Cách sử dụng bình nước nóng tiết kiệm điện

關於部落格
Không nên mua loại bình nước nóng quá to, không để nhiệt độ quá cao hoặc bật liên tục… những lưu ý nhỏ sẽ giúp bạn luôn có nước nóng để dùng trong mùa lạnh mà không “điên đầu” vì tiền điện....
http://www.thegioibinhnonglanh.com/
  • 341

    累積人氣

  • 0

    今日人氣

    0

    訂閱人氣

Phòng khách đẹp mê hồn nhà chị Tuyết

&nbsp;<span style="color: rgb(77, 79, 81); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">Ph&ograve;ng kh&aacute;ch l&agrave; một phần quan trọng trong to&agrave;n bộ kh&ocirc;ng gian nội thất của căn hộ. Hầu hết c&aacute;c căn&nbsp;hộ chung cư&nbsp;c&oacute; diện t&iacute;ch sử dụng nhỏ đ&ograve;i hỏi c&aacute;c chuy&ecirc;n gia thiết kế &nbsp;</span><a data-mce-="" href="http://oz.com.vn/thi-cong" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px;" title="thi cong noi that">thi c&ocirc;ng nội thất</a><span style="color: rgb(77, 79, 81); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">&nbsp;phải t&iacute;nh to&aacute;n khoa học để tạo ra một ph&ograve;ng kh&aacute;ch độc đ&aacute;o, phản &aacute;nh t&iacute;nh c&aacute;ch, phong c&aacute;ch sống của chủ nh&acirc;n v&agrave; l&agrave;m nổi bật l&ecirc;n vẻ sang trọng, hiện đại l&agrave; lịch l&atilde;m của ph&ograve;ng kh&aacute;ch căn hộ.</span>
<p style="margin-bottom: 30px; color: rgb(77, 79, 81); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">
<a data-mce-="" href="http://oz.com.vn/wp-content/uploads/2015/05/phong-khach-dep-hien-dai-nha-chi-tuyet.jpg"><img alt="phong-khach-dep-hien-dai-nha-chi-tuyet" class="aligncenter size-full wp-image-4830" data-mce-="" height="400" src="http://oz.com.vn/wp-content/uploads/2015/05/phong-khach-dep-hien-dai-nha-chi-tuyet.jpg" style="margin-bottom: 15px; max-width: 100%; height: auto;" width="700" /></a></p>
<p style="margin-bottom: 30px; color: rgb(77, 79, 81); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">
Nội thất ph&ograve;ng kh&aacute;ch phải mang n&eacute;t độc đ&aacute;o, ri&ecirc;ng biệt tạo n&ecirc;n n&eacute;t c&aacute; t&iacute;nh v&agrave; điểm nhấn cho to&agrave;n bộ kh&ocirc;ng gian nội thất của căn hộ n&agrave;y. Ph&ograve;ng kh&aacute;ch gần như l&agrave; bộ mặt ch&iacute;nh của mỗi căn nh&agrave;, v&igrave; thế thiết kế nội thất ph&ograve;ng kh&aacute;ch đẹp, độc đ&aacute;o ch&iacute;nh l&agrave; thể hiện đẳng cấp cho một căn hộ&nbsp;cũng như chủ nh&acirc;n của n&oacute;.</p>
<p style="margin-bottom: 30px; color: rgb(77, 79, 81); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">
<a data-mce-="" href="http://oz.com.vn/thi-cong/thi-cong-resort">thi c&ocirc;ng resort</a><br />
<a data-mce-="" href="http://oz.com.vn/thi-cong/thi-cong-van-phong">thi c&ocirc;ng văn ph&ograve;ng</a><br />
<a data-mce-="" href="http://oz.com.vn/thi-cong/thi-cong-can-ho-chung-cu">thi c&ocirc;ng nội thất chung cư</a><br />
<a data-mce-="" href="http://oz.com.vn/thi-cong/thi-cong-nha-hang">thi c&ocirc;ng nội thất nh&agrave; h&agrave;ng</a></p>
<p style="margin-bottom: 30px; color: rgb(77, 79, 81); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">
<a data-mce-="" href="http://oz.com.vn/thi-cong/thi-cong-khach-san">thi c&ocirc;ng kh&aacute;ch sạn</a></p>
<p style="margin-bottom: 30px; color: rgb(77, 79, 81); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">
<a data-mce-="" href="http://oz.com.vn/thi-cong/thi-cong-nha">thi c&ocirc;ng nh&agrave; ở</a></p>
<p style="margin-bottom: 30px; color: rgb(77, 79, 81); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">
<a data-mce-="" href="http://oz.com.vn/thi-cong/thi-cong-karaoke">thi c&ocirc;ng ph&ograve;ng karaoke</a></p>
<p style="margin-bottom: 30px; color: rgb(77, 79, 81); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">
Bước v&agrave;o kh&ocirc;ng gian tr&aacute;ng lệ của ph&ograve;ng kh&aacute;ch cảm gi&aacute;c đầu ti&ecirc;n mang đến cho bạn l&agrave; m&agrave;u sắc nh&atilde; nhặn m&agrave; to&aacute;t l&ecirc;n sự sang trọng qu&iacute; ph&aacute;i từ chất liệu.</p>
<p style="margin-bottom: 30px; color: rgb(77, 79, 81); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">
<a data-mce-="" href="http://oz.com.vn/wp-content/uploads/2015/05/phong-khach-dep-hien-dai-nha-chi-tuyet-2.jpg"><img alt="phong-khach-dep-hien-dai-nha-chi-tuyet-2" class="aligncenter size-full wp-image-4832" data-mce-="" height="400" src="http://oz.com.vn/wp-content/uploads/2015/05/phong-khach-dep-hien-dai-nha-chi-tuyet-2.jpg" style="margin-bottom: 15px; max-width: 100%; height: auto;" width="700" /></a></p>
<p style="margin-bottom: 30px; color: rgb(77, 79, 81); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">
Thiết kế nội thất ph&ograve;ng kh&aacute;ch sang trọng, mang &acirc;m hưởng cổ điển nhưng vẫn đầy quyến rũ.</p>
<p style="margin-bottom: 30px; color: rgb(77, 79, 81); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">
<a data-mce-="" href="http://oz.com.vn/wp-content/uploads/2015/05/phong-khach-dep-hien-dai-nha-chi-tuyet-4.jpg"><img alt="phong-khach-dep-hien-dai-nha-chi-tuyet-4" class="aligncenter size-full wp-image-4833" data-mce-="" height="400" src="http://oz.com.vn/wp-content/uploads/2015/05/phong-khach-dep-hien-dai-nha-chi-tuyet-4.jpg" style="margin-bottom: 15px; max-width: 100%; height: auto;" width="700" /></a></p>
繼續閱讀

An toàn vệ sinh lao động đối với thợ hàn điện

&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">rong thời gian h&agrave;n đlện, c&aacute;c phần bằng kim loại của thiết bị h&agrave;n điện (vỏ m&aacute;y biến thế h&agrave;n, m&aacute;y ph&aacute;t điện h&agrave;n, ... ) trong điều kiện b&igrave;nh thường kh&ocirc;ng được c&oacute; điện &aacute;p. Vỏ m&aacute;y h&agrave;n, gi&aacute; h&agrave;n, c&aacute;c chi tiết v&agrave; kết cấu h&agrave;n phải được nối đất trước khi thiết bị được nối v&agrave;o nguồn.</span>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<p style="margin: 0px 0px 0.5em;">
1. Chỉ những người hội đủ c&aacute;c điều kiện sau đ&acirc;y mới được l&agrave;m việc h&agrave;n điện&nbsp;</p>
</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<p style="margin: 0px 0px 0.5em;">
- Trong độ tuổi lao động do nh&agrave; nước qui định.</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em;">
- Đ&atilde; qua kh&aacute;m tuyển sức khỏe bởi cơ quan y tế.</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em;">
- Được đ&agrave;o tạo nghề h&agrave;n điện, v&agrave; c&oacute; chứng chỉ k&egrave;m theo, đ&atilde; qua huấn luyện về BHLĐ v&agrave; được cấp thẻ an to&agrave;n v&agrave; được cấp tr&ecirc;n giao nhiệm vụ.</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em;">
- Sử dụng đ&uacute;ng v&agrave; đủ c&aacute;c phương tiện bảo vệ c&aacute; nh&acirc;n được cấp ph&aacute;t theo chế độ: &aacute;o quần vải bạt, găng tay chịu nhiệt v&agrave; c&oacute; độ dẫn điện thấp, giầy da lộn cao cổ c&oacute; đế c&aacute;ch điện, ghệt vải bạt, mặt nạ h&agrave;n c&oacute; gắn k&iacute;nh h&agrave;n đ&uacute;ng m&atilde; hiệu v&agrave; kh&ocirc;ng bị n&uacute;t, trong những trường hợp cần thiết c&ograve;n được cấp mũ cứng, d&acirc;y đai an to&agrave;n, khẩu trang.</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em;">
2. Trong thời gian h&agrave;n đlện, c&aacute;c phần bằng kim loại của thiết bị h&agrave;n điện (vỏ m&aacute;y biến thế h&agrave;n, m&aacute;y ph&aacute;t điện h&agrave;n, ... ) trong điều kiện b&igrave;nh thường kh&ocirc;ng được c&oacute; điện &aacute;p. Vỏ&nbsp;<strong><a data-mce-="" href="http://legi.com.vn/sp-may-han.html">m&aacute;y h&agrave;n</a></strong>, gi&aacute; h&agrave;n, c&aacute;c chi tiết v&agrave; kết cấu h&agrave;n phải được nối đất trước khi thiết bị được nối v&agrave;o nguồn.</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em;">
3. M&aacute;y ph&aacute;t điện v&agrave; biến thế h&agrave;n, cũng như c&aacute;c dụng cụ v&agrave; thiết bị phụ t&ugrave;ng dể h&agrave;n c&aacute;c chi tiết ở ngo&agrave;i trời được đặt trong ph&ograve;ng nhỏ hay dưới m&aacute;i che. Cấm tiến h&agrave;nh c&ocirc;ng việc h&agrave;n điện ở ngo&agrave;i trời dưới mưa.</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em;">
Điện &aacute;p kh&ocirc;ng tải của m&aacute;y biến thế h&agrave;n hồ quang bằng tay v&agrave; nửa tự động kh&ocirc;ng được vượt qu&aacute; 75 v&ocirc;n, h&agrave;n tự động kh&ocirc;ng được vượt qu&aacute; 80 v&ocirc;n. Điện &aacute;p của m&aacute;y ph&aacute;t điện h&agrave;n kh&ocirc;ng được qu&aacute; 80 v&ocirc;n. Nếu một số m&aacute;y biến thế h&agrave;n hoặc m&aacute;y ph&aacute;t điện phục vụ cho một&nbsp;<strong><a data-mce-="" href="http://legi.com.vn/sp-may-han.html">m&aacute;y h&agrave;n mig</a></strong>&nbsp;hồ quang th&igrave; sơ đồ mắc điện của ch&uacute;ng phải đảm bảo điện &aacute;p mạch h&agrave;n kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; giới hạn tr&ecirc;n.</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em;">
4. Chiều d&agrave;i d&acirc;y từ nguồn điện đến thiết bị h&agrave;n di dộng kh&ocirc;ng được vượt qu&aacute; 10m. Lớp vỏ bọc c&aacute;ch điện của d&acirc;y phải dược bảo vệ khỏi c&aacute;c hư hỏng cơ học khi rải tr&ecirc;n mặt đất. Cấm d&ugrave;ng d&acirc;y c&oacute; lớp vỏ bọc hay c&aacute;ch điện bị hư.</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em;">
Trước l&uacute;c bắt đầu h&agrave;n điện v&agrave; trong thời gian l&agrave;m việc phải theo d&otilde;i độ ho&agrave;n hảo của vỏ c&aacute;ch điện của d&acirc;y dẫn, độ c&aacute;ch điện v&agrave; c&aacute;ch nhiệt của c&aacute;n k&igrave;m h&agrave;n, sự li&ecirc;n kết chắc chắn của tất cả c&aacute;c tiếp điểm. Phải ch&uacute; &yacute; để kh&ocirc;ng cho d&acirc;y dẫn tiếp x&uacute;c với nước dầu, d&acirc;y c&aacute;p th&eacute;p, d&acirc;y điện h&agrave;n phải đặt c&aacute;ch c&aacute;c ống mềm dẫn &ocirc;xy v&agrave; ax&ecirc;tylen, c&aacute;c thiết bị c&oacute; ngọn lửa, kh&iacute; đốt, c&aacute;c chi tiết h&agrave;n n&oacute;ng đỏ v&agrave; c&aacute;c đường ống dẫn nước n&oacute;ng kh&ocirc;ng dưới 1 m&eacute;t.</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em;">
5. Kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p cấp điện trực tiếp cho hồ quang h&agrave;n từ mạng điện lực, mạng điện chiếu s&aacute;ng, mạng điện tiếp x&uacute;c.</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em;">
Việc nối ngắt thiết bị h&agrave;n điện khỏi lưới, việc thay cầu ch&igrave; cũng như việc theo d&otilde;i trạng th&aacute;i ho&agrave;n hảo của ch&uacute;ng trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng phải được tiến h&agrave;nh bởi thợ điện chuy&ecirc;n nghiệp. Nghi&ecirc;m cấm những người thợ h&agrave;n l&agrave;m c&aacute;c c&ocirc;ng việc đ&oacute;.</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em;">
Khi di chuyển thiết bị h&agrave;n nhất thiết phải cắt ch&uacute;ng khỏi nguồn điện.</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em;">
6. D&acirc;y dẫn điện đi v&agrave; về trong m&aacute;y biến thế h&agrave;n di động đều phải được bọc c&aacute;ch điện .</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em;">
Nghi&ecirc;m cấm d&ugrave;ng c&aacute;c mạch nối đất, c&aacute;c bộ phận của thiết bị điện, c&aacute;c đường ống kỹ thuật vệ sinh (ống dẫn nước, cấp nhiệt, dẫn c&aacute;c chất kh&iacute; v&agrave; chất lỏng n&oacute;ng) cũng như c&aacute;c kết cấu kim loại của nh&agrave; v&agrave; của thiết bị c&ocirc;ng nghệ l&agrave;m d&acirc;y dẫn về. Cho ph&eacute;p d&ugrave;ng vỏ x&agrave; lan, bể chứa, c&aacute;c kết cấu kim loại, c&aacute;c ống dẫn để l&agrave;m d&acirc;y dẫn về nếu ch&uacute;ng l&agrave; đối tượng h&agrave;n.</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em;">
7. K&igrave;m điện phải c&oacute; tay cầm l&agrave;m bằng vật liệu c&aacute;ch điện, c&aacute;ch nhiệt cho ph&eacute;p thay thế điện cực nhanh m&agrave; kh&ocirc;ng phải tiếp x&uacute;c với c&aacute;c phần mang điện.</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em;">
Nghi&ecirc;m cấm d&ugrave;ng k&igrave;m điện m&agrave; lớp vỏ bọc c&aacute;ch điện của tay cầm bị hư.</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em;">
Cạnh chỗ h&agrave;n phải c&oacute; gi&aacute; đặt k&igrave;m h&agrave;n: Cấm đặt k&igrave;m h&agrave;n xuống đất hoặc g&aacute;c l&ecirc;n vật h&agrave;n.</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em;">
8. Khi tlến h&agrave;nh h&agrave;n trong điều kiện nguy hiểm cao bởi d&ograve;ng điện (h&agrave;n b&ecirc;n trong c&aacute;c khoang t&agrave;u thủy, c&aacute;c th&ugrave;ng chứa, th&acirc;n l&ograve; hơi, c&aacute;c hộp kim loại ...) người thợ phải được cấp ph&aacute;t c&aacute;c phương tiện bảo vệ c&aacute;ch điện (găng tay, ủng v&agrave; thảm) v&agrave; phải c&oacute; sự theo d&otilde;i gi&aacute;m s&aacute;t của một người thứ hai từ b&ecirc;n ngo&agrave;i. (Trong một số trường hợp đặc biệt tay người gi&aacute;m s&aacute;t giữ đầu m&uacute;t của d&acirc;y ch&atilde;o buộc v&agrave;o eo của người đang h&agrave;n b&ecirc;n trong kh&ocirc;ng gian k&iacute;n v&agrave; việc th&ocirc;ng tin giữa hai người đ&oacute; phải được qui ước bằng c&aacute;c động t&aacute;c giật d&acirc;y định sẵn trong t&igrave;nh trạng khẩn cấp).</p>
<h3 style="margin-bottom: 0.5em;">
<a data-mce-="" href="http://legi.com.vn/cttt/an-toan-ve-sinh-lao-dong-doi-voi-tho-han-WIZ9ZW6A.html">An to&agrave;n vệ sinh lao động đối với thợ h&agrave;n điện</a></h3>
</div>
<br />
繼續閱讀

Những phụ tùng ô tô phải thay theo định kỳ sử dụng

&nbsp;
<h2 style="font-size: 24px; margin: 0px 0px 0.7em; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, Tahoma, sans-serif; color: rgb(90, 88, 88); text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 1.3; padding: 0px; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
Sau đ&acirc;y l&agrave; những&nbsp;<strong><a href="http://chophutungoto.vn/" style="color: rgb(17, 85, 204);">phu tung oto</a></strong>&nbsp;phải thay theo định kỳ sử dụng :</h2>
<p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 15px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 22.3999996185303px; border: none; box-shadow: none; color: rgb(90, 88, 88); background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
Ch&aacute;y cầu ch&igrave; thường xuy&ecirc;n đồng nghĩa với hệ thống điện đang c&oacute; vấn đề. Cầu ch&igrave; &ocirc; t&ocirc; l&agrave;&nbsp;<strong><a href="http://chophutungoto.vn/" style="color: rgb(17, 85, 204);">phụ t&ugrave;ng &ocirc; t&ocirc;</a></strong>&nbsp;c&oacute; chức năng bảo vệ mạch điện, n&oacute; bị đứt chứng tỏ đ&atilde; c&oacute; d&ograve;ng điện cao chạy qua. Nguy cơ ch&aacute;y nổ xe sẽ tăng n&ecirc;n nhiều lần nếu sử dụng cầu ch&igrave; c&oacute; d&ograve;ng định mức cao hơn quy định</p>
<p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 15px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 22.3999996185303px; border: none; box-shadow: none; color: rgb(90, 88, 88); background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<strong>Lọc gi&oacute;</strong></p>
<p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 15px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 22.3999996185303px; border: none; box-shadow: none; color: rgb(90, 88, 88); background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
Trong điều kiện bụi bẩn như ở Việt Nam n&ecirc;n định kỳ vệ sinh lọc gi&oacute; 3 th&aacute;ng một lần. Nếu t&agrave;i xế thường xuy&ecirc;n lấy gi&oacute; ngo&agrave;i, lọc điều h&ograve;a sử dụng trong khoảng 6 th&aacute;ng</p>
<p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 15px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 22.3999996185303px; border: none; box-shadow: none; color: rgb(90, 88, 88); background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<strong>Cảm biến động cơ</strong></p>
<p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 15px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 22.3999996185303px; border: none; box-shadow: none; color: rgb(90, 88, 88); background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
Tuổi thọ của c&aacute;c cảm biến động cơ tr&ecirc;n 250.000 km, với cảm biến oxy khoảng 160.000km v&igrave; ch&uacute;ng thường k&eacute;t d&iacute;nh nhiều bụi bẩn, muội than. D&acirc;y cảm biến đứt thường l&agrave;m đ&egrave;n Check Engine s&aacute;ng</p>
<p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 15px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 22.3999996185303px; border: none; box-shadow: none; color: rgb(90, 88, 88); background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<strong>Ống ti&ecirc;u &acirc;m</strong></p>
<p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 15px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 22.3999996185303px; border: none; box-shadow: none; color: rgb(90, 88, 88); background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
Ống ti&ecirc;u &acirc;m tr&ecirc;n c&aacute;c xe hiện đại l&agrave;m bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng rỉ, c&oacute; độ bền tr&ecirc;n 10 năm hoặc 160.000km hoặc nhiều hơn. Tuy nhi&ecirc;n, m&ocirc;i trường ẩm, nhiều muối c&oacute; thể r&uacute;t ngắn tuổi thọ của chi tiết n&agrave;y</p>
<p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 15px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 22.3999996185303px; border: none; box-shadow: none; color: rgb(90, 88, 88); background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<strong>Cần gạt mưa</strong></p>
<p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 15px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 22.3999996185303px; border: none; box-shadow: none; color: rgb(90, 88, 88); background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
Nếu thường xuy&ecirc;n phơi mưa nắng, 2 năm l&agrave; thời gian qu&aacute; d&agrave;i đối với sức chịu đựng của lớp cao su gắn tr&ecirc;n gạt mưa. Rạn nứt, chai cứng hay chảy dẻo khiến lớp cao su trở n&ecirc;n v&ocirc; dụng cho d&ugrave; cần gạt vẫn ra sức quay</p>
<p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 15px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 22.3999996185303px; border: none; box-shadow: none; color: rgb(90, 88, 88); background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<strong>C&aacute;c vấn đề về phanh</strong></p>
<p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 15px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 22.3999996185303px; border: none; box-shadow: none; color: rgb(90, 88, 88); background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
Thường xuy&ecirc;n chở tải nặng, hoặc đi trong phố đ&ocirc;ng l&agrave;m tăng tốc độ m&ograve;n m&aacute; phanh. Ở những d&ograve;ng xe cao cấp thường trang bị cảm biến b&aacute;o m&ograve;n tự động, vấn đề đơn giản chỉ l&agrave; thay m&aacute; khi nhận được th&ocirc;ng b&aacute;o. Cơ cấu b&aacute;o m&ograve;n cơ kh&iacute; sử dụng ở những mẫu xe cấp thấp hơn.</p>
<p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 15px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 22.3999996185303px; border: none; box-shadow: none; color: rgb(90, 88, 88); background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
Khi phanh xuất hiện tiếng kẹt ở cơ cấu phanh với tần số thay đổi theo tốc độ, th&igrave; đa phần c&aacute;c trường hợp l&agrave; m&ograve;n m&aacute; phanh. Kh&ocirc;ng phải l&uacute;c n&agrave;o mọi hệ thống cũng hoạt động trơn tru, cơ cấu b&aacute;o m&ograve;n cũng vậy. V&igrave; thế, sau 3-5 năm sử dụng hoặc 50.000-120.000km d&ugrave; kh&ocirc;ng c&oacute; bất thường n&agrave;o, bạn cũng n&ecirc;n kiểm tra cơ cấu phanh v&igrave; rất c&oacute; thể c&aacute;c m&aacute; đ&atilde; m&ograve;n trơ v&agrave; c&agrave;o s&aacute;t đĩa phanh.</p>
<p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 15px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 22.3999996185303px; border: none; box-shadow: none; color: rgb(90, 88, 88); background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
B&ecirc;n cạnh nguy&ecirc;n nh&acirc;n m&ograve;n m&aacute; phanh g&acirc;y hiện tượng đạp phanh kh&ocirc;ng ăn, h&atilde;y nghĩ tới c&aacute;c gioăng cao su l&agrave;m k&iacute;n. Vấn đề hở gioăng c&oacute; thể xuất hiện khi xe đi 160.000km, nhưng nếu cố r&agrave; phanh li&ecirc;n tục, nhiệt độ tăng cao ở cơ cấu phanh, c&aacute;c gioăng c&oacute; thể hỏng bất cứ l&uacute;c n&agrave;o. Xe kh&ocirc;ng chạy, ắc-quy vẫn trong t&igrave;nh trạng l&agrave;m việc, bởi vậy c&aacute;c chuy&ecirc;n gia khuyến c&aacute;o n&ecirc;n thay ch&uacute;ng sau 4-5 năm sử dụng</p>
<p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 15px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 22.3999996185303px; border: none; box-shadow: none; color: rgb(90, 88, 88); background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<strong>Đ&egrave;n</strong></p>
<p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 15px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 22.3999996185303px; border: none; box-shadow: none; color: rgb(90, 88, 88); background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
Với đ&egrave;n Xenon hay LED, ch&aacute;y b&oacute;ng kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; vấn đề lớn. Nhưng tr&ecirc;n những loại b&oacute;ng sợi đốt truyền thống th&igrave; lại kh&aacute;c. Cuộc sống của ch&uacute;ng k&eacute;o d&agrave;i khoảng 7 năm. Xe thường xuy&ecirc;n đi đ&ecirc;m hoặc tr&ecirc;n đường x&oacute;c l&agrave;m cho thời điểm n&agrave;y đến nhanh hơn</p>
<p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 15px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 22.3999996185303px; border: none; box-shadow: none; color: rgb(90, 88, 88); background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<strong>Lốp xe</strong></p>
<p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 15px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 22.3999996185303px; border: none; box-shadow: none; color: rgb(90, 88, 88); background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
Nếu xe sử dụng thường xuy&ecirc;n, trung b&igrave;nh khoảng 19.000 - 24.000km mỗi năm, hoa lốp sẽ bị m&ograve;n trước khi lớp cao su tổng hợp bị tho&aacute;i h&oacute;a. Nhưng nếu chỉ chạy xe v&agrave;o dịp cuối tuần khoảng 10.000km/năm, lốp c&oacute; thể bị l&atilde;o h&oacute;a trước khi m&ograve;n qu&aacute; mức. Tốt nhất kh&ocirc;ng n&ecirc;n sử dụng lốp qu&aacute; 6 năm bởi khi đ&oacute; lớp cao su l&atilde;o h&oacute;a c&oacute; thể l&agrave;m tăng nguy cơ nổ lốp. Bu-gi platin hoặc iridi thường c&oacute; tuổi thọ 160.000km hoặc 8 năm. Tuy nhi&ecirc;n, ch&uacute;ng c&oacute; thể phải được thay thế trước đ&oacute; nếu ph&aacute;t hiện đầu nến đ&aacute;nh lửa c&oacute; qu&aacute; nhiều c&aacute;u bẩn, d&iacute;nh muội dầu hoặc phần sứ bị nứt.</p>
<p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 15px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 22.3999996185303px; border: none; box-shadow: none; color: rgb(90, 88, 88); background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<strong>M&aacute;y ph&aacute;t</strong></p>
<p style="font-size: 14px; margin: 0px 0px 15px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 22.3999996185303px; border: none; box-shadow: none; color: rgb(90, 88, 88); background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
L&agrave; nguồn cung cấp điện ch&iacute;nh khi động cơ l&agrave;m việc. Tăng phụ tải sẽ r&uacute;t ngắn tuổi thọ l&agrave;m việc của m&aacute;y. Cũng c&oacute; nhiều trường hợp thợ bắt sai bệnh dẫn tới việc thay thế nhầm m&aacute;y ph&aacute;t. Nếu khả năng nạp điện cho ắc-quy k&eacute;m, cần kiểm tra c&aacute;c điện cực của b&igrave;nh điện, rồi h&atilde;y thực hiện c&aacute;c bước kiểm tra kh&aacute;c. Trước khi đưa ra quyết định thay thế, bạn n&ecirc;n đề nghị thợ kiểm tra lại t&iacute;nh năng của m&aacute;y ph&aacute;t bằng đồng hồ đo điện</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma; text-align: justify;">
<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://chophutungoto.vn/Huyndai-hang16.html" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; white-space: nowrap !important;">Phụ t&ugrave;ng &ocirc; t&ocirc; huyndai</a></strong></p>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;">
<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://chophutungoto.vn/Ba-do-soc.html" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; white-space: nowrap !important;">ba đờ sốc</a></strong></div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;">
<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://chophutungoto.vn/Ford-hang15.html" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; white-space: nowrap !important;">Phụ t&ugrave;ng &ocirc; t&ocirc; ford</a></strong></div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;">
<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://chophutungoto.vn/Ford-hang15.html" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; white-space: nowrap !important;">Phụ t&ugrave;ng &ocirc; t&ocirc;</a></strong><a href="http://chophutungoto.vn/Toyota-hang28.html" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; white-space: nowrap !important;">&nbsp;Toyota</a></strong></div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;">
<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://chophutungoto.vn/Ford-hang15.html" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; white-space: nowrap !important;">Phụ t&ugrave;ng &ocirc; t&ocirc;</a></strong><a href="http://chophutungoto.vn/Kia-hang18.html" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; white-space: nowrap !important;">&nbsp;kia</a></strong></div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;">
<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://chophutungoto.vn/Ford-hang15.html" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; white-space: nowrap !important;">Phụ t&ugrave;ng &ocirc; t&ocirc;</a></strong><a href="http://chophutungoto.vn/Mitsubishi-hang23.html" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; white-space: nowrap !important;">&nbsp;Mitsubishi</a></strong></div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;">
<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://chophutungoto.vn/Ford-hang15.html" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; white-space: nowrap !important;">Phụ t&ugrave;ng &ocirc; t&ocirc;</a></strong><a href="http://chophutungoto.vn/Honda-hang4.html" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; white-space: nowrap !important;">&nbsp;honda</a></strong></div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma;">
<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://chophutungoto.vn/Ba-do-soc.html" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; white-space: nowrap !important;">ba đờ sốc</a></strong></div>
繼續閱讀

Thiết kế thi công nội thất biệt thự đẹp

&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">Những ng&ocirc;i biệt thự đẹp thường được thiết kế v&agrave; x&acirc;y dựng tr&ecirc;n một diện t&iacute;ch kh&ocirc;ng gian kh&aacute; rộng r&atilde;i v&agrave; thoải m&aacute;i v&agrave; kh&aacute;c biệt với kh&ocirc;ng gian x&acirc;y dựng chung. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy m&agrave; việc&nbsp;</span><a data-mce-="" href="http://oz.com.vn/thi-cong" style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">thi cong noi that</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">&nbsp;lu&ocirc;n đ&ograve;i hỏi sự tinh tế, độc đ&oacute;a, kh&aacute;c biệt v&agrave; thể hiện được phong c&aacute;ch cũng như đẳng cấp ri&ecirc;ng của chủ nh&agrave;.</span>
<p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">
<a data-mce-="" href="http://oz.com.vn/wp-content/uploads/2015/04/thiet-ke-thi-cong-noi-that-biet-thu.jpg"><img alt="thiet-ke-thi-cong-noi-that-biet-thu" class="wp-image-3878 size-full aligncenter" data-mce-="" height="400" src="http://oz.com.vn/wp-content/uploads/2015/04/thiet-ke-thi-cong-noi-that-biet-thu.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="700" /></a></p>
<p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">
Mẫu thiết kế nội thất biệt thự được cung cấp bởi Ozgroup</p>
<p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">
Ti&ecirc;u chuẩn của thiết kế thi c&ocirc;ng&nbsp;<a data-mce-="" href="http://oz.com.vn/noi-that/noi-that-biet-thu">nội thất biệt thự&nbsp;</a>lu&ocirc;n nhằm tạo ra những kh&ocirc;ng gian mở với kiểu kiến tr&uacute;c tho&aacute;ng đ&atilde;ng nhưng h&agrave;i h&ograve;a về bố cục, m&ocirc; h&igrave;nh sắp đặt đầy t&iacute;nh &yacute; đồ. Tất cả c&aacute;c ph&ograve;ng bao gồm ph&ograve;ng trong biệt thự tất cả đều được bố tr&iacute; trong sự t&iacute;nh to&aacute;n kỹ lưỡng dưới sự sắp đặt của đội ngũ kiến tr&uacute;c sư với mục đ&iacute;ch nhằm tạo ra&nbsp;sự độc đ&aacute;o v&agrave; hiện đại ri&ecirc;ng biệt từ tổng thể cho đết tất cả c&aacute;c chi tiết d&ugrave; l&agrave; nhỏ nhất. Một ng&ocirc;i&nbsp;<a data-mce-="" href="http://oz.com.vn/nha-dep" title="nhà đẹp">nh&agrave; đẹp</a>&nbsp;lu&ocirc;n đ&ograve;i hỏi phải c&oacute; sức h&uacute;t l&ocirc;i cuốn đối với những người ngắm nh&igrave;n v&agrave;o n&oacute; đồng thời phải đem lại kh&ocirc;ng gian sủ dụng tối ưu nhất cho người sử dụng.</p>
<p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">
Một trong những căn ph&ograve;ng được ch&uacute; trọng nhất đ&oacute; l&agrave; ph&ograve;ng kh&aacute;ch, thiết kế ph&ograve;ng kh&aacute;ch lu&ocirc;n được ưu ti&ecirc;n d&agrave;nh một diện t&iacute;ch kh&aacute; thoải m&aacute;i để đem lại kh&ocirc;ng gian thanh lịch v&agrave; sang trọng trong những ng&ocirc;i biệt thự hiện đại. T&ugrave;y theo những kiểu thiết kế nội thất biệt thự kh&aacute;c nhau m&agrave; người ta c&oacute; thể thiết kế ph&ograve;ng kh&aacute;ch theo những xu hướng kh&aacute;c nhau. Tuy nhi&ecirc;n những ph&ograve;ng kh&aacute;ch n&agrave;y c&oacute; một đặc điểm chung đ&oacute; l&agrave; lu&ocirc;n được bố tr&iacute; những&nbsp;bộ sofa đẳng cấp b&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; một chiếc kệ ti vi, tủ rượu v&agrave; được kết hợp chặt chẽ với những chi tiết &nbsp;trang tr&iacute; tr&ecirc;n tường. Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số mẫu ph&ograve;ng kh&aacute;ch biệt thự do ch&iacute;nh đội ngũ kiến tr&uacute;c sư của&nbsp;<a data-mce-="" href="http://oz.com.vn/" title="oz">Oz</a>&nbsp;trực tiếp thiết kế v&agrave;&nbsp;<a data-mce-="" href="http://oz.com.vn/thi-cong">thi c&ocirc;ng</a>&nbsp;cho kh&aacute;ch h&agrave;ng tham khảo :</p>
<p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">
<a data-mce-="" href="http://oz.com.vn/wp-content/uploads/2015/04/thiet-ke-thi-cong-noi-that-biet-thu-1.jpg"><img alt="thiet-ke-thi-cong-noi-that-biet-thu-1" class="wp-image-3889 size-full aligncenter" data-mce-="" height="400" src="http://oz.com.vn/wp-content/uploads/2015/04/thiet-ke-thi-cong-noi-that-biet-thu-1.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="700" /></a></p>
<p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">
Ph&ograve;ng kh&aacute;ch biệt thự thiết kế theo phong c&aacute;ch b&aacute;n cổ điển</p>
<p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">
<a data-mce-="" href="http://oz.com.vn/wp-content/uploads/2015/04/thiet-ke-thi-cong-noi-that-biet-thu-2.jpg"><img alt="thiet-ke-thi-cong-noi-that-biet-thu-2" class="wp-image-3890 size-large aligncenter" data-mce-="" height="400" src="http://oz.com.vn/wp-content/uploads/2015/04/thiet-ke-thi-cong-noi-that-biet-thu-2-1024x616.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="700" /></a></p>
<p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">
<a data-mce-="" href="http://oz.com.vn/nha-dep/phong-khach-dep" title="phòng khách đẹp">Ph&ograve;ng kh&aacute;ch đẹp</a>&nbsp;thiết kế theo phong c&aacute;ch hiện đại với kh&ocirc;ng gian mở</p>
<p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">
<a data-mce-="" href="http://oz.com.vn/wp-content/uploads/2015/04/thiet-ke-thi-cong-noi-that-biet-thu-3.jpg"><img alt="thiet-ke-thi-cong-noi-that-biet-thu-3" class="wp-image-3892 size-full aligncenter" data-mce-="" height="400" src="http://oz.com.vn/wp-content/uploads/2015/04/thiet-ke-thi-cong-noi-that-biet-thu-3.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="700" /></a></p>
<p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">
Thiết kế nội thất ph&ograve;ng kh&aacute;ch theo phong c&aacute;ch &Aacute; Đ&ocirc;ng hiện đại</p>
<p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">
Nội thất ph&ograve;ng kh&aacute;ch theo phong c&aacute;ch b&aacute;n cổ điển</p>
<p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">
Một điều quan trọng trong bất cứ&nbsp;<a data-mce-="" href="http://oz.com.vn/thiet-ke">thiết kế nội thất&nbsp;</a>biệt thự người kiến tr&uacute;c sư cũng cần phải ch&uacute; &yacute; đến c&aacute;c yếu tố phong Thủy nhằm tạo ra được những kh&ocirc;ng gian hợp l&yacute; nhất, c&ocirc;ng năng sử dụng thuận tiện nhất m&agrave; kh&ocirc;ng bị phạm đến c&aacute;c yếu tố ki&ecirc;ng kỵ trong phong thủy đồng thời tr&aacute;nh được nắng n&oacute;ng cũng như đ&oacute;n gi&oacute; m&aacute;t tự nhi&ecirc;n cho căn ph&ograve;ng kh&aacute;ch của gia chủ cũng như những ph&ograve;ng kh&aacute;c.</p>
<p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">
Đội ngũ kiến tr&uacute;c sư của c&ocirc;ng ty Oz của ch&uacute;ng t&ocirc;i bằng những kinh nghiệm d&agrave;y dạn v&agrave; khả năng s&aacute;ng tạo kh&ocirc;ng ngừng nghỉ c&ugrave;ng sự cảm nhận v&agrave; nắm bắt xu hướng mới nhạy b&eacute;n. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế&nbsp;<a data-mce-="" href="http://oz.com.vn/thi-cong/thi-cong-biet-thu" title="thi công biệt thự">thi c&ocirc;ng biệt thự</a>, thiết kế thi c&ocirc;ng nội thất chung cư&hellip;&hellip;..&nbsp;ch&uacute;ng t&ocirc;i ho&agrave;n to&agrave;n tự tin mang lại cho bạn những bản thiết kế đẹp nhất đảm bảo&nbsp;sẽ l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng với cả những qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&oacute; t&iacute;nh nhất.</p>
<p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">
CTY CỔ PHẦN X&Acirc;Y DỰNG NỘI THẤT OZ</p>
<p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">
HCM: &nbsp; 105 D3, Quận B&igrave;nh Thạnh, TP HCM</p>
<p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">
H&agrave; Nội :&nbsp; 7 Ng&otilde; 18 Nguy&ecirc;n Hồng, Quận Đống Đa, TP H&agrave; Nội</p>
<p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">
Đ&agrave; Nẵng :&nbsp;189 Nguyễn Tất Th&agrave;nh, Quận Hải Ch&acirc;u, TP Đ&agrave; Nẵng<br />
Hotline : 1900 57 57 68</p>
<p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">
&nbsp;</p>
<p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">
Nguồn :&nbsp;h<a data-mce-="" href="http://oz.com.vn/tin-tuc/thiet-ke-thi-cong-noi-biet-thu-dep-3877.html">ttp://oz.com.vn/tin-tuc/thiet-ke-thi-cong-noi-biet-thu-dep-3877.html</a></p>
<p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px;">
&nbsp;</p>
繼續閱讀

Những phụ tùng hay gặp sự cố trên ô tô

&nbsp;
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px;">
<h2>
Kh&ocirc;ng giống như những hỏng h&oacute;c ở phần b&ecirc;n ngo&agrave;i hay động cơ, những hư hỏng thường gặp b&ecirc;n trong nội thất c&oacute; thể g&acirc;y kh&oacute; chịu cho người sử dụng hoặc l&agrave;m giảm gi&aacute; trị xe. Nhưng ch&iacute;nh v&igrave; kh&ocirc;ng li&ecirc;n quan đến độ an to&agrave;n, n&ecirc;n những lỗi hỏng h&oacute;c&nbsp;<strong><a data-mce-="" href="http://chophutungoto.vn/">phu tung o to</a></strong>&nbsp;thường bị bỏ qu&ecirc;n hay coi nhẹ.</h2>
</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px;">
&nbsp;</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px;">
<img alt="Những bộ phận ở nội thất hay gặp sự cố trên ô tô " data-mce-="" src="http://baoha.vn/upload/image/loc-gio-dieu-hoa-1.jpg" style="border: 0px;" title="Những bộ phận ở nội thất hay gặp sự cố trên ô tô " /></div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 14px;">
<p>
<br />
Đầu đọc CD/DVD</p>
<p>
<img alt="Nội thất ô tô" data-mce-="" src="http://minhhoangauto.xe360.vn/images/news/2014/05/noi-that-oto-17-02.jpg" style="border: 0px;" /><br />
Đĩa tự sao ch&eacute;p chất lượng k&eacute;m c&oacute; thể khiến cụm mắt đọc &quot;b&oacute; tay&quot;</p>
<p>
Nhiều người ti&ecirc;u d&ugrave;ng Việt Nam vẫn quen d&ugrave;ng từ &ldquo;k&eacute;n đĩa&rdquo; để &aacute;m chỉ những đầu đọc CD hay DVD kh&ocirc;ng thể đọc được một số loại đĩa nhất định, ngay cả khi hệ thống c&ograve;n mới. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n chủ yếu của vấn đề n&agrave;y l&agrave; do cường độ lazer của cụm mắt đọc được nh&agrave; sản xuất điều chỉnh ở mức độ vừa phải để tăng cường tuổi thọ của thiết bị, nhưng việc điều chỉnh n&agrave;y sẽ l&agrave;m giảm khả năng của mắt khi gặp c&aacute;c loại đĩa chất lượng k&eacute;m.</p>
<p>
C&aacute;c loại đầu đĩa Trung Quốc được cho l&agrave; &ldquo;kh&ocirc;ng k&eacute;n đĩa&rdquo; do được điều chỉnh tăng cường độ lazer, nhưng việc n&agrave;y sẽ khiến cụm mắt đĩa nhanh bị chết.</p>
<p>
B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, hệ thống đầu đọc tr&ecirc;n xe &ocirc;t&ocirc; c&ograve;n bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố c&oacute; hại đến qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động ổn định của thiết bị. Mặc d&ugrave; đ&atilde; được nh&agrave; sản xuất thiết kế đặc biệt để c&oacute; thể chống x&oacute;c, nhưng qu&aacute; tr&igrave;nh di chuyển của xe tr&ecirc;n c&aacute;c địa h&igrave;nh xấu vẫn ảnh hưởng rất lớn đến c&aacute;c chi tiết vốn rất tinh vi b&ecirc;n trong đầu đọc, l&agrave;m cho c&aacute;c chi tiết c&oacute; thể bị sai lệch, kh&ocirc;ng c&ograve;n ổn định như c&aacute;c thiết bị nghe nh&igrave;n trong gia đ&igrave;nh (được k&ecirc; cố định).</p>
<p>
Hơn nữa, độ ẩm b&ecirc;n trong xe cũng rất thất thường, phụ thuộc v&agrave;o điều kiện thời tiết khi di chuyển, n&ecirc;n c&aacute;c cụm mạch si&ecirc;u nhỏ b&ecirc;n trong c&aacute;c đầu đọc cũng c&oacute; thể bị hỏng rất nhanh.</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
Cụm c&ocirc;ng tắc tổng</p>
<p>
<img alt="Nội thất ô tô" data-mce-="" src="http://minhhoangauto.xe360.vn/images/news/2014/05/noi-that-oto-17-04.jpg" style="border: 0px;" /><br />
Cụm c&ocirc;ng tắc tổng thường hư hỏng nhanh hơn c&aacute;c c&ocirc;ng tắc ở từng c&aacute;nh cửa phụ</p>
<p>
Bộ phận n&agrave;y nằm ở t&aacute;p-pi cửa ghế l&aacute;i, gi&uacute;p người l&aacute;i xe c&oacute; thể điều khiển l&ecirc;n v&agrave; xuống k&iacute;nh của tất cả c&aacute;c c&aacute;nh cửa. Việc điều khiển l&ecirc;n xuống k&iacute;nh thường xuy&ecirc;n v&agrave; li&ecirc;n tục đương nhi&ecirc;n sẽ l&agrave;m cho c&ocirc;ng tắc tổng hỏng nhanh hơn. Việc điều khiển l&ecirc;n xuống k&iacute;nh thường xuy&ecirc;n khi k&iacute;nh bị bẩn c&ograve;n c&oacute; thể l&agrave;m cho m&ocirc;-tơ điều khiển cửa k&iacute;nh bị qu&aacute; tải, n&oacute;ng v&agrave; giảm tuổi thọ.</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
Hệ thống điều h&ograve;a</p>
<p>
<img alt="Nội thất ô tô" data-mce-="" src="http://minhhoangauto.xe360.vn/images/news/2014/05/noi-that-oto-17-01.jpg" style="border: 0px;" /><br />
Khi điều h&ograve;a kh&ocirc;ng lạnh, việc đầu ti&ecirc;n cần nghĩ tới l&agrave; vệ sinh lưới lọc</p>
<p>
Khi hệ thống điều h&ograve;a kh&ocirc;ng lạnh th&igrave; việc đầu ti&ecirc;n bạn cần nghĩ tới đ&oacute; l&agrave; bộ lọc gi&oacute;. Lọc gi&oacute; qu&aacute; bẩn sẽ bị tắc, khiến gi&oacute; m&aacute;t kh&ocirc;ng những kh&ocirc;ng được lưu th&ocirc;ng v&agrave;o trong xe, m&agrave; c&ograve;n c&oacute; thể tạo ra m&ugrave;i kh&oacute; chịu. Tiếp đ&oacute;, bộ phận thứ hai bạn cần kiểm tra l&agrave; d&agrave;n n&oacute;ng, nếu qu&aacute; bẩn v&agrave; tản nhiệt k&eacute;m th&igrave; hiệu quả l&agrave;m lạnh cũng kh&ocirc;ng được như mong muốn.</p>
<p>
Nếu cả hai yếu tố tr&ecirc;n đều tốt th&igrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n thứ ba mới li&ecirc;n quan đến ga. Để thực hiện quy tr&igrave;nh n&agrave;y, bạn kh&ocirc;ng thể tự l&agrave;m m&agrave; cần mang xe đến c&aacute;c gara uy t&iacute;n. Autocar Vietnam đ&atilde; ghi nhận nhiều trường hợp vội v&atilde; kết luận l&agrave; thiếu ga, nạp bổ sung rồi vẫn kh&ocirc;ng giải quyết được vấn đề. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n của vấn đề n&agrave;y rất c&oacute; thể l&agrave; do thiết bị kiểm tra &aacute;p suất ga kh&ocirc;ng chuẩn, cho kết quả sai lệch, hoặc cũng c&oacute; thể do ga chất lượng k&eacute;m.</p>
<p>
&Aacute;p suất ga m&agrave; thừa hay thiếu th&igrave; đều kh&ocirc;ng lạnh. Một số trung t&acirc;m sửa chữa xe hơi cũng tiết lộ kinh nghiệm rằng cho xe nổ m&aacute;y, nạp ga v&agrave;o đường thấp &aacute;p rồi sờ tay v&agrave;o ống thấp &aacute;p, thấy lạnh như cầm cục đ&aacute; th&igrave; được.</p>
<p>
Đ&oacute; chỉ l&agrave; phương ph&aacute;p l&agrave;m theo kinh nghiệm để &aacute;p dụng trong trường hợp kỹ thuật vi&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; th&ocirc;ng số hoặc kh&ocirc;ng biết &aacute;p suất ti&ecirc;u chuẩn của hệ thống điều h&ograve;a tr&ecirc;n một chiếc xe n&agrave;o đ&oacute;. C&aacute;ch tốt nhất vẫn l&agrave; nạp ga theo khuyến c&aacute;o của nh&agrave; sản xuất với thiết bị chuẩn, đồng thời kiểm tra bổ sung bằng kinh nghiệm như tr&ecirc;n.</p>
<p>
Nếu &aacute;p suất ga đủ ti&ecirc;u chuẩn m&agrave; hệ thống điều h&ograve;a vẫn kh&ocirc;ng lạnh s&acirc;u th&igrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n c&oacute; thể nghĩ tới l&agrave; lốc điều h&ograve;a đ&atilde; bị trục trặc. Th&ocirc;ng thường, lốc điều h&ograve;a rất bền, nhưng trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng c&aacute;c đường ống của hệ thống điều h&ograve;a bị hở, g&acirc;y thất tho&aacute;t ga, rồi được nạp bổ sung. Ga được bổ sung k&eacute;m chất lượng, lẫn nước v&agrave; tạp chất th&igrave; sẽ l&agrave;m lốc bị trầy xước, g&acirc;y thiếu &aacute;p, thậm ch&iacute; lốc c&oacute; thể bị b&oacute; kẹt.</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
Nội thất da thật</p>
<p>
<img alt="Nội thất ô tô" data-mce-="" src="http://minhhoangauto.xe360.vn/images/news/2014/05/noi-that-oto-17-03.jpg" style="border: 0px;" /><br />
Để ph&ograve;ng ngừa hỏng h&oacute;c, nội thất da cần được dưỡng ngay khi c&ograve;n mới</p>
<p>
Nội thất da thật sau khi được lắp v&agrave;o xe &ocirc;t&ocirc; thường đ&atilde; được xử l&yacute; kỹ n&ecirc;n bề mặt rất kh&ocirc;. Dưới trời nắng n&oacute;ng hoặc hanh kh&ocirc;, bề mặt da sẽ bị kh&ocirc; cứng v&agrave; nứt nẻ, nhưng qu&aacute; tr&igrave;nh diễn ra từ từ n&ecirc;n ban đầu c&oacute; thể kh&oacute; ph&aacute;t hiện. Đến khi chất bẩn đọng nhiều v&agrave;o những vết nứt th&igrave; l&uacute;c đ&oacute; đ&atilde; muộn, thậm ch&iacute; nhiều trường hợp ghế da bị r&aacute;ch chỉ sau v&agrave;i năm.</p>
<p>
Lường trước được vấn đề n&agrave;y l&agrave; c&ocirc;ng việc ho&agrave;n to&agrave;n dễ d&agrave;ng đối với tất cả c&aacute;c chủ xe. Bạn c&oacute; thể tự dưỡng nội thất da bằng c&aacute;ch mua c&aacute;c h&oacute;a chất chuy&ecirc;n dụng về l&agrave;m theo hướng dẫn, hoặc định kỳ mỗi năm &iacute;t nhất một lần mang xe đi bảo dưỡng nội thất trước khi m&ugrave;a hanh kh&ocirc; đến. Những vị tr&iacute; cần lưu &yacute; đặc biệt l&agrave; mặt ghế v&agrave; hai b&ecirc;n lưng ghế.</p>
<p>
Một số phụ t&ugrave;ng &ocirc; t&ocirc; Duy T&acirc;n :</p>
<p>
<strong><a data-mce-="" href="http://chophutungoto.vn/Toyota-hang28.html">phu tung o to toyota</a></strong></p>
<p>
<strong><a data-mce-="" href="http://chophutungoto.vn/Honda-hang4.html">phu tung o to honda</a></strong></p>
<p>
<strong><a data-mce-="" href="http://chophutungoto.vn/Audi-hang9.html">phu tung o to audi</a></strong></p>
<p>
<strong><a data-mce-="" href="http://chophutungoto.vn/Ford-hang15.html">phu tung o to ford</a></strong></p>
<p>
<strong><a data-mce-="" href="http://chophutungoto.vn/Kia-hang18.html">phu tung o to kia</a></strong></p>
<div>
&nbsp;</div>
</div>
<br />
繼續閱讀
 
Những bộ phận ở nội thất hay gặp sự cố trên ô tô


Đầu đọc CD/DVD

Nội thất ô tô
Đĩa tự sao chép chất lượng kém có thể khiến cụm mắt đọc "bó tay"

Nhiều người tiêu dùng Việt Nam vẫn quen dùng từ “kén đĩa” để ám chỉ những đầu đọc CD hay DVD không thể đọc được một số loại đĩa nhất định, ngay cả khi hệ thống còn mới. Nguyên nhân chủ yếu của vấn đề này là do cường độ lazer của cụm mắt đọc được nhà sản xuất điều chỉnh ở mức độ vừa phải để tăng cường tuổi thọ của thiết bị, nhưng việc điều chỉnh này sẽ làm giảm khả năng của mắt khi gặp các loại đĩa chất lượng kém.

Các loại đầu đĩa Trung Quốc được cho là “không kén đĩa” do được điều chỉnh tăng cường độ lazer, nhưng việc này sẽ khiến cụm mắt đĩa nhanh bị chết.

Bên cạnh đó, hệ thống đầu đọc trên xe ôtô còn bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố có hại đến quá trình hoạt động ổn định của thiết bị. Mặc dù đã được nhà sản xuất thiết kế đặc biệt để có thể chống xóc, nhưng quá trình di chuyển của xe trên các địa hình xấu vẫn ảnh hưởng rất lớn đến các chi tiết vốn rất tinh vi bên trong đầu đọc, làm cho các chi tiết có thể bị sai lệch, không còn ổn định như các thiết bị nghe nhìn trong gia đình (được kê cố định).

Hơn nữa, độ ẩm bên trong xe cũng rất thất thường, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết khi di chuyển, nên các cụm mạch siêu nhỏ bên trong các đầu đọc cũng có thể bị hỏng rất nhanh.

 

Cụm công tắc tổng

Nội thất ô tô
Cụm công tắc tổng thường hư hỏng nhanh hơn các công tắc ở từng cánh cửa phụ

Bộ phận này nằm ở táp-pi cửa ghế lái, giúp người lái xe có thể điều khiển lên và xuống kính của tất cả các cánh cửa. Việc điều khiển lên xuống kính thường xuyên và liên tục đương nhiên sẽ làm cho công tắc tổng hỏng nhanh hơn. Việc điều khiển lên xuống kính thường xuyên khi kính bị bẩn còn có thể làm cho mô-tơ điều khiển cửa kính bị quá tải, nóng và giảm tuổi thọ.

 

Hệ thống điều hòa

Nội thất ô tô
Khi điều hòa không lạnh, việc đầu tiên cần nghĩ tới là vệ sinh lưới lọc

Khi hệ thống điều hòa không lạnh thì việc đầu tiên bạn cần nghĩ tới đó là bộ lọc gió. Lọc gió quá bẩn sẽ bị tắc, khiến gió mát không những không được lưu thông vào trong xe, mà còn có thể tạo ra mùi khó chịu. Tiếp đó, bộ phận thứ hai bạn cần kiểm tra là dàn nóng, nếu quá bẩn và tản nhiệt kém thì hiệu quả làm lạnh cũng không được như mong muốn.

Nếu cả hai yếu tố trên đều tốt thì nguyên nhân thứ ba mới liên quan đến ga. Để thực hiện quy trình này, bạn không thể tự làm mà cần mang xe đến các gara uy tín. Autocar Vietnam đã ghi nhận nhiều trường hợp vội vã kết luận là thiếu ga, nạp bổ sung rồi vẫn không giải quyết được vấn đề. Nguyên nhân của vấn đề này rất có thể là do thiết bị kiểm tra áp suất ga không chuẩn, cho kết quả sai lệch, hoặc cũng có thể do ga chất lượng kém.

Áp suất ga mà thừa hay thiếu thì đều không lạnh. Một số trung tâm sửa chữa xe hơi cũng tiết lộ kinh nghiệm rằng cho xe nổ máy, nạp ga vào đường thấp áp rồi sờ tay vào ống thấp áp, thấy lạnh như cầm cục đá thì được.

Đó chỉ là phương pháp làm theo kinh nghiệm để áp dụng trong trường hợp kỹ thuật viên không có thông số hoặc không biết áp suất tiêu chuẩn của hệ thống điều hòa trên một chiếc xe nào đó. Cách tốt nhất vẫn là nạp ga theo khuyến cáo của nhà sản xuất với thiết bị chuẩn, đồng thời kiểm tra bổ sung bằng kinh nghiệm như trên.

Nếu áp suất ga đủ tiêu chuẩn mà hệ thống điều hòa vẫn không lạnh sâu thì nguyên nhân có thể nghĩ tới là lốc điều hòa đã bị trục trặc. Thông thường, lốc điều hòa rất bền, nhưng trong quá trình sử dụng các đường ống của hệ thống điều hòa bị hở, gây thất thoát ga, rồi được nạp bổ sung. Ga được bổ sung kém chất lượng, lẫn nước và tạp chất thì sẽ làm lốc bị trầy xước, gây thiếu áp, thậm chí lốc có thể bị bó kẹt.

 

Nội thất da thật

Nội thất ô tô
Để phòng ngừa hỏng hóc, nội thất da cần được dưỡng ngay khi còn mới

Nội thất da thật sau khi được lắp vào xe ôtô thường đã được xử lý kỹ nên bề mặt rất khô. Dưới trời nắng nóng hoặc hanh khô, bề mặt da sẽ bị khô cứng và nứt nẻ, nhưng quá trình diễn ra từ từ nên ban đầu có thể khó phát hiện. Đến khi chất bẩn đọng nhiều vào những vết nứt thì lúc đó đã muộn, thậm chí nhiều trường hợp ghế da bị rách chỉ sau vài năm.

Lường trước được vấn đề này là công việc hoàn toàn dễ dàng đối với tất cả các chủ xe. Bạn có thể tự dưỡng nội thất da bằng cách mua các hóa chất chuyên dụng về làm theo hướng dẫn, hoặc định kỳ mỗi năm ít nhất một lần mang xe đi bảo dưỡng nội thất trước khi mùa hanh khô đến. Những vị trí cần lưu ý đặc biệt là mặt ghế và hai bên lưng ghế.

Một số phụ tùng ô tô Duy Tân :

phu tung o to toyota

phu tung o to honda

phu tung o to audi

phu tung o to ford

phu tung o to kia

 

" meta-author="binhnuocnong"> 分享至facebook

Bánh rán doremon

&nbsp;<a data-mce-="" href="http://lozi.vn/mon-an/dorayaki" style="font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><strong>B&aacute;nh Dorayaki</strong></a><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;l&agrave; một loại b&aacute;nh cổ truyền của Nhật Bản. Theo tiếng Nhật, &quot;Dora&quot; tức l&agrave; &ldquo;c&aacute;i chi&ecirc;ng&rdquo; v&agrave; yaki tức l&agrave; &ldquo;nướng&rdquo;(c&oacute; thể hiểu Dorayaki l&agrave; chiếc b&aacute;nh nướng bằng chiếc chi&ecirc;ng).</span>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
Truyền thuyết kể rằng, cuối thời Edo ở Tokyo, một samurai c&oacute; t&ecirc;n Benkei đ&atilde; bỏ qu&ecirc;n chiếc chi&ecirc;ng (dora) của anh ta khi rời khỏi nh&agrave; của một người n&ocirc;ng d&acirc;n, nơi anh ta ẩn n&aacute;u. Người n&ocirc;ng d&acirc;n sau đ&oacute; đ&atilde; d&ugrave;ng chiếc chi&ecirc;ng bị bỏ lại r&aacute;n ra những chiếc b&aacute;nh, v&agrave; từ đ&oacute; gọi ch&uacute;ng l&agrave; Dorayaki.</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
Dorayaki được l&agrave;m từ c&aacute;c nguy&ecirc;n liệu ch&iacute;nh l&agrave; trứng, bột mỳ v&agrave; đậu đỏ. B&aacute;nh gồm hai lớp vỏ tr&ograve;n dẹt l&agrave;m từ bột, đem nướng hoặc r&aacute;n hai mặt, c&oacute; nh&acirc;n b&ecirc;n trong. Th&ocirc;ng thường, nh&acirc;n l&agrave; nh&acirc;n đậu đỏ, nhưng t&ugrave;y theo khẩu vị, c&aacute;c bạn c&oacute; thể chọn khoai m&ocirc;n, đậu xanh hay d&acirc;u t&acirc;y.</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
Trong truyện tranh Đ&ocirc;-r&ecirc;-mon, ch&uacute; m&egrave;o m&aacute;y th&iacute;ch m&ecirc; m&oacute;n b&aacute;nh r&aacute;n n&agrave;y. V&igrave; thế, nhiều bạn c&ograve;n gọi Dorayaki l&agrave;&nbsp;<strong><a data-mce-="" href="http://lozi.vn/mon-an/banh-ran-doremon">b&aacute;nh r&aacute;n doremon</a></strong></p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
C&aacute;ch l&agrave;m&nbsp;<em>b&aacute;nh r&aacute;n Dorayaki</em>&nbsp;cũng kh&aacute; đơn giản, bạn h&atilde;y thử nh&eacute;!</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<strong>Nguy&ecirc;n liệu:</strong></p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
- 1 ch&eacute;n bột mỳ</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
- &frac12; ch&eacute;n đường</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
- 2 quả trứng</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
- 3-4 muỗng canh nước</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
- &frac12; muỗng c&agrave; ph&ecirc; bột nở</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
- 1 muỗng canh mật ong</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
- Dầu ăn</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
- &frac12; ch&eacute;n nh&acirc;n đậu đỏ</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<span class="img-share"><span class="shareImage" id="shareImage-0">&nbsp;</span><img alt="Video: Bánh rán Dorayaki thơm ngon - 1" class="news-image" data-mce-="" id="news-image-id-0" src="http://anh.eva.vn/upload/3-2013/images/2013-07-09/1373371023-banh-ran.jpg" style="border: 0px;" /></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
B&aacute;nh r&aacute;n Dorayaki l&agrave; một loại b&aacute;nh cổ truyền của Nhật Bản (Ảnh: Justonecookbook)</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<strong>C&aacute;ch l&agrave;m:</strong></p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
- Trộn đều 2 quả trứng với đường. H&ograve;a bột nở với nước. Rồi cho bột nở h&ograve;a tan với mật ong v&agrave;o hỗn hợp trứng đường trộn tiếp.</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<a data-mce-="" href="http://lozi.vn/bo-suu-tap/20-mon-ngon-duong-pho-duoi-10-000-dong-tai-ha-noi-1398083315955"><span data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]" data-sheets-value="[null,2,&quot;nh\u1eefng m\u00f3n ngon \u1edf h\u00e0 n\u1ed9i&quot;]">những m&oacute;n ngon ở h&agrave; nội</span></a></p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<a data-mce-="" href="http://lozi.vn/bo-suu-tap/20-dia-diem-an-vat-ngon-nuc-tieng-ha-noi-1398422439404"><span data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]" data-sheets-value="[null,2,&quot;\u0103n ngon h\u00e0 n\u1ed9i&quot;]">ăn ngon h&agrave; nội</span></a></p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<a data-mce-="" href="http://lozi.vn/bo-suu-tap/cafe-view-dep-wbz1zmktmm2n3ide"><span data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]" data-sheets-value="[null,2,&quot;cafe view \u0111\u1eb9p&quot;]">cafe view đẹp</span></a></p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<a data-mce-="" href="http://lozi.vn/bo-suu-tap/nhung-dia-diem-ban-vit-om-sau-lau-vit-om-sau-ngon-tai-ha-noi-1428486286470"><span data-sheets-userformat="[null,null,513,[null,0],null,null,null,null,null,null,null,null,0]" data-sheets-value="[null,2,&quot;mon vit om sau&quot;]">mon vit om sau</span></a></p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
&nbsp;</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
- R&acirc;y bột mỳ v&agrave;o hỗn hợp rồi trộn đều. Để bột nghỉ trong 30 ph&uacute;t. Nếu hỗn hợp bột b&aacute;nh qu&aacute; đặc, th&ecirc;m một 1 canh nước ngay v&agrave;o l&uacute;c n&agrave;y.</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
- L&agrave;m n&oacute;ng chảo ở nhiệt độ thấp. Sử dụng giấy thấm dầu thoa một lớp dầu v&agrave;o trong chảo.</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
- Sau đ&oacute; d&ugrave;ng giấy lau sạch chảo. Để nhỏ lửa, d&ugrave;ng mu&ocirc;i nhỏ, m&uacute;c bột đổ từ tr&ecirc;n cao xuống chảo để b&aacute;nh tr&ograve;n đều, sau đ&oacute; r&aacute;n b&aacute;nh với lửa vừa.</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<span class="img-share"><span class="shareImage" id="shareImage-1"><img alt="" data-mce-="" height="20" src="http://eva-static.24hstatic.com/images/2014/share-fb.gif" style="border: 0px;" width="67" />&nbsp;<span title=""><img alt="" data-mce-="" height="20" src="http://eva-static.24hstatic.com/images/2014/share-gg.gif" style="border: 0px;" width="67" /></span></span><img alt="Video: Bánh rán Dorayaki thơm ngon - 2" class="news-image" data-mce-="" id="news-image-id-1" src="http://anh.eva.vn/upload/3-2013/images/2013-07-10/1373422585-banh-ran-doremon.jpg" style="border: 0px;" /></span></p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
Những chiếc b&aacute;nh r&aacute;n Dorayaki thơm ngon (Ảnh: Justonecookbook)</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
- R&aacute;n b&aacute;nh cho đến khi bề mặt b&aacute;nh xuất hiện bong b&oacute;ng v&agrave; mặt dưới c&oacute; m&agrave;u v&agrave;ng n&acirc;u (chỉ trong 2-3 ph&uacute;t). Lật b&aacute;nh v&agrave; r&aacute;n tiếp mặt kia khoảng 1-2 ph&uacute;t.</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
- Lặp lại qu&aacute; tr&igrave;nh r&aacute;n b&aacute;nh với số bột c&ograve;n lại. R&aacute;n xong, để nguội b&aacute;nh.</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
- Dầm nhuyễn nh&acirc;n đậu đỏ. Sau đ&oacute;, phết nh&acirc;n đ&acirc;u đỏ l&ecirc;n mặt b&aacute;nh, sử dụng một miếng b&aacute;nh kh&aacute;c kẹp lại.</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
- Như vậy l&agrave; bạn đ&atilde; c&oacute; những chiếc b&aacute;nh r&aacute;n Doremon để thưởng thức rồi.</p>
<p style="margin: 0px 0px 0.5em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<strong>Để được hướng dẫn chi tiết c&aacute;ch l&agrave;m&nbsp;b&aacute;nh r&aacute;n Dorayaki, bạn h&atilde;y xem video dưới đ&acirc;y nh&eacute;:</strong></p>
繼續閱讀

Cách nấu vịt om sấu

&nbsp;
<h2>
<a href="http://lozi.vn/bo-suu-tap/nhung-dia-diem-ban-vit-om-sau-lau-vit-om-sau-ngon-tai-ha-noi-1428486286470">Vịt om sấu</a> l&agrave; m&oacute;n ăn được rất nhiều người ưa th&iacute;ch, vị chua dịu của sấu, thơm ngọt của thịt vịt, b&ugrave;i ngậy của khoai sọ c&ugrave;ng sự kết hợp của c&aacute;c loại rau ăn k&egrave;m. C&ugrave;ng học c&aacute;ch l&agrave;m vịt om sấu đ&uacute;ng kiểu V&acirc;n Đ&igrave;nh cho cả nh&agrave; thưởng thức n&agrave;o.</h2>
<b>Nguy&ecirc;n liệu cần chuẩn bị cho 4 người ăn:</b><br />
1 con vịt ngon khoảng 1,5kg<br />
Sấu tươi cạo vỏ (số lượng t&ugrave;y theo khẩu vị ăn của gia đ&igrave;nh nh&eacute;)<br />
Khoai sọ cạo sạch vỏ<br />
Rau muống, cải thảo<br />
H&agrave;nh l&aacute;, m&ugrave;i t&agrave;u<br />
Hạt ti&ecirc;u sọ<br />
H&agrave;nh kh&ocirc;<br />
Nước mắm, đường, hạt n&ecirc;m, dầu ăn<br />
<b>C&aacute;ch l&agrave;m vịt om sấu</b><br />
<br />
<br />
- Vịt đ&atilde; được l&agrave;m sạch đem đi thui v&agrave;ng, nếu thui được bằng rơm vịt sẽ ngon hơn, đem thui vịt khoảng 10 ph&uacute;t, nhớ lật cho vịt v&agrave;ng đều, sau đ&oacute; rửa sạch, chặt nhỏ.<br />
<br />
- Bật bếp, cho dầu ăn v&agrave;o xoong đun cho n&oacute;ng dầu rồi cho h&agrave;nh kh&ocirc; đ&atilde; th&aacute;i nhỏ v&agrave;o phi thơm, sau đ&oacute; cho vịt v&agrave;o x&agrave;o c&ugrave;ng, cho th&ecirc;m hạt n&ecirc;m, nước mắm, một ch&uacute;t đường (t&ugrave;y khẩu vị gia đ&igrave;nh bạn, nếu kh&ocirc;ng th&iacute;ch c&oacute; thể bỏ đường), hạt ti&ecirc;u v&agrave;o x&agrave;o c&ugrave;ng cho ngấm. Khi thịt vịt săn lại, cho tiếp sấu đ&atilde; gọt vỏ v&agrave;o x&agrave;o c&ugrave;ng, cuối c&ugrave;ng l&agrave; cho khoai sọ đ&atilde; x&agrave;o c&ugrave;ng cho ngấm gia vị.<br />
<a href="http://lozi.vn/bo-suu-tap/food-tour-8-diem-danh-nhung-quan-cafe-dep-o-ha-noi-1403081707721"><b>qu&aacute;n cafe đẹp ở h&agrave; nội</b></a><br />
<a href="http://lozi.vn/mon-an/cut-lon-xao-me"><b>c&uacute;t lộn x&agrave;o me</b></a><br />
<a href="http://lozi.vn/bo-suu-tap/20-dia-diem-an-vat-ngon-nuc-tieng-ha-noi-1398422439404"><b>cac mon an vat o ha noi</b></a><br />
<a href="http://lozi.vn/nha-hang/pho-cuon-hung-ben-26-nguyen-khac-hieu-quan-ba-dinh-ha-noi-279"><b>phở cuốn</b></a><br />
<a href="http://lozi.vn/bo-suu-tap/top-10-quan-lau-ngon-het-nac-cho-mua-dong-ha-noi-1415370169512"><b>qu&aacute;n ngon h&agrave; nội</b></a><br />
<a href="http://lozi.vn/bo-suu-tap/food-tour-8-diem-danh-nhung-quan-cafe-dep-o-ha-noi-1403081707721"><b>qu&aacute;n cafe đẹp</b></a><br />
<a href="http://lozi.vn/mon-an/banh-ran-doremon"><b>b&aacute;nh r&aacute;n doremon</b></a><br />
<br />
- Đổ nước ngập săm sắp khoai v&agrave; thịt vịt, đậy vung xoong đun cho nước s&ocirc;i, hớt bỏ bọt, sau đ&oacute; dầm sấu ra. Tiếp tục đậy vung xoong cho thịt v&agrave; khoai ch&iacute;n nhừ, n&ecirc;m nếm gia vị lần cuối, rồi cho h&agrave;nh l&aacute;, m&ugrave;i t&agrave;u cắt kh&uacute;c v&agrave;o tắt bếp.<br />
<br />
- Khi ăn chuẩn bị một bếp ga mini, đặt nồi vịt om sấu l&ecirc;n v&agrave; đun cho s&ocirc;i, nh&uacute;ng c&aacute;c loại rau muống, cải thảo t&ugrave;y th&iacute;ch v&agrave;o để ăn c&ugrave;ng, m&oacute;n n&agrave;y ăn k&egrave;m với b&uacute;n rất tuyệt nh&eacute;
繼續閱讀

Đặc điểm và phân loại thuốc hàn cho hàn dưới lớp thuốc

&nbsp;<span style="font-family: 'Open Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 23.7999992370605px;">Đảm bảo hồ quang h&agrave;n ch&aacute;y ổn định . Bảo vệ hồ quang h&agrave;n v&agrave; vũng h&agrave;n khỏi sự t&aacute;c động của m&ocirc;i trường xung quanh. Hồ quang k&iacute;n n&ecirc;n bảo vệ tốt hơn. Tạo d&aacute;ng mối h&agrave;n v&agrave; h&igrave;nh th&agrave;nh mối h&agrave;n tốt . Đảm bảo tinh luyện kim loại mối h&agrave;n v&agrave; thử tạp chất triệt để hơn, do thể t&iacute;ch vũng h&agrave;n v&agrave; lượng thuốc h&agrave;n n&oacute;ng chảy lớn hơn, c&aacute;c phản ứng c&oacute; điều kiện xảy ra triệt để hơn. C&oacute; khả năng hợp kim h&oacute;a kim loại mối h&agrave;n cao hơn, đặc biệt l&agrave; thuốc h&agrave;n gốm.</span>
<p id="" style="font-family: 'Open Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 23.7999992370605px; margin-bottom: 0.825em; font-size: 14px;">
Tương tự như thuốc bọc que h&agrave;n. Thuốc h&agrave;n l&agrave; một hợp chất gồm c&aacute;c chất tạo kh&iacute;, tạo xỉ, ổn định hồ quang, khử &ocirc; xy, hợp kim ho&aacute; v.v được bọc l&ecirc;n l&otilde;i que h&agrave;n. Hợp chất n&agrave;y l&agrave;m cải thiện khả năng tạo mối h&agrave;n c&oacute; chất lượng tốt.</p>
<h2 id="" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: Merriweather, Georgia, Times, serif; font-weight: inherit; line-height: 1.7; clear: both; font-size: 1.4em; margin: 0px 0px 0.8125em;">
Ph&acirc;n loại</h2>
<p id="" style="font-family: 'Open Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 23.7999992370605px; margin-bottom: 0.825em; font-size: 14px;">
Theo phương ph&aacute;p chế tạo c&oacute; hai loại ch&iacute;nh: thuốc h&agrave;n nung chảy; thuốc h&agrave;n gốm, thuốc h&agrave;n thi&ecirc;u kết.</p>
<h3 id="attachment_168" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: Merriweather, Georgia, Times, serif; font-weight: inherit; line-height: 1.7; clear: both; font-size: 1.3em;" title=" hàn hồ quang">
Đặc điểm của thuốc h&agrave;n nung chảy</h3>
<p id="" style="font-family: 'Open Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 23.7999992370605px; margin-bottom: 0.825em; font-size: 14px;">
&nbsp;&nbsp; ✵ Thường l&agrave; hệ silicat c&oacute; tỉ lệ oxit silic cao ,do đ&oacute; c&oacute; đặc t&iacute;nh axit .</p>
<p id="" style="font-family: 'Open Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 23.7999992370605px; margin-bottom: 0.825em; font-size: 14px;">
&nbsp;&nbsp; ✵ Nhiệt độ n&oacute;ng chảy khoảng 1300oC.</p>
<p id="" style="font-family: 'Open Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 23.7999992370605px; margin-bottom: 0.825em; font-size: 14px;">
&nbsp;&nbsp; ✵ Độ nhớt đủ cao ở nhiệt độ cao để ngăn t&aacute;c động của oxi v&agrave; N từ kh&ocirc;ng kh&iacute; khi h&agrave;n v&agrave; ngăn xỉ chảy loang ra khỏi mối h&agrave;n được h&agrave;n bằng&nbsp;<strong style="font-style: inherit; line-height: 1.7;"><a data-mce-="" href="http://legi.com.vn/sp-may-han.html" style="color: rgb(27, 139, 224); font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: 1.7; text-decoration: none;">m&aacute;y h&agrave;n</a></strong>.</p>
<p id="" style="font-family: 'Open Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 23.7999992370605px; margin-bottom: 0.825em; font-size: 14px;">
&nbsp;&nbsp; ✵ Đồng nhất về mặt h&oacute;a học, kh&ocirc;ng h&uacute;t ẩm.</p>
<p id="" style="font-family: 'Open Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 23.7999992370605px; margin-bottom: 0.825em; font-size: 14px;">
&nbsp;&nbsp; ✵ Kh&ocirc;ng chứa được c&aacute;c nguy&ecirc;n tố hợp kim</p>
<p id="" style="font-family: 'Open Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 23.7999992370605px; margin-bottom: 0.825em; font-size: 14px;">
&nbsp;&nbsp; ✵ Khi h&agrave;n, xỉ h&agrave;n chứa nhiều Oxi tự do .</p>
<h3 id="attachment_170" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: Merriweather, Georgia, Times, serif; font-weight: inherit; line-height: 1.7; clear: both; font-size: 1.3em;">
Thuốc h&agrave;n thi&ecirc;u kết</h3>
<p id="" style="font-family: 'Open Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 23.7999992370605px; margin-bottom: 0.825em; font-size: 14px;">
Thuốc h&agrave;n thi&ecirc;u kết l&agrave; thuốc h&agrave;n d&ugrave;ng cho h&agrave;n hồ quang dưới lớp thuốc, được chế tạo từ vật liệu bột hỗn hợp với chất kết d&iacute;nh lỏng tạo hạt sau đ&oacute; thi&ecirc;u kết ở nhiệt độ 700 đến 10000C.</p>
<p style="font-family: 'Open Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 23.7999992370605px; margin-bottom: 0.825em; font-size: 14px;">
<img alt="Thuốc hàn thiêu kết" data-mce-="" src="http://congnghehan.vn/wp-content/uploads/2014/10/thuoc_han_thieu_ket.jpg" style="font-style: inherit; font-weight: inherit; line-height: 1.7; height: auto; max-width: 100%; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); padding: 6px; margin-top: 0.4em;" /></p>
繼續閱讀

Nguyên tắc cơ bản trong thiết kế nội thất

&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">Về với ng&ocirc;i nh&agrave; l&agrave; về với sự thư th&aacute;i sự y&ecirc;n b&igrave;nh, mỗi căn nh&agrave; đều thể hiện được phong c&aacute;ch sống, t&iacute;nh c&aacute;ch, hay sở th&iacute;ch của chủ nh&agrave; . V&igrave; thế, khi&nbsp;</span><strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;"><a data-mce-href="http://www.thietkethicong.com/" href="http://www.thietkethicong.com/">thiết kế thi c&ocirc;ng&nbsp;nội thất</a></strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">, bạn cần lưu &yacute; đến những nguy&ecirc;n tắc cơ bản như sự h&agrave;i h&ograve;a, tạo điểm nhấn, sự c&acirc;n bằng, t&iacute;nh li&ecirc;n tục v&agrave; c&aacute;ch trang ho&agrave;ng. Nắm được những nguy&ecirc;n tắc n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn c&oacute; một ng&ocirc;i nh&agrave; thật đẹp.</span>
<h3 style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">
Nguy&ecirc;n tắc về tạo điểm nhấn trong thiết kế</h3>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Hơn một nửa thời gian trong ng&agrave;y l&agrave; thời gian bạn ở ng&ocirc;i nh&agrave; th&acirc;n y&ecirc;u của bạn, v&igrave; thế nhu cầu&nbsp;<strong><a data-mce-href="http://www.thietkethicong.com/" href="http://www.thietkethicong.com/">thi c&ocirc;ng&nbsp;nội thất</a></strong>&nbsp;rất được quan t&acirc;m. Điều quan trọng hơn cả trong thiết kế đ&oacute; l&agrave; đội ngũ kiến tr&uacute;c sư vừa đảm bảo được t&iacute;nh thẩm mỹ h&agrave;i h&ograve;a của ng&ocirc;i nh&agrave; vừa tạo được điểm nhấn mạng phong c&aacute;ch ri&ecirc;ng theo mỗi gia chủ l&agrave; điều m&agrave; kh&ocirc;ng phải kiến tr&uacute;c sư n&agrave;o cũng l&agrave;m được. Đến với OZ, bạn ho&agrave;n to&agrave;n y&ecirc;n t&acirc;m về điều đ&oacute; với đội ngũ kiến tr&uacute;c sư của ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng những kinh nghiệm về thiết kế m&agrave; c&ograve;n nắm rất r&otilde; kiến thức về phong thủy khi thiết kế.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Ng&ocirc;i nh&agrave; ho&agrave;n hảo l&agrave; ng&ocirc;i nh&agrave; được thiết kế nội thất sao cho thật tự nhi&ecirc;n m&agrave; kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến tiện nghi v&agrave; t&iacute;nh thẩm mỹ. Khi thiết kế c&ograve;n t&ugrave;y thuộc v&agrave;o sở th&iacute;ch của mỗi gia chủ m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i thiết kế nội thất với những m&agrave;u sắc v&agrave; đường n&eacute;t kh&aacute;c nhau v&agrave; từ đ&oacute; việc bố tr&iacute; khu&acirc;n vi&ecirc;n trong nh&agrave; cũng kh&aacute;c nhau m&agrave; vẫn đảm bảo được sự h&agrave;i h&ograve;a về m&agrave;u sắc v&agrave; &aacute;nh s&aacute;ng.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<img alt="IMG 3724 1" data-mce-src="http://www.thietkethicong.com/images/tin_tuc/IMG_3724_1.jpg" src="http://www.thietkethicong.com/images/tin_tuc/IMG_3724_1.jpg" style="border: 0px;" /></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Trong b&agrave;i tr&iacute; nội thất, cần coi trọng sự h&agrave;i h&ograve;a về m&agrave;u sắc, phong c&aacute;ch</p>
<h3 style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">
Nguy&ecirc;n tắc c&acirc;n bằng khi&nbsp;<strong><a data-mce-href="http://www.thietkethicong.com/" href="http://www.thietkethicong.com/">thiết kế&nbsp;nội thất</a></strong></h3>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
T&ugrave;y v&agrave;o từng vị tr&iacute; kh&ocirc;ng gian sống trong ng&ocirc;i nh&agrave; của bạn m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i thiết kế với những m&agrave;u sắc v&agrave; t&ocirc;ng m&agrave;u kh&aacute;c nhau m&agrave; vẫn đảm bảo được nguy&ecirc;n tắc c&acirc;n bằng về m&agrave;u sắc v&agrave; &aacute;nh s&aacute;ng trong ng&ocirc;i nh&agrave; từ ph&ograve;ng kh&aacute;ch, ph&ograve;ng ngủ, ph&ograve;ng bếp đến ph&ograve;ng tắm.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Với những ai y&ecirc;u th&iacute;ch sự trẻ trung năng động v&agrave; muốn mang điều n&agrave;y đến kh&ocirc;ng gian sống th&igrave; những gam m&agrave;u tươi s&aacute;ng như đỏ, hồng, v&agrave;ng, cam&hellip; sẽ l&agrave; những lựa chọn n&ecirc;n ưu ti&ecirc;n hơn cả. Sử dụng tường nh&agrave; m&agrave;u trắng hoặc pastel l&agrave; b&iacute; k&iacute;p để bạn tha hồ &quot;t&ocirc; vẽ&quot;, b&agrave;i tr&iacute; cho căn nh&agrave; th&ecirc;m phần sinh động m&agrave; vẫn đem lại cảm gi&aacute;c c&acirc;n bằng về m&agrave;u sắc cho kh&ocirc;ng gian.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Kh&ocirc;ng n&ecirc;n phối qu&aacute; nhiều gam m&agrave;u trong c&ugrave;ng một kh&ocirc;ng gian v&igrave; như thế kh&ocirc;ng đảm bảo hết được sự h&agrave;i h&ograve;a về m&agrave;u sắc v&agrave; t&iacute;nh thẩm mỹ. Nhiều khi dưới &aacute;nh s&aacute;ng của đ&egrave;n điện lại g&acirc;y ra trạng th&aacute;i kh&ocirc;ng tốt cho mọi người trong nh&agrave;.</p>
<h2 style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">
<a data-mce-href="http://www.thietkethicong.com/tu-van-noi-that/699-nguyen-tac-co-ban-trong-thiet-ke-noi-that.html" href="http://www.thietkethicong.com/tu-van-noi-that/699-nguyen-tac-co-ban-trong-thiet-ke-noi-that.html">Nguy&ecirc;n tắc cơ bản trong thiết kế nội thất</a></h2>
繼續閱讀

Cách làm sạch vô lăng ô tô

&nbsp;C&oacute; thể bạn kh&ocirc;ng biết, v&ocirc; lăng &ocirc; t&ocirc; c&ograve;n bẩn hơn cả bồn cầu nếu bạn kh&ocirc;ng để &yacute; vệ sinh ch&uacute;ng sạch sẽ thường xuy&ecirc;n.&nbsp;<strong><a href="http://chophutungoto.vn/">Phụ t&ugrave;ng &ocirc; t&ocirc;</a></strong>&nbsp;xin hướng dẫn bạn c&aacute;ch l&agrave;m sạch v&ocirc; lăng &ocirc; t&ocirc; đ&uacute;ng c&aacute;ch v&agrave; nhanh ch&oacute;ng nhất.<br />
1. L&agrave;m sạch đ&uacute;ng l&uacute;c<br />
&nbsp;<br />
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="cursor: default; border-style: dashed; border-color: rgb(187, 187, 187); font-family: 'Lucida Grande', Helvetica, Arial, sans-serif;">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(0, 0, 0); font-stretch: normal; line-height: 1.5em; margin: 8px; cursor: text; border-style: dashed; border-color: rgb(187, 187, 187);">
<img alt="xe-16-1967-1412587653.jpg" data-natural-="" data-pwidth="480" data-width="500" src="http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/10/06/xe-16-1967-1412587653.jpg" style="border:0px;" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
N&ecirc;n l&agrave;m sạch v&ocirc;-lăng khi cảm thấy thiết bị n&agrave;y qu&aacute; kh&ocirc;, qu&aacute; trơn do dầu nhờn hay b&aacute;m bụi bẩn.<br />
2. Hiểu tại sao n&ecirc;n lau ch&ugrave;i sạch sẽ v&ocirc;-lăng<br />
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="cursor: default; border-style: dashed; border-color: rgb(187, 187, 187); font-family: 'Lucida Grande', Helvetica, Arial, sans-serif;">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(0, 0, 0); font-stretch: normal; line-height: 1.5em; margin: 8px; cursor: text; border-style: dashed; border-color: rgb(187, 187, 187);">
<img alt="xe-18-3911-1412587653.jpg" data-natural-="" data-pwidth="480" data-width="500" src="http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/10/06/xe-18-3911-1412587653.jpg" style="border:0px;" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Giữ v&ocirc;-lăng sạch v&agrave; kh&ocirc;ng b&aacute;m dầu sẽ giảm nguy cơ trượt tay khỏi v&ocirc;-lăng.&nbsp;Ngo&agrave;i ra, v&ocirc;-lăng l&agrave;m từ những vật liệu kh&aacute;c nhau cũng c&oacute; những kh&aacute;c biệt khi l&agrave;m sạch:<br />
1. L&agrave;m sạch v&ocirc;-lăng bằng nhựa cứng<br />
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="cursor: default; border-style: dashed; border-color: rgb(187, 187, 187); font-family: 'Lucida Grande', Helvetica, Arial, sans-serif;">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(0, 0, 0); font-stretch: normal; line-height: 1.5em; margin: 8px; cursor: text; border-style: dashed; border-color: rgb(187, 187, 187);">
<img alt="xe-10-9178-1412587653.jpg" data-natural-="" data-pwidth="480" data-width="500" src="http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/10/06/xe-10-9178-1412587653.jpg" style="border:0px;" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Phần vỏ bọc v&ocirc;-lăng thường c&oacute; c&aacute;c chi tiết bằng nhựa cứng. Những chi tiết n&agrave;y c&oacute; thể được lắp đặt bằng c&aacute;ch ấn khớp đơn giản v&agrave;o v&ocirc;-lăng. Chỉ cần lau sạch với x&agrave; ph&ograve;ng v&agrave; nước rồi lau kh&ocirc; bằng khăn kh&ocirc;ng bụi.<br />
2. Lau sạch bụi khỏi lớp nhựa tổng hợp<br />
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="cursor: default; border-style: dashed; border-color: rgb(187, 187, 187); font-family: 'Lucida Grande', Helvetica, Arial, sans-serif;">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(0, 0, 0); font-stretch: normal; line-height: 1.5em; margin: 8px; cursor: text; border-style: dashed; border-color: rgb(187, 187, 187);">
<img alt="xe-11-1122-1412587653.jpg" data-natural-="" data-pwidth="480" data-width="500" src="http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/10/06/xe-11-1122-1412587653.jpg" style="border:0px;" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Một số vật liệu như gỗ, nh&ocirc;m b&oacute;ng v&agrave; bề mặt sơn sẽ c&oacute; lớp phủ b&oacute;ng ngo&agrave;i c&ugrave;ng. Lớp phủ mỏng n&agrave;y nhằm bảo vệ vật liệu ch&iacute;nh như nhựa cứng. C&oacute; thể l&agrave;m sạch c&aacute;c bề mặt n&agrave;y bằng c&aacute;ch sử dụng x&agrave;-ph&ograve;ng v&agrave; nước.<br />
Nhưng kh&ocirc;ng giống với lớp sơn ngoại thất xe, kh&ocirc;ng n&ecirc;n sử dụng s&aacute;p hoặc những sản phẩm gi&uacute;p tăng độ b&oacute;ng tr&ecirc;n c&aacute;c bề mặt của v&ocirc;-lăng bởi ch&uacute;ng c&oacute; thể khiến v&ocirc;-lăng bị trơn v&agrave; b&aacute;m lại rất l&acirc;u. C&aacute;c sản phẩm n&agrave;y thậm ch&iacute; c&ograve;n khiến b&aacute;m bụi v&agrave; dầu.<br />
3. Sử dụng chất l&agrave;m b&oacute;ng chuy&ecirc;n dụng nếu l&agrave; xe cổ với v&ocirc;-lăng bằng gỗ tự nhi&ecirc;n<br />
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="cursor: default; border-style: dashed; border-color: rgb(187, 187, 187); font-family: 'Lucida Grande', Helvetica, Arial, sans-serif;">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(0, 0, 0); font-stretch: normal; line-height: 1.5em; margin: 8px; cursor: text; border-style: dashed; border-color: rgb(187, 187, 187);">
<img alt="xe-12-3220-1412587653.jpg" data-natural-="" data-pwidth="480" data-width="500" src="http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/10/06/xe-12-3220-1412587653.jpg" style="border:0px;" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Gỗ tự nhi&ecirc;n l&agrave; vật liệu kh&ocirc;ng phổ biến khi l&agrave;m v&ocirc;-lăng. Tuy nhi&ecirc;n, nhiều mẫu xe cổ điển lại sử dụng loại n&agrave;y. Phần lớn chủ xe chọn c&aacute;ch để mặc v&ocirc;-lăng khi l&agrave;m sạch nội thất c&oacute; thể do sợ l&agrave;m vỡ, nứt thiết bị quan trọng n&agrave;y.<br />
Nhưng bạn c&oacute; thể sử dụng một chất l&agrave;m b&oacute;ng đồ gỗ tự nhi&ecirc;n gi&uacute;p v&ocirc;-lăng sạch hơn. Chất n&agrave;y thường được d&ugrave;ng để bảo vệ v&acirc;n gỗ tự nhi&ecirc;n v&agrave; thường tự kh&ocirc;.<br />
4. D&ugrave;ng chất l&agrave;m b&oacute;ng chuy&ecirc;n dụng để lau v&ocirc;-lăng bằng nh&ocirc;m<br />
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="cursor: default; border-style: dashed; border-color: rgb(187, 187, 187); font-family: 'Lucida Grande', Helvetica, Arial, sans-serif;">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(0, 0, 0); font-stretch: normal; line-height: 1.5em; margin: 8px; cursor: text; border-style: dashed; border-color: rgb(187, 187, 187);">
<img alt="xe-13-7065-1412587653.jpg" data-natural-="" data-pwidth="480" data-width="500" src="http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/10/06/xe-13-7065-1412587653.jpg" style="border:0px;" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
V&ocirc;-lăng nh&ocirc;m kh&ocirc;ng c&oacute; lớp polyurethane c&oacute; thể được l&agrave;m b&oacute;ng hoặc lau sạch bằng một loại h&oacute;a chất chuy&ecirc;n dụng d&agrave;nh cho nh&ocirc;m. Bạn c&oacute; thể lấy một lượng nhỏ bằng đồng tiền xu ra khăn cotton. Ch&agrave; x&aacute;t to&agrave;n bộ bề mặt v&ocirc;-lăng với chất n&agrave;y. Sau đ&oacute; lau lại bằng một chiếc khăn sạch kh&aacute;c.<br />
Khi lau, chất l&agrave;m sạch c&oacute; thể chuyển th&agrave;nh m&agrave;u x&aacute;m hoặc đen, t&ugrave;y thuộc độ bẩn của v&ocirc;-lăng. Nh&ocirc;m đ&atilde; qua nhiều năm v&agrave; chưa từng l&agrave;m sạch theo c&aacute;ch n&agrave;y c&oacute; thể phải lau l&agrave;m nhiều lần.<br />
5. D&ugrave;ng x&agrave;-ph&ograve;ng v&agrave; nước để lau vật liệu giả da<br />
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="cursor: default; border-style: dashed; border-color: rgb(187, 187, 187); font-family: 'Lucida Grande', Helvetica, Arial, sans-serif;">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(0, 0, 0); font-stretch: normal; line-height: 1.5em; margin: 8px; cursor: text; border-style: dashed; border-color: rgb(187, 187, 187);">
<img alt="xe-14-3782-1412587653.jpg" data-natural-="" data-pwidth="480" data-width="500" src="http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/10/06/xe-14-3782-1412587653.jpg" style="border:0px;" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Nhựa PVC l&agrave; thuật ngữ d&ugrave;ng cho vật liệu giả da v&agrave; thường l&agrave; dạng gấp, uốn được của nhựa cứng. Vật liệu n&agrave;y phần lớn được d&ugrave;ng l&agrave;m phần bọc v&agrave; l&agrave;m v&ocirc;-lăng kh&ocirc;ng ch&iacute;nh h&atilde;ng. Nhiều loại v&ocirc;-lăng l&agrave;m từ nhựa PVC c&oacute; c&aacute;c chi tiết bằng nhựa cứng. C&oacute; thể lau bằng x&agrave; ph&ograve;ng cục th&ocirc;ng thường v&agrave; nước.<br />
6. Ch&uacute; &yacute; khi lau v&ocirc;-lăng bọc da<br />
<table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" style="cursor: default; border-style: dashed; border-color: rgb(187, 187, 187); font-family: 'Lucida Grande', Helvetica, Arial, sans-serif;">
<tbody>
<tr>
<td style="color: rgb(0, 0, 0); font-stretch: normal; line-height: 1.5em; margin: 8px; cursor: text; border-style: dashed; border-color: rgb(187, 187, 187);">
<img alt="xe-15-8275-1412587654.jpg" data-natural-="" data-pwidth="480" data-width="500" src="http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/10/06/xe-15-8275-1412587654.jpg" style="border:0px;" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
N&ecirc;n sử dụng chất l&agrave;m sạch da. Sản phẩm dạng nước thơm n&agrave;y c&oacute; thể gồm chất tẩy rửa v&agrave; chất l&agrave;m kh&ocirc; ri&ecirc;ng ri&ecirc;ng biệt. N&ecirc;n đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi d&ugrave;ng.<br />
<h2 style="color:rgb(0, 0, 0);font-family:Lucida Grande, Helvetica, Arial, sans-serif;line-height:18px;">
<a data-mce-="" href="http://chophutungoto.vn/cach-lam-sach-vo-lang-o-to-ct24.html">C&Aacute;CH L&Agrave;M SẠCH V&Ocirc; LĂNG &Ocirc; T&Ocirc;</a></h2>
<strong><a data-mce-="" href="http://chophutungoto.vn/Ba-do-soc.html">ba đờ sốc</a></strong><br />
&nbsp;<strong><a data-mce-="" href="http://chophutungoto.vn/Kia-hang18.html"><span data-mce-style="line-height: 1.5em;">Phụ t&ugrave;ng &ocirc; t&ocirc; kia</span></a></strong><br />
<strong><a data-mce-="" href="http://chophutungoto.vn/Toyota-hang28.html">Phụ t&ugrave;ng &ocirc; t&ocirc; toyota</a></strong><br />
&nbsp;<strong><a data-mce-="" href="http://chophutungoto.vn/Mazda-hang21.html"><span data-mce-style="line-height: 1.5em;">Phụ t&ugrave;ng &ocirc; t&ocirc; mazda</span></a></strong><br />
<strong><a data-mce-="" href="http://chophutungoto.vn/Honda-hang4.html">Phụ t&ugrave;ng &ocirc; t&ocirc; honda</a></strong><br />
<br />
<strong><a data-mce-="" href="http://chophutungoto.vn/Ford-hang15.html">Phụ t&ugrave;ng &ocirc; t&ocirc; ford</a></strong><br />
<br />
<strong><a data-mce-="" href="http://chophutungoto.vn/Daewoo-hang12.html">Phụ t&ugrave;ng &ocirc; t&ocirc; Daewoo</a></strong><br />
<br />
<strong><a data-mce-="" href="http://chophutungoto.vn/Huyndai-hang16.html">Phụ t&ugrave;ng &ocirc; t&ocirc; huyndai</a></strong><br />
<br />
<strong><a data-mce-="" href="http://chophutungoto.vn/Mitsubishi-hang23.html">Phụ t&ugrave;ng &ocirc; t&ocirc;&nbsp;Mitsubishi</a></strong><br />
<div>
&nbsp;</div>
繼續閱讀
網誌分類篩選
收起分類
分類篩選
相簿設定
標籤設定
相簿狀態