Bếp B&agrave; Ch&agrave;</a></div>
&nbsp;
<p>
&nbsp;</p>
<ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<li>
Tr&aacute;i c&acirc;y c&aacute;c loại, rửa sạch, để r&aacute;o. Bạn c&oacute; thể chọn nhiều loại hoa quả theo &yacute; th&iacute;ch của bạn nhưng bạn n&ecirc;n chọn c&aacute;c loại quả chua, ngọt, mềm, quả cứng xen lẫn với nhau như cam, dưa, nho, kiwi, chuối&hellip;để khi thưởng thức sẽ ngon hơn v&agrave; cảm nhận nhiều hương vị đa dạng kh&aacute;c nhau.</li>
<li>
Chọn loại sốt&nbsp;mayonnaise lisa của h&atilde;ng n&agrave;o cũng được nh&eacute;. Sốt c&oacute; b&aacute;n ở bất kỳ si&ecirc;u thị hoặc cửa h&agrave;ng tạp h&oacute;a n&agrave;o cũng c&oacute;, bạn c&oacute; thể dễ d&agrave;ng mua n&oacute; ở bất cứ đ&acirc;u, mỗi loại sốt c&oacute; ch&uacute;t hương vị mặn, ngọt hơi kh&aacute;c nhau, bạn ăn quen loại n&agrave;o th&igrave; chọn loại đ&oacute; nha.</li>
</ul>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&nbsp;</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<img _mce_src="http://monan9.com/wp-content/uploads/2015/07/nguyen-lieu-lam-sa-lat-trai-cay1.jpg" alt="Nguyên liệu làm sa lát trái cây ngon" class="size-full wp-image-5137" height="234" src="http://monan9.com/wp-content/uploads/2015/07/nguyen-lieu-lam-sa-lat-trai-cay1.jpg" style="border: 0px;" width="500" /></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
C&aacute;c loại hoa quả rửa sạch, cắt cuống, để r&aacute;o rồi th&aacute;i nhỏ vừa ăn. Để v&agrave;o chiếc b&aacute;t t&ocirc; lớn để trộn cho dễ. Cho sốt&nbsp;mayonnaise lisa v&agrave;o, nếu muốn bạn c&oacute; thể cho th&ecirc;m ch&uacute;t sữa đặc v&agrave;o cho thơm. Trộn đều l&ecirc;n cho ngấm sốt, với c&aacute;ch l&agrave;m salad hoa quả ngon, hấp dẫn v&agrave; đẹp da n&agrave;y bạn cần trộn đều tay v&agrave; nhẹ nh&agrave;ng để hoa quả kh&ocirc;ng bị n&aacute;t v&agrave; vẫn đều nước sốt nh&eacute;.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<img _mce_src="http://monan9.com/wp-content/uploads/2015/07/sa-l%C3%A1t-trai-cay.jpg" alt="Chuẩn bị nguyên liệu và cách làm sa lát trái cây ngon" class="size-full wp-image-5133" height="375" src="http://monan9.com/wp-content/uploads/2015/07/sa-l%C3%A1t-trai-cay.jpg" style="border: 0px;" width="500" /></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<br />
&nbsp;</p>
<div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_5133" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&nbsp;</div>
繼續閱讀

Cách nấu cà ri gà thơm ngon đúng điệu

<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px;">
C&agrave; ri g&agrave; vốn l&agrave; m&oacute;n ăn truyền thống của người Ấn Độ. Nhưng từ khi du nhập v&agrave;o Việt Nam n&oacute; đ&atilde; trở th&agrave;nh m&oacute;n ăn ưa th&iacute;ch của rất nhiều người v&agrave; c&aacute;ch chế biến cũng được cải bi&ecirc;n rất nhiều để cho hợp khẩu vị của người Việt. Sau đ&acirc;y Monan9.com sẽ hướng dẫn bạn c&aacute;ch nấu c&agrave; ri g&agrave; thơm ngon đ&uacute;ng điệu Ấn Độ. C&ugrave;ng l&agrave;m nh&eacute;!</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px;">
C&aacute;ch l&agrave;m c&agrave; ri g&agrave; Ấn Độ Nguy&ecirc;n liệu l&agrave;m c&agrave; ri g&agrave;</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px;">
Nguy&ecirc;n liệu d&agrave;nh cho 1 gia đ&igrave;nh 4 người:</p>
<ol style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px;">
<li>
G&agrave;: 1/2 con</li>
<li>
Khoai lang: 3 củ</li>
<li>
Nước cốt dừa: 200ml</li>
<li>
1 g&oacute;i c&agrave; ri bột, 1 g&oacute;i c&agrave; ri nước (mua ở chợ hoặc si&ecirc;u thị).</li>
<li>
Muối, bột n&ecirc;m, đường, nước mắm.</li>
<li>
H&agrave;nh tỏi, ớt bột, bột sả, bột năng (hoặc bột sắn d&acirc;y, bột ng&ocirc;.</li>
</ol>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px;">
<a data-mce-="" href="http://lozi.vn/b/buffet-din-ky-cong-hoa-142-18-cong-hoa-p-4-quan-tan-binh-tp-hcm-541">Buffet D&igrave;n K&yacute; Cộng H&ograve;a</a></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px;">
<a data-mce-="" href="http://lozi.vn/a/ho-chi-minh">địa điểm ăn uống ở s&agrave;i g&ograve;n</a></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px;">
<a data-mce-="" href="http://lozi.vn/b/ba-con-cuu-cao-thang-106a-cao-thang-4-3-viet-nam">Ba Con Cừu Cao Thắng</a></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px;">
<a data-mce-="" href="http://lozi.vn/b/du-mien-garden-cafe-phan-van-tri-7-phan-van-tri-p-10-quan-go-vap-tp-hcm-285">c&agrave; ph&ecirc; du mi&ecirc;n</a></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px;">
<a data-mce-="" href="http://lozi.vn/b/an-nam-cafe-52-truong-dinh-p-7-quan-3-tp-hcm-856">&Acirc;n Nam Cafe</a></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px;">
<a data-mce-="" href="http://lozi.vn/b/hops-beer-garden-MvIY8p6MaEdP0wpa">hops beer garden</a></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px;">
<a data-mce-="" href="http://lozi.vn/b/lac-canh-bo-nuong-nha-trang-44-nguyen-binh-khiem-p-huong-xuan-tp-nha-trang-khanh-hoa-507">nh&agrave; h&agrave;ng lạc cảnh nha trang</a></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px;">
<a data-mce-="" href="http://lozi.vn/b/acoustic-bar-7-nguyen-sieu-quan-hoan-kiem-ha-noi-170">Acoustic Bar</a></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px;">
<a data-mce-="" href="http://lozi.vn/b/buffet-din-ky-cong-hoa-142-18-cong-hoa-p-4-quan-tan-binh-tp-hcm-541">buffet d&igrave;n k&yacute;</a></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px;">
<a data-mce-="" href="http://lozi.vn/b/8ight-coffee-BbPM7578FPFlyI6Q">8ight coffee</a></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px;">
<a data-mce-="" href="http://lozi.vn/b/hard-rock-cafe-39-le-duan-quan-1-tp-hcm-966">Hard Rock Cafe</a></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px;">
<a data-mce-="" href="http://lozi.vn/b/sailing-club-72-74-tran-phu-p-loc-tho-tp-nha-trang-khanh-hoa-860">sailing club nha trang</a></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px;">
<a data-mce-="" href="http://lozi.vn/b/sen-buffet-ho-tay-qvBdvAH9oLs98R1D">buffet sen hồ t&acirc;y</a></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px;">
<a data-mce-="" href="http://lozi.vn/b/hoang-yen-buffet-bitexco-2-hai-trieu-quan-1-tp-hcm-329">buffet ho&agrave;ng yến bitexco</a></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px;">
C&aacute;ch nấu c&agrave; ri g&agrave;</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px;">
Bước 1: G&agrave; rửa sạch chặt miếng vừa ăn. Ướp với (h&agrave;nh, tỏi, ớt, xả, c&agrave; ri bột, bột n&ecirc;m, đường, mắm) đ&atilde; xay nhuyễn cho ngấm.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px;">
Bước 2: Cho g&agrave; l&ecirc;n đảo cho săn lại rồi th&ecirc;m nước v&agrave;o đun (nước kh&ocirc;ng ngập g&agrave; c&aacute;c bạn nh&eacute;. Khi n&agrave;o nước s&ocirc;i th&igrave; cho th&ecirc;m nước dừa v&agrave;o đun c&ugrave;ng.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px;">
Bước 3: Khoai lang th&aacute;i miếng vừa ăn, r&aacute;n đến khi v&agrave;ng rộm v&agrave; ch&iacute;n đều th&igrave; vớt ra cho thấm dầu. Vớic&aacute;ch nấu c&agrave; ri g&agrave; ngon đ&uacute;ng điệu n&agrave;y, bạn c&oacute; thể linh động trong việc chọn rau củ nấu c&ugrave;ng. Nếu kh&ocirc;ng th&iacute;ch khoai lang, bạn h&atilde;y d&ugrave;ng khoai t&acirc;y, c&agrave; rốt hoặc b&iacute; đỏ đều được.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px;">
Bước 4: Khi g&agrave; ch&iacute;n th&igrave; cho th&ecirc;m nước c&agrave; ri v&agrave;o, n&ecirc;m vừa ăn. Pha th&ecirc;m 1 th&igrave;a bột năng để c&agrave; ri được s&aacute;nh mịn v&agrave; hơi dẻo. Cuối c&ugrave;ng, cho khoai lang v&agrave;o v&agrave; đun cho s&ocirc;i th&ecirc;m khoảng 1o ph&uacute;t th&igrave; tắt bếp. Cho ra b&aacute;t, rắc th&ecirc;m rau thơm v&agrave; thưởng thức th&ocirc;i n&agrave;o.</p>
繼續閱讀

<h3 style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">
Nguy&ecirc;n liệu</h3>
<h3>
&nbsp;</h3>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
- 3 l&ograve;ng đỏ trứng muối</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
- Dầu m&egrave;</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
- 4 quả trứng, t&aacute;ch ri&ecirc;ng l&ograve;ng đỏ v&agrave; l&ograve;ng trắng trứng</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
- 60g bột mỳ đa dụng</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
- 20g bột bắp</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
- 60g đường</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
- 1 muỗng c&agrave; ph&ecirc; vani</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
- 40ml dầu ăn</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
- 40ml sữa</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
- &frac12; muỗng c&agrave; ph&ecirc; cream of tartar</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
- Ch&agrave; b&ocirc;ng, ph&ocirc; mai con b&ograve; cười<br />
<br />
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/b/lang-nuong-nam-bo-cmt8-285-c145-cmt8-p-12-quan-3-tp-hcm-327" href="http://lozi.vn/b/lang-nuong-nam-bo-cmt8-285-c145-cmt8-p-12-quan-3-tp-hcm-327">l&agrave;ng nướng nam bộ cmt8</a></strong><br />
<br />
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/b/lau-nam-gia-khanh-2-trung-yen-quan-cau-giay-ha-noi-742" href="http://lozi.vn/b/lau-nam-gia-khanh-2-trung-yen-quan-cau-giay-ha-noi-742">lẩu nấm gia kh&aacute;nh</a></strong><br />
<br />
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/b/banh-mi-bay-ho-23-huynh-khuong-ninh-quan-1-ho-chi-minh" href="http://lozi.vn/b/banh-mi-bay-ho-23-huynh-khuong-ninh-quan-1-ho-chi-minh">banh mi bay ho</a></strong><br />
<br />
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/b/acoustic-bar-7-nguyen-sieu-quan-hoan-kiem-ha-noi-170" href="http://lozi.vn/b/acoustic-bar-7-nguyen-sieu-quan-hoan-kiem-ha-noi-170">Acoustic Bar</a></strong><br />
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/b/139ab-nguyen-trai-quan-1-thanh-pho-ho-chi-minh-xyXJXLR26EXKf9Uh" href="http://lozi.vn/b/139ab-nguyen-trai-quan-1-thanh-pho-ho-chi-minh-xyXJXLR26EXKf9Uh">Sydney Restaurant</a></strong><br />
<br />
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/b/phong-tra-tieng-xua-442-cao-thang-p-12-quan-10-tp-hcm-994" href="http://lozi.vn/b/phong-tra-tieng-xua-442-cao-thang-p-12-quan-10-tp-hcm-994">ph&ograve;ng tr&agrave; tiếng xưa</a></strong><br />
<br />
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/b/id-cafe-tu-xuong-61b-tu-xuong-phuong-7-quan-3-tp-hcm-31" href="http://lozi.vn/b/id-cafe-tu-xuong-61b-tu-xuong-phuong-7-quan-3-tp-hcm-31">id cafe saigon</a></strong><br />
<br />
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/b/ace-nightclub-21-nguyen-trung-ngan-p-ben-nghe-quan-1-tp-hcm-588" href="http://lozi.vn/b/ace-nightclub-21-nguyen-trung-ngan-p-ben-nghe-quan-1-tp-hcm-588">ACE Nightclub</a></strong><br />
<br />
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/b/saigon-outcast-container-va-nghe-thuat-188-1-nguyen-van-huong-p-thao-dien-quan-2-tp-hcm-800" href="http://lozi.vn/b/saigon-outcast-container-va-nghe-thuat-188-1-nguyen-van-huong-p-thao-dien-quan-2-tp-hcm-800">Saigon Outcast</a></strong><br />
<br />
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/b/sen-buffet-ho-tay-qvBdvAH9oLs98R1D" href="http://lozi.vn/b/sen-buffet-ho-tay-qvBdvAH9oLs98R1D">nh&agrave; h&agrave;ng buffet sen t&acirc;y hồ</a></strong><br />
<br />
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/b/runam-cafe-macthi-buoi-oeWqiePDHdJrBCBY" href="http://lozi.vn/b/runam-cafe-macthi-buoi-oeWqiePDHdJrBCBY">runam cafe</a></strong></p>
<h3 style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/b/cafe-mien-dong-thao-221a-nguyen-trong-tuyen-8-phu-nhuan-ho-chi-minh" href="http://lozi.vn/b/cafe-mien-dong-thao-221a-nguyen-trong-tuyen-8-phu-nhuan-ho-chi-minh">Cafe Miền Đồng Thảo</a></strong></h3>
<h3 style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/hoang-yen-buffet-bitexco-2-hai-trieu-quan-1-tp-hcm-329" href="http://lozi.vn/b/hoang-yen-buffet-bitexco-2-hai-trieu-quan-1-tp-hcm-329">buffet hoang yen bitexco</a></h3>
<h3 style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">
<a _mce_href="http://lozi.vn/b/duck-deli-nguyen-thai-binh-153-nguyen-thai-binh-quan-1-tp-hcm-227" href="http://lozi.vn/b/duck-deli-nguyen-thai-binh-153-nguyen-thai-binh-quan-1-tp-hcm-227">Duck Deli</a></h3>
<h3 style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">
&nbsp;</h3>
<h3 style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">
C&aacute;ch l&agrave;m</h3>
<h3>
&nbsp;</h3>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Nướng l&ograve;ng đỏ trứng muối</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<img _mce_src="https://cdn1.dmx.vn/Files/2015/02/28/614617/cach-lam-banh-bong-lan-cha-bong-trung-muoi-nhan-pho-mai-1.jpg" alt="Nướng lòng đỏ trứng muối" src="https://cdn1.dmx.vn/Files/2015/02/28/614617/cach-lam-banh-bong-lan-cha-bong-trung-muoi-nhan-pho-mai-1.jpg" style="border: 0px;" title="Nướng lòng đỏ trứng muối" /></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Trước hết, ta cần rửa sạch 3 l&ograve;ng đỏ hột vịt muối rồi ng&acirc;m với rượu. Tiếp theo, đặt l&ograve;ng đỏ l&ecirc;n khu&ocirc;n nướng đ&atilde; l&oacute;t sẵn giấy bạc rồi rưới một &iacute;t dầu m&egrave; l&ecirc;n. Nướng l&ograve;ng đỏ trứng trong 20 ph&uacute;t ở 100 đến 120 độ C (để 2 lửa). Lấy trứng ra khỏi l&ograve; rồi cắt l&ograve;ng đỏ trứng muối th&agrave;nh 4 phần.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Trước khi tiến h&agrave;nh c&aacute;c bước trộn bột b&aacute;nh, bạn cần l&agrave;m n&oacute;ng&nbsp;l&ograve; nướng&nbsp;trước 10 ph&uacute;t. Vặn l&ograve; l&ecirc;n 150 độ C, 2 lửa v&agrave; c&oacute; bậtquạt.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Trộn bột</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<img _mce_src="https://cdn2.dmx.vn/Files/2015/02/28/614617/cach-lam-banh-bong-lan-cha-bong-trung-muoi-nhan-pho-mai-2.jpg" alt="Trộn bột" src="https://cdn2.dmx.vn/Files/2015/02/28/614617/cach-lam-banh-bong-lan-cha-bong-trung-muoi-nhan-pho-mai-2.jpg" style="border: 0px;" title="Trộn bột" /></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Trước khi đ&aacute;nh trứng, bạn r&acirc;y mịn 60g bột m&igrave; đa dụng v&agrave; 20g bột bắp để sẵn sang t&ocirc; ri&ecirc;ng. Bạn bật m&aacute;y, đ&aacute;nh 4 l&ograve;ng trắng trứng đến khi nổi bọt rồi cho v&agrave;o nửa muỗng c&agrave; ph&ecirc; cream of tatar v&agrave; 60g đường, đ&aacute;nh cho đến khi l&ograve;ng trắng trứng b&ocirc;ng cứng, &uacute;p ngược t&ocirc; m&agrave; kh&ocirc;ng đổ xuống l&agrave; được.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&nbsp;</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&nbsp;</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&nbsp;</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&nbsp;</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&nbsp;</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&nbsp;</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Chuyển sang t&ocirc; l&ograve;ng đỏ trứng, bạn đ&aacute;nh 4 l&ograve;ng đỏ trứng c&ugrave;ng 1 muỗng c&agrave; ph&ecirc; vani, 40ml dầu ăn, 40ml sữa c&ugrave;ng 80g bột đ&atilde; r&acirc;y ở tr&ecirc;n, đ&aacute;nh đến khi c&aacute;c nguy&ecirc;n liệu h&ograve;a quyện v&agrave;o nhau th&igrave; tắt m&aacute;y.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Chia l&ograve;ng trắng trứng th&agrave;nh 3 phần bằng nhau, mỗi lần cho phần v&agrave;o t&ocirc; l&ograve;ng đỏ trứng, trộn đến khi đều th&igrave; cho tiếp đến khi hết t&ocirc;. Hỗn hợp bột b&aacute;nh đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Nướng b&aacute;nh</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<img _mce_src="https://cdn3.dmx.vn/Files/2015/02/28/614617/cach-lam-banh-bong-lan-cha-bong-trung-muoi-nhan-pho-mai-3.jpg" alt="Nướng bánh" src="https://cdn3.dmx.vn/Files/2015/02/28/614617/cach-lam-banh-bong-lan-cha-bong-trung-muoi-nhan-pho-mai-3.jpg" style="border: 0px;" title="Nướng bánh" /></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
L&oacute;t giấy l&oacute;t cupcake sẵn v&agrave;o khu&ocirc;n nướng b&aacute;nh, rồi m&uacute;c bột v&agrave;o đầy &frac12; khu&ocirc;n. Cắt miếng nhỏ ph&ocirc; mai con b&ograve; cười cho v&agrave;o tr&ecirc;n lớp bột, n&ecirc;n cho ph&ocirc; mai v&agrave;o ngăn đ&aacute; trước khi cắt để kh&ocirc;ng bị chảy, m&uacute;c tiếp bột v&agrave;o đến khi đầy 2/3 khu&ocirc;n. Rắc ch&agrave; b&ocirc;ng v&agrave; cho một miếng l&ograve;ng đỏ trứng muối l&ecirc;n tr&ecirc;n b&aacute;nh.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Nướng b&aacute;nh ở 150 độ C trong 40 ph&uacute;t. B&aacute;nh ch&iacute;n th&igrave; lấy ra khỏi l&ograve;, để tr&ecirc;n vỉ cho nguội bớt l&agrave; c&oacute; thể d&ugrave;ng ngay.</p>
<h3 style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">
Th&agrave;nh phẩm</h3>
<h3>
&nbsp;</h3>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<img _mce_src="https://cdn4.dmx.vn/Files/2015/02/28/614617/cach-lam-banh-bong-lan-cha-bong-trung-muoi-nhan-pho-mai-4.jpg" alt="Bánh bông lan chà bông trứng muối nhân phô mai đã sẵn sàng để thưởng thức" src="https://cdn4.dmx.vn/Files/2015/02/28/614617/cach-lam-banh-bong-lan-cha-bong-trung-muoi-nhan-pho-mai-4.jpg" style="border: 0px;" title="Bánh bông lan chà bông trứng muối nhân phô mai đã sẵn sàng để thưởng thức" />B&aacute;nh b&ocirc;ng lan ch&agrave; b&ocirc;ng trứng muối nh&acirc;n ph&ocirc; mai đ&atilde; sẵn s&agrave;ng để thưởng thức<img _mce_src="https://cdn1.dmx.vn/Files/2015/02/28/614617/cach-lam-banh-bong-lan-cha-bong-trung-muoi-nhan-pho-mai-5.jpg" alt="Vừa mằn mặn, vừa beo béo, bùi bùi, hài hòa các hương vị" src="https://cdn1.dmx.vn/Files/2015/02/28/614617/cach-lam-banh-bong-lan-cha-bong-trung-muoi-nhan-pho-mai-5.jpg" style="border: 0px;" title="Vừa mằn mặn, vừa beo béo, bùi bùi, hài hòa các hương vị" />Vừa mằn mặn, vừa beo b&eacute;o, b&ugrave;i b&ugrave;i, h&agrave;i h&ograve;a c&aacute;c hương vị</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
M&oacute;n b&aacute;nh b&ocirc;ng lan ch&agrave; b&ocirc;ng trứng muối nh&acirc;n ph&ocirc; mai chắc chắn sẽ khiến c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh bạn hưởng ứng nhiệt liệt. C&ograve;n g&igrave; th&uacute; vị bằng cả gia đ&igrave;nh c&ugrave;ng qu&acirc;y quần thưởng thức m&oacute;n ăn vặt n&agrave;y trong khi vừa tr&ograve; chuyện, xem&nbsp;tivi.</p>
<div>
&nbsp;</div>
繼續閱讀
網誌分類篩選
收起分類
分類篩選
相簿設定
標籤設定
相簿狀態