Cách sử dụng bình nước nóng tiết kiệm điện

關於部落格
Không nên mua loại bình nước nóng quá to, không để nhiệt độ quá cao hoặc bật liên tục… những lưu ý nhỏ sẽ giúp bạn luôn có nước nóng để dùng trong mùa lạnh mà không “điên đầu” vì tiền điện....
http://www.thegioibinhnonglanh.com/
  • 341

    累積人氣

  • 0

    今日人氣

    0

    訂閱人氣

Các bước làm bánh gạo cay tteokbokki Hàn Quốc

&nbsp;<strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">Đối với c&aacute;c t&iacute;n đồ y&ecirc;u k-pop hay th&iacute;ch phim H&agrave;n Quốc th&igrave; chắc hẳn đ&atilde; qu&aacute; quen thuộc v&agrave; y&ecirc;u th&iacute;ch m&oacute;n b&aacute;nh gạo cay tteokbokki.&nbsp;C&aacute;ch l&agrave;m&nbsp;<a _mce_href="http://lozi.vn/bo-suu-tap/hcm-banh-gao-han-quoc-ngon-o-xi-gon-1425313209253" href="http://lozi.vn/bo-suu-tap/hcm-banh-gao-han-quoc-ngon-o-xi-gon-1425313209253">b&aacute;nh gạo H&agrave;n Quốc</a>&nbsp;đơn giản&nbsp;v&agrave; kh&ocirc;ng mất nhiều thời gian, bạn c&oacute; thể tự l&agrave;m m&oacute;n b&aacute;nh n&agrave;y ngay tại căn bếp của m&igrave;nh. H&ocirc;m nay,&nbsp;c&aacute;ch l&agrave;m b&aacute;nh&nbsp;sẽ chia sẻ 1 số&nbsp;c&ocirc;ng thức l&agrave;m b&aacute;nh gạo cay tteokbokki H&agrave;n Quốc ngon.</strong>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<img _mce_src="http://www.cachlambanh.biz/wp-content/uploads/2014/04/cach-lam-banh-gao-cay-tteokbokki-han-quoc-1.jpg" alt="cach-lam-banh-gao-cay-tteokbokki-han-quoc-1" class="aligncenter size-full wp-image-689" height="327" src="http://www.cachlambanh.biz/wp-content/uploads/2014/04/cach-lam-banh-gao-cay-tteokbokki-han-quoc-1.jpg" style="border: 0px;" width="500" /></p>
<h2 style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">
1. Chuẩn bị nguy&ecirc;n liệu l&agrave;m b&aacute;nh gạo cay tteokbokki H&agrave;n Quốc</h2>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
+ C&aacute;ch&nbsp;l&agrave;m b&aacute;nh H&agrave;n Quốc n&agrave;y cần chuẩn bị c&aacute;c nguy&ecirc;n liệu sau:</p>
<ul style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<li>
200g b&aacute;nh gạo, bạn c&oacute; thể mua tại si&ecirc;u thị b&aacute;n đồ H&agrave;n</li>
<li>
1 th&igrave;a canh ớt Gochujang</li>
<li>
1/2 th&igrave;a nhỏ ớt bột</li>
<li>
1 th&igrave;a nhỏ x&igrave; dầu (nước tương)</li>
<li>
1 th&igrave;a nhỏ đường</li>
<li>
1 th&igrave;a nhỏ nước lọc</li>
<li>
Tỏi, dầu ăn</li>
<li>
Vừng rang</li>
<li>
Tỏi t&acirc;y d&ugrave;ng để trang tr&iacute;</li>
</ul>
<h2 style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">
2.&nbsp;C&aacute;c bước l&agrave;m b&aacute;nh gạo cay tteokbokki H&agrave;n Quốc</h2>
<h2 style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">
Bước 1: Luộc b&aacute;nh gạo</h2>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<img _mce_src="http://www.cachlambanh.biz/wp-content/uploads/2014/04/cach-lam-banh-gao-cay-tteokbokki-han-quoc-2.jpg" alt="cach-lam-banh-gao-cay-tteokbokki-han-quoc-2" class="aligncenter size-full wp-image-690" height="266" src="http://www.cachlambanh.biz/wp-content/uploads/2014/04/cach-lam-banh-gao-cay-tteokbokki-han-quoc-2.jpg" style="border: 0px;" width="400" /></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
+ Đun nồi nước s&ocirc;i, cho b&aacute;nh gạo v&agrave;o luộc khoảng 1-2 ph&uacute;t, sau đ&oacute; đổ ra rổ xả lại nước lạnh để kh&ocirc;ng bị d&iacute;nh ch&ugrave;m, để r&aacute;o nước.</p>
<h2 style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">
Bước 2: L&agrave;m nước sốt cay ngọt cho tteokbokki</h2>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<img _mce_src="http://www.cachlambanh.biz/wp-content/uploads/2014/04/cach-lam-banh-gao-cay-tteokbokki-han-quoc-3.jpg" alt="cach-lam-banh-gao-cay-tteokbokki-han-quoc-3" class="aligncenter size-full wp-image-691" height="295" src="http://www.cachlambanh.biz/wp-content/uploads/2014/04/cach-lam-banh-gao-cay-tteokbokki-han-quoc-3.jpg" style="border: 0px;" width="400" /></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
+B&iacute; quyết l&agrave;m b&aacute;nh gạo cay tteokboki ngon&nbsp;l&agrave; c&aacute;ch l&agrave;m nước sốt chua cay, v&igrave; vậy, bước n&agrave;y cực k&igrave; quan trọng. C&aacute;c bạn trộn tất cả hỗn hợp gồm ớt Gochujang, ớt bột, x&igrave; dầu, đường, nước lọc v&agrave;o b&aacute;t, khuấy cho đường tan, n&ecirc;m vừa miệng l&agrave; được</p>
<h2 style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">
Bước 3: Hướng dẫn x&agrave;o b&aacute;nh gạo cay tteobokki H&agrave;n Quốc</h2>
<div class="ezAdsense adsense adsense-midtext" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
&nbsp;</div>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<img _mce_src="http://www.cachlambanh.biz/wp-content/uploads/2014/04/cach-lam-banh-gao-cay-tteokbokki-han-quoc-4.jpg" alt="cach-lam-banh-gao-cay-tteokbokki-han-quoc-4" class="aligncenter size-full wp-image-692" height="266" src="http://www.cachlambanh.biz/wp-content/uploads/2014/04/cach-lam-banh-gao-cay-tteokbokki-han-quoc-4.jpg" style="border: 0px;" width="400" /></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
+ Đun n&oacute;ng một &iacute;t dầu ăn ở chảo, phi tỏi thơm, cho b&aacute;nh gạo ở bước 1 v&agrave;o đảo khoảng 2 ph&uacute;t.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<img _mce_src="http://www.cachlambanh.biz/wp-content/uploads/2014/04/cach-lam-banh-gao-cay-tteokbokki-han-quoc-5.jpg" alt="cach-lam-banh-gao-cay-tteokbokki-han-quoc-5" class="aligncenter size-full wp-image-693" height="266" src="http://www.cachlambanh.biz/wp-content/uploads/2014/04/cach-lam-banh-gao-cay-tteokbokki-han-quoc-5.jpg" style="border: 0px;" width="400" /></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
+ Cho tiếp hỗn hợp b&aacute;t tương ớt đ&atilde; pha ở bước 2 v&agrave;o đảo đều, x&agrave;o khoảng 4-6 ph&uacute;t đến khi hỗn hợp tương ớt b&aacute;m đều quanh b&aacute;nh gạo.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<img _mce_src="http://www.cachlambanh.biz/wp-content/uploads/2014/04/cach-lam-banh-gao-cay-tteokbokki-han-quoc-6.jpg" alt="cach-lam-banh-gao-cay-tteokbokki-han-quoc-6" class="aligncenter size-full wp-image-694" height="266" src="http://www.cachlambanh.biz/wp-content/uploads/2014/04/cach-lam-banh-gao-cay-tteokbokki-han-quoc-6.jpg" style="border: 0px;" width="400" /></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
+ Tắt bếp, cho vừng rang ch&iacute;n v&agrave;o đảo đều, đổ ra đĩa d&ugrave;ng n&oacute;ng, trang tr&iacute; với một &iacute;t tỏi t&acirc;y th&aacute;i nhỏ l&ecirc;n bề mặt.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
B&ecirc;n tr&ecirc;n l&agrave; to&agrave;n&nbsp;c&aacute;c bước tự l&agrave;m b&aacute;nh gạo cay&nbsp;tteokboki H&agrave;n Quốc ngon&nbsp;. Ch&uacute;c c&aacute;c bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng với&nbsp;c&ocirc;ng thức l&agrave;m b&aacute;nh&nbsp;n&agrave;y<br />
xem th&ecirc;m :&nbsp;<br />
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/nha-hang/hana-bbq-hot-pot-buffet-243-dien-bien-phu-p-6-quan-3-tp-hcm-783" href="http://lozi.vn/nha-hang/hana-bbq-hot-pot-buffet-243-dien-bien-phu-p-6-quan-3-tp-hcm-783">buffet hana</a></strong><br />
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/bo-suu-tap/he-lo-hem-an-vat-than-thanh-ngay-trung-tam-quan-1-1414406395954" href="http://lozi.vn/bo-suu-tap/he-lo-hem-an-vat-than-thanh-ngay-trung-tam-quan-1-1414406395954">Tr&aacute;i C&acirc;y T&ocirc;</a></strong><br />
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/nha-hang/chiaki-bbq-dai-co-viet-75-dai-co-viet-quan-hai-ba-trung-ha-noi-707" href="http://lozi.vn/nha-hang/chiaki-bbq-dai-co-viet-75-dai-co-viet-quan-hai-ba-trung-ha-noi-707">chiaki bbq</a></strong><br />
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/nha-hang/feeling-tea-giang-vo-89-giang-vo-cat-linh-dong-da-ha-noi" href="http://lozi.vn/nha-hang/feeling-tea-giang-vo-89-giang-vo-cat-linh-dong-da-ha-noi">Tr&agrave; sữa Feeling Tea</a></strong><br />
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/nha-hang/che-khuc-bach-do-ngoc-666-su-van-hanh-quan-10-tp-hcm-857" href="http://lozi.vn/nha-hang/che-khuc-bach-do-ngoc-666-su-van-hanh-quan-10-tp-hcm-857">Ch&egrave; Kh&uacute;c Bạch Đỗ Ngọc</a></strong><br />
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/nha-hang/oc-bong-hau-so-2-ngo-trang-tien-ha-noi-viet-nam" href="http://lozi.vn/nha-hang/oc-bong-hau-so-2-ngo-trang-tien-ha-noi-viet-nam">Ốc B&ocirc;ng Hậu</a></strong><br />
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/nha-hang/banh-canh-ghe-muoi-ot-xanh-nguyen-tri-phuong-484-nguyen-tri-phuong-phuong-9-quan-10-tp-hcm-19" href="http://lozi.vn/nha-hang/banh-canh-ghe-muoi-ot-xanh-nguyen-tri-phuong-484-nguyen-tri-phuong-phuong-9-quan-10-tp-hcm-19">B&aacute;nh canh ghẹ Muối Ớt Xanh</a></strong><br />
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/nha-hang/kodo-cafe-74-nguyen-chi-thanh-quan-dong-da-ha-noi-494" href="http://lozi.vn/nha-hang/kodo-cafe-74-nguyen-chi-thanh-quan-dong-da-ha-noi-494">kodo cafe</a></strong><br />
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/nha-hang/pho-hung-hai-ba-trung-so-371a-hai-ba-trung-phuong-8-quan-1-ho-chi-minh" href="http://lozi.vn/nha-hang/pho-hung-hai-ba-trung-so-371a-hai-ba-trung-phuong-8-quan-1-ho-chi-minh">phở h&ugrave;ng</a></strong></p>
<div>
&nbsp;</div>
繼續閱讀

Cơm gà xối mỡ giòn tan trên phố Đình Ngang

&nbsp;<span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Phố Đ&igrave;nh Ngang ngắn x&iacute;u nhưng hầu hết c&aacute;c nh&agrave; đều kinh doanh h&agrave;ng ăn hoặc c&agrave; ph&ecirc;. Nổi tiếng nhất c&oacute; lẽ qu&aacute;n b&aacute;nh mỳ sốt vang rất đ&ocirc;ng vui, tấp nập nằm đầu phố. Nhưng thời gian n&agrave;y, đến đ&acirc;y, c&aacute;c bạn trẻ c&ograve;n ch&uacute; &yacute; tới một tiệm ăn l&agrave; lạ, bắt mắt. Qu&aacute;n n&agrave;y chỉ mới khai trương được khoảng 10 ng&agrave;y. Ngo&agrave;i chuyện mặt tiền lớn, biển bảng to đẹp, nh&acirc;n vi&ecirc;n ăn mặc xuyệt t&ocirc;ng chuy&ecirc;n nghiệp, qu&aacute;n g&acirc;y ch&uacute; &yacute; bởi tấm biển &ldquo;Cơm g&agrave; xối mỡ&rdquo; lạ tai, hấp dẫn.&nbsp;</span><a href="http://lozi.vn/bo-suu-tap/cang-bung-voi-10-quan-com-ga-xoi-mo-ngon-nhat-sai-gon-1412327336939" rel="nofollow" style="font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;" target="_blank"><strong>Cơm g&agrave; xối mỡ</strong></a><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;thực chất l&agrave;&nbsp;m&oacute;n quen thuộc với người S&agrave;i Th&agrave;nh, đ&atilde; c&oacute; mặt ở đ&acirc;y từ rất l&acirc;u. Tuy nhi&ecirc;n, cũng c&oacute; 5-7 nơi nổi tiếng v&agrave; mỗi nơi lại chế biến kh&aacute;c nhau n&ecirc;n kh&oacute; t&igrave;m được sự chuẩn mực. C&ograve;n với người H&agrave; Nội, chắc cũng nhiều thực kh&aacute;ch như t&ocirc;i, mới chỉ nghe danh v&agrave; cảm thấy t&ograve; m&ograve; trước &quot;c&aacute;i t&ecirc;n b&eacute;o ngậy&quot; n&agrave;y. Kh&ocirc;ng độc đ&aacute;o như sự mường tượng của t&ocirc;i, suất cơm g&agrave; xối mỡ tại đ&acirc;y giống kiểu cơm văn ph&ograve;ng phổ biến - cũng gồm một ch&eacute;n cơm n&eacute;n &uacute;p ngược, hai miếng thịt g&agrave; chi&ecirc;n tr&ecirc;n đ&oacute; rắc ch&uacute;t h&agrave;nh phi, &iacute;t rau ăn k&egrave;m, c&ugrave;ng một b&aacute;t canh chua con con. Điểm kh&aacute;c biệt dễ nhận ra nhất l&agrave; cơm kh&ocirc;ng trắng tinh m&agrave; pha lẫn m&agrave;u đỏ đỏ, v&agrave;ng v&agrave;ng. T&ograve; m&ograve; hỏi chủ qu&aacute;n th&igrave; được biết đ&oacute; l&agrave; m&agrave;u của nước c&agrave; chua khi chế biến. C&oacute; lẽ nhờ b&iacute; quyết n&agrave;y m&agrave; khi thưởng thức thấy cơm thơm mềm, dễ ăn hơn. Suất cơm g&agrave; xối mỡ 45.000 đồng. Ph&oacute;ng to Cơm gạo kh&aacute; dẻo v&agrave; c&oacute; m&agrave;u đỏ v&agrave;ng của c&agrave; chua. Hai miếng g&agrave; chi&ecirc;n mới l&agrave; thứ khiến t&ocirc;i &ldquo;băn khoăn&rdquo;. G&agrave; c&oacute; lẽ vẫn l&agrave; loại g&agrave; c&ocirc;ng nghiệp song được chọn kh&uacute;c đ&ugrave;i. Ưu điểm ch&iacute;nh l&agrave; độ gi&ograve;n rụm tuyệt vời, thậm ch&iacute; gi&ograve;n s&acirc;u v&agrave;o tới cả phần xương n&ecirc;n ai c&oacute; th&uacute; gặm nhấm lại c&agrave;ng th&iacute;ch. Đặc biệt, g&agrave; chi&ecirc;n kh&eacute;o n&ecirc;n &iacute;t ngấm dầu mỡ, ăn phần da b&eacute;o ngậy, gi&ograve;n tan rất đ&atilde; miệng. Ngon nhưng lại c&oacute; vẻ tr&aacute;i ngược với &ldquo;triết l&yacute; xối mỡ&rdquo; trong t&ecirc;n m&oacute;n ăn. C&oacute; lẽ hiểu được điều t&ocirc;i đang cắc cớ, nh&acirc;n vi&ecirc;n qu&aacute;n mới giải th&iacute;ch: &ldquo;Xối mỡ c&oacute; nghĩa l&agrave; g&agrave; cho v&agrave;o vỉ nướng rồi rưới mỡ l&ecirc;n li&ecirc;n tục, nhờ thế g&agrave; vừa ch&iacute;n vừa r&aacute;o mỡ, ăn kh&ocirc;ng ng&aacute;n&rdquo;. L&uacute;c n&agrave;y t&ocirc;i mới hiểu tại sao miếng g&agrave; t&ocirc;i thưởng thức kh&ocirc;ng ngập trong mỡ như m&igrave;nh h&igrave;nh dung. Tuy nhi&ecirc;n, độ gi&ograve;n tan ngon miệng của m&oacute;n g&agrave; n&agrave;y khiến t&ocirc;i rất h&agrave;i l&ograve;ng.</span>
<p style="margin-top: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">
xem th&ecirc;m :&nbsp;<a href="http://lozi.vn/nha-hang/tokyo-deli-park-view-phu-my-hung-sc6-1-nguyen-duc-canh-quan-7-tp-hcm-121" rel="nofollow" target="_blank"><strong>Tokyo Deli</strong></a></p>
<strong style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"><a href="http://lozi.vn/bo-suu-tap/1001-dac-san-ha-noi-phai-thu-trong-doi-1425315334965" rel="nofollow" target="_blank">Đặc Sản H&agrave; Nội</a></strong>
繼續閱讀

Tổng quan về hàn dây lõi thuốc

&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'lucida grande', Arial, sans-serif; font-size: 14px;">H&agrave;n d&acirc;y l&otilde;i thuốc (FCAW) l&agrave; một bước ph&aacute;t triển của phương ph&aacute;p h&agrave;n hồ quang trong m&ocirc;i trường kh&iacute; bảo vệ (GMAW) .</span>
<p id="" style="font-family: 'lucida grande', Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);">
Phương ph&aacute;p h&agrave;n n&agrave;y gi&uacute;p n&acirc;ng cao t&iacute;nh năng luyện kim của qu&aacute; tr&igrave;nh h&agrave;n v&agrave; cơ t&iacute;nh của lớp đắp th&ocirc;ng qua c&aacute;c nguy&ecirc;n tố hợp kim chứa trong thuốc h&agrave;n. H&agrave;n d&acirc;y l&otilde;i thuốc , t&ugrave;y loại d&acirc;y v&agrave; thuốc c&oacute; thể d&ugrave;ng kh&iacute; bảo vệ (outter shielded) hoặc kh&ocirc;ng d&ugrave;ng kh&iacute; bảo vệ (inner shielded).</p>
<p id="" style="font-family: 'lucida grande', Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);">
<img alt="phuong phap han day loi thuoc" src="http://www.weldcom.vn/media/stories/images/phuong_phap_han_day_han_loi_thuoc.jpg" style="border: 0px;" /></p>
<p id="" style="font-family: 'lucida grande', Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);">
M&ocirc; tả:&nbsp;Hồ quang ch&aacute;y giữa d&acirc;y điện cực tiếp điện bằng ống tiếp điện v&agrave; chi tiết sẽ l&agrave;m chảy đồng thời ống d&acirc;y, thuốc h&agrave;n v&agrave; m&eacute;p h&agrave;n. C&aacute;c giọt kim loại n&oacute;ng chảy sẽ được bao quanh bằng xỉ n&oacute;ng chảy. Khi c&aacute;c giọt kim loại chuyển sang vũng chảy, xỉ h&agrave;n sẽ nổi l&ecirc;n tạo th&agrave;nh lớp xỉ lỏng che chắn bảo vệ mối h&agrave;n.</p>
<p id="" style="font-family: 'lucida grande', Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);">
Vai tr&ograve; của l&otilde;i thuốc:<br />
&minus; H&igrave;nh th&agrave;nh lớp xỉ mỏng bảo vệ c&aacute;c giọt kim loại v&agrave; vũng chảy h&agrave;n , hoặc sinh ra kh&iacute; bảo vệ.</p>
<p id="" style="font-family: 'lucida grande', Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);">
&minus; Cung cấp c&aacute;c chất khử oxyt , ngăn chặn c&aacute;c phản ứng c&oacute; hại.</p>
<p id="" style="font-family: 'lucida grande', Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);">
&minus; Cung cấp c&aacute;c nguy&ecirc;n tố cần thiết cho qu&aacute; tr&igrave;nh luyện kim v&agrave; cải thiện cơ t&iacute;nh kim loại h&agrave;n.</p>
<p id="" style="font-family: 'lucida grande', Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);">
&minus; Ổn định hồ quang h&agrave;n.</p>
<p id="" style="font-family: 'lucida grande', Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);">
Kh&iacute; bảo vệ</p>
<p id="" style="font-family: 'lucida grande', Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);">
H&agrave;n d&acirc;y l&otilde;i thuốc c&oacute; thể kh&ocirc;ng cần d&ugrave;ng kh&iacute; bảo vệ v&agrave; đặc điểm n&agrave;y gi&uacute;p h&agrave;n d&acirc;y l&otilde;i thuốc được ưa chuộng v&agrave; mang lại nhiều hiệu quả kinh tế. Song khi h&agrave;n đặc biệt tr&ecirc;n th&eacute;p HSLA v&agrave; h&agrave;n tr&ecirc;n th&eacute;p hợp kim, việc d&ugrave;ng d&acirc;y thuốc bảo vệ bằng kh&iacute; (outter shielded) c&oacute; ưu điểm về mặt luyện kim mối h&agrave;n v&agrave; khả năng bảo vệ mối h&agrave;n tốt hơn, d&acirc;y h&agrave;n c&oacute; gi&aacute; th&agrave;nh thấp hơn. Khi đ&oacute; c&aacute;c th&agrave;nh phần thuốc h&agrave;n chỉ chứa c&aacute;c th&agrave;nh phần cải thiện t&iacute;nh chất cơ l&yacute; của mối h&agrave;n. Qu&aacute; tr&igrave;nh bảo vệ v&agrave; ổn định hồ quang do kh&iacute; bảo vệ ngo&agrave;i đảm nhiệm.</p>
<p id="" style="font-family: 'lucida grande', Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);">
C&aacute;c kh&iacute; bảo vệ thường d&ugrave;ng khi h&agrave;n d&acirc;y l&otilde;i thuốc :</p>
<p id="" style="font-family: 'lucida grande', Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);">
CO2:&nbsp;Th&iacute;ch hợp khi h&agrave;n th&eacute;p carbon v&agrave; th&eacute;p hợp kim thấp. Khi h&agrave;m lượng carbon trong chi tiết h&agrave;n thấp hơn 0,05 % th&igrave; qu&aacute; tr&igrave;nh h&agrave;n l&agrave;m tăng lượng carbon trong mối h&agrave;n c&oacute; thể đến 0,10 %. Khi h&agrave;m lượng carbon trong kim loại nền cao th&igrave; qu&aacute; tr&igrave;nh h&agrave;n xảy ra hiện tượng tho&aacute;t carbon l&agrave;m ảnh hưởng đến độ cứng, t&iacute;nh thấm cũng như c&oacute; thể g&acirc;y ra c&aacute;c vết nứt.</p>
<p id="" style="font-family: 'lucida grande', Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);">
ATAL 2:&nbsp;L&agrave; t&ecirc;n gọi hỗn hợp kh&iacute; 82% Ar + 18% CO2. Với loại kh&iacute; n&agrave;y ch&uacute;ng ta c&oacute; thể h&agrave;n với kiểu chuyển dịch cầu giọt nhỏ, th&iacute;ch hợp khi h&agrave;n ở c&aacute;c vị tr&iacute; nghịch. Ngo&agrave;i ra cơ t&iacute;nh mối h&agrave;n c&ograve;n được n&acirc;ng cao do sự mất m&aacute;t Mangan v&agrave; Silic do qu&aacute; tr&igrave;nh khử Oxyt giảm.</p>
<p id="" style="font-family: 'lucida grande', Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);">
CARGAL:&nbsp;L&agrave; t&ecirc;n gọi hỗn hợp kh&iacute; 98,5% Ar + 1,5 % O2. Loại kh&iacute; n&agrave;y rất th&iacute;ch hợp khi h&agrave;n với chuyển dịch phun. Đặc biệt &aacute;p d&ugrave;ng khi h&agrave;n tr&ecirc;n th&eacute;p INOX HELOXAL: l&agrave; t&ecirc;n gọi hỗn hợp kh&iacute; 85% He + 15% O2 . Loại kh&iacute; th&iacute;ch hợp khi h&agrave;n tr&ecirc;n th&eacute;p INOX với chuyển dịch phun. N&oacute; c&oacute; ưu điểm l&agrave; loại trừ sự h&igrave;nh th&agrave;nh Carbide Chrome g&acirc;y t&aacute;c hại đến sự ăn m&ograve;n tinh giới ở v&ugrave;ng bi&ecirc;n của mối h&agrave;n.</p>
<p id="" style="font-family: 'lucida grande', Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);">
<img alt="anh huong goc han khi bao ve den moi han" src="http://www.weldcom.vn/media/stories/images/anh_huong_goc_han_khi_bao_ve_den_moi_han.jpg" style="border: 0px;" /></p>
<p id="" style="font-family: 'lucida grande', Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);">
Thiết bị h&agrave;n FCA</p>
<p id="" style="font-family: 'lucida grande', Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);">
So với h&agrave;n d&acirc;y trần, thiết bị h&agrave;n d&acirc;y thuốc c&oacute; một ch&uacute;t kh&aacute;c biệt. Nguồn h&agrave;n (m&aacute;y h&agrave;n) FCA cần c&oacute; c&ocirc;ng suất lớn hơn v&igrave; h&agrave;n d&acirc;y l&otilde;i thuốc c&oacute; d&ograve;ng điện h&agrave;n cao hơn.</p>
<p id="" style="font-family: 'lucida grande', Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);">
M&aacute;y h&agrave;n cần c&oacute; d&ograve;ng h&agrave;n 400 &ndash; 500 A với chu kỳ tải l&agrave; 100%. Đặc t&iacute;nh V-A với loại điện &aacute;p kh&ocirc;ng đổi (CV &ndash; Constant Voltage). Đặc t&iacute;nh n&agrave;y c&ugrave;ng với thiết bị cấp d&acirc;y tốc độ hằng sẽ gi&uacute;p hồ quang duy tr&igrave; ổn định hơn. Nhược điểm l&agrave; d&ograve;ng ngắn mạch lớn. Để khắc phục, c&aacute;c thiết bị hiện đại c&oacute; lắp c&aacute;c board mạch điện tử để kiểm so&aacute;t d&ograve;ng ngắn mạch. Cần nhớ l&agrave; đặc t&iacute;nh V-A của m&aacute;y h&agrave;n c&agrave;ng cứng th&igrave; chế độ h&agrave;n d&acirc;y l&otilde;i thuốc c&agrave;ng tốt, do giọt cầu chuyển dịch c&oacute; k&iacute;ch thước nhỏ hơn, độ nhạy tự điều chỉnh cao hơn.</p>
<p id="" style="font-family: 'lucida grande', Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);">
S&uacute;ng h&agrave;n l&agrave; loại c&oacute; d&ograve;ng định mức cao v&agrave; thường l&agrave;m nguội bằng nước. Mỏ phun v&agrave; contact tube được thiết kế đặc biệt để cho độ nh&uacute; lớn hơn v&agrave; khả năng tiếp x&uacute;c điện tốt hơn.</p>
<p id="" style="font-family: 'lucida grande', Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);">
Bộ cấp d&acirc;y trong h&agrave;n d&acirc;y l&otilde;i thuốc duy tr&igrave; chiều d&agrave;i hồ quang v&agrave; d&ograve;ng điện h&agrave;n rất quan trọng. Motor thiết bị cấp d&acirc;y l&agrave; loại tốc độ kh&ocirc;ng đổi với độ ch&iacute;nh x&aacute;c tốc độ cao, tinh chỉnh tốt. D&acirc;y h&agrave;n thường c&oacute; đường k&iacute;nh lớn, kh&ocirc;ng chịu lực &eacute;p cao, do vậy b&aacute;nh xe đầy d&acirc;y cần phải bảo đảm chống trượt tốt thường l&agrave; loại c&oacute; kh&iacute;a r&atilde;nh ngang. Ống dẫn d&acirc;y h&agrave;n (gain) bằng teflon thay v&igrave; ống xoắn th&eacute;p để tr&aacute;nh xước d&acirc;y.</p>
<p id="" style="font-family: 'lucida grande', Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);">
T&oacute;m lại, thiết bị h&agrave;n h&agrave;n d&acirc;y l&otilde;i thuốc cũng l&agrave; thiết bị h&agrave;n GMA song c&oacute; y&ecirc;u cầu cao hơn, chất lượng điều chỉnh tốt hơn.</p>
<p id="" style="font-family: 'lucida grande', Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);">
Cấu tr&uacute;c d&acirc;y h&agrave;n</p>
<p id="" style="font-family: 'lucida grande', Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);">
D&acirc;y h&agrave;n l&agrave; một ống rỗng c&oacute; chứa thuốc bột b&ecirc;n trong. Cấu tạo tiết diện d&acirc;y h&agrave;n l&otilde;i thuốc gồm nhiều dạng cấu h&igrave;nh kh&aacute;c nhau t&ugrave;y gi&aacute; th&agrave;nh v&agrave; mục đ&iacute;ch sử dụng. D&acirc;y h&agrave;n compsite l&otilde;i d&acirc;y c&oacute; thể c&oacute; c&aacute;c phần l&agrave;m bằng kim loại kh&aacute;c nhau hoặc c&aacute;c phần chứa kim loại bột để ph&acirc;n t&aacute;n c&aacute;c nguy&ecirc;n tố hợp kim, tạo cấu tr&uacute;c matrix để tăng cường cơ t&iacute;nh.<br />
D&acirc;y h&agrave;n l&otilde;i thuốc thường chế tạo với c&aacute;c cỡ d&acirc;y 1,2 &ndash; 1,6 &ndash; 2,0 &ndash; 2,4 &ndash; 3,2 cỡ 1,4 cũng c&oacute; song &iacute;t phổ biến. Đ&aacute;nh th&agrave;nh cuộn 15 &ndash; 25 Kg , kh&ocirc;ng c&oacute; lớp đồng hoặc nikel bảo vệ chống gỉ .</p>
<p id="" style="font-family: 'lucida grande', Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);">
Chọn d&acirc;y v&agrave; kh&iacute; bảo vệ</p>
<p id="" style="font-family: 'lucida grande', Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);">
D&acirc;y l&otilde;i thuốc vừa c&oacute; t&iacute;nh năng của phương ph&aacute;p GMAW vừa c&oacute; c&aacute;c đặc trưng của h&agrave;n que. Khi chọn d&acirc;y h&agrave;n t&ugrave;y thuộc tư thế, kiểu mối gh&eacute;p, th&agrave;nh phần hợp kim của chi tiết h&agrave;n m&agrave; chọn nh&oacute;m d&acirc;y th&iacute;ch hợp.</p>
<p id="" style="font-family: 'lucida grande', Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);">
Do phương ph&aacute;p h&agrave;n d&acirc;y thuốc h&agrave;n ở mật độ d&ograve;ng h&agrave;n v&agrave; năng suất tương đối cao n&ecirc;n hầu hết được &aacute;p dụng ở tư thế phẳng v&agrave; ngang. Khi h&agrave;n ở c&aacute;c tư thế nghịch (đứng, khỏi đầu) chọn cỡ d&acirc;y nhỏ hơn 1.4mm, nh&oacute;m d&acirc;y c&oacute; năng suất đắp ph&ugrave; hợp v&agrave; thiết kế mối nối ngấu một phần hoặc c&oacute; tấm l&oacute;t 3, chọn th&agrave;nh phần kh&iacute; th&iacute;ch hợp để c&oacute; t&iacute;nh năng h&agrave;n tốt nhất.<br />
Khi h&agrave;n tr&ecirc;n th&eacute;p HSLA v&agrave; th&eacute;p hợp kim, d&acirc;y thuốc l&agrave; chọn lựa tốt nhất v&igrave; c&oacute; năng suất v&agrave; chất lượng h&agrave;n rất cao. Trở ngại l&uacute;c n&agrave;y l&agrave; tốc độ h&agrave;n kh&aacute; cao để bảo đảm mức năng lượng h&agrave;n ph&ugrave; hợp . H&agrave;n d&acirc;y l&otilde;i thuốc thường l&agrave; chọn lựa tốt nhất cho c&aacute;c mối h&agrave;n phẳng v&agrave; ngang . Mối h&agrave;n đứng v&agrave; khỏi đầu đ&ograve;i hỏi thợ h&agrave;n c&oacute; tay nghề kh&aacute; cao v&agrave; c&aacute;c lợi &iacute;ch về mặt kinh tế (hạ gi&aacute; th&agrave;nh h&agrave;n) kh&ocirc;ng mấy khả quan, do vậy chỉ n&ecirc;n &aacute;p dụng khi c&oacute; y&ecirc;u cầu bắt buộc.</p>
<p id="" style="font-family: 'lucida grande', Arial, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0);">
Tại Legi c&oacute; b&aacute;n&nbsp;<strong><a href="http://legi.com.vn/sp-may-han.html">m&aacute;y h&agrave;n mig</a></strong>, mag b&aacute;n tự động.</p>
<h3 id="" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman';">
<a href="http://legi.com.vn/cttt/tong-quan-ve-han-day-loi-thuoc--WIZ9ZWOU.html">Tổng quan về h&agrave;n d&acirc;y l&otilde;i thuốc</a></h3>
繼續閱讀

Các lưu ý khi hàn gang

<h3 style="font-size: 1.17em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">
&nbsp;</h3>
<div>
So với c&aacute;c loại vật liệu kim loại v&agrave; hợp kim kh&aacute;c, h&agrave;n gang rất kh&oacute;.Thường th&igrave; phương ph&aacute;p h&agrave;n chỉ d&ugrave;ng để sửa chữa, chứ kh&ocirc;ng d&ugrave;ng để h&agrave;n nối c&aacute;c chi tiết vật liệu gang với nhau. Chẳng hạn, sửa chữa khu&ocirc;n đ&uacute;c hay sửa lỗi c&aacute;c sản phẩm sau khi đ&uacute;c hoặc sau gia c&ocirc;ng, sửa chữa c&aacute;c lốc m&aacute;y, hộp giảm tốc, vỏ m&aacute;y bơm, v.v&hellip;. bị vỡ, nứt sau một thời gian vận h&agrave;nh. C&aacute;c chi tiết bằng gang hay bị vỡ v&igrave; t&iacute;nh d&ograve;n của ch&uacute;ng. Gang c&oacute; h&agrave;m lượng carbon từ 2-4% v&agrave; cứng gấp 10 lần th&eacute;p.</div>
<div>
<strong>C&aacute;c kh&oacute; khăn khi h&agrave;n gang:</strong></div>
<div>
- Kh&oacute; kiểm so&aacute;t nhiệt trong qu&aacute; tr&igrave;nh h&agrave;n.</div>
<div>
- Gang rất nhạy cảm với nhiệt, n&ecirc;n rất dễ thay đổi về tổ chức kim loại trong qu&aacute; tr&igrave;nh h&agrave;n v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh nguội sau khi h&agrave;n. Việc h&igrave;nh th&agrave;nh tổ chức gang trắng trong khi h&agrave;n dễ xảy ra .</div>
<div>
-Gang rất cứng v&agrave; d&ograve;n. C&oacute; thể sẽ kh&ocirc;ng ph&aacute; hủy ở li&ecirc;n kết h&agrave;n, m&agrave; ph&aacute; hủy tại một vị tr&iacute; kh&aacute;c trong qu&aacute; tr&igrave;nh h&agrave;n.</div>
<div>
-V&igrave; gang lỏng c&oacute; độ chảy lo&atilde;ng cao n&ecirc;n mối h&agrave;n gang chỉ đạt chất lượng y&ecirc;u cầu khi h&agrave;n ở vị tr&iacute; h&agrave;n sấp</div>
<div>
Do đ&oacute; khi h&agrave;n gang, cần phải lưu &yacute; những vấn đề sau:</div>
<div>
<strong>- C&aacute;c quy tr&igrave;nh h&agrave;n &aacute;p dụng:</strong></div>
<div>
+ Quy tr&igrave;nh h&agrave;n nguội: H&agrave;n từng đoạn rất ngắn v&agrave; để nguội cho đến khi chạm v&agrave;o được mối h&agrave;n rồi mới h&agrave;n tiếp. Cũng c&oacute; thể h&agrave;n gi&aacute;n đoạn hoặc h&agrave;n so le để tr&aacute;nh t&iacute;ch lũy nhiệt.</div>
<div>
+ Quy tr&igrave;nh h&agrave;n n&oacute;ng:Gia nhiệt vượt l&ecirc;n nhiệt độ chuyển biến pha v&agrave; h&agrave;n, đồng thời li&ecirc;n tục giữ nhiệt trong qu&aacute; tr&igrave;nh h&agrave;n. Qu&aacute; tr&igrave;nh nguội phải được kiểm so&aacute;t chặt.</div>
<div>
- Lựa chọn vật liệu h&agrave;n gang đ&uacute;ng: sử dụng que h&agrave;n gang chuy&ecirc;n dụng cho từng loại vật liệu gang</div>
<div>
- Phải tu&acirc;n thủ nghi&ecirc;m ngặt quy tr&igrave;nh h&agrave;n từ kỹ thuật h&agrave;n, đến quy tr&igrave;nh gia nhiệt trước h&agrave;n, duy tr&igrave; nhiệt độ trong khi h&agrave;n, tốc độ l&agrave;m nguội sau khi h&agrave;n</div>
<div>
- Lựa chọn&nbsp;<strong><a _mce_href="http://legi.com.vn/sp-may-han.html" href="http://legi.com.vn/sp-may-han.html">m&aacute;y h&agrave;n</a></strong>&nbsp;ph&ugrave; hợp với h&agrave;n gang.</div>
<div>
C&aacute;c lưu &yacute; kh&aacute;c:</div>
<div>
- Do gang cứng v&agrave; d&ograve;n, n&ecirc;n ứng suất dư trong gang kh&aacute; lớn, c&aacute;c vết nứt sẽ tiếp tục ph&aacute;t triển trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng v&agrave; đặc biệt l&agrave; trong qu&aacute; tr&igrave;nh h&agrave;n. V&igrave; thế, để tr&aacute;nh vết nứt&nbsp; tiếp ph&aacute;t triển, người ta thường khoan chặn 2 đầu vết nứt trước khi h&agrave;n.</div>
<div>
- Khi h&agrave;n gang phải được thưc hiện trong m&ocirc;i trường c&aacute;ch ly với gi&oacute; nếu kh&ocirc;ng qu&aacute; tr&igrave;nh gia nhiệt v&agrave; h&agrave;n sẽ xảy ra hiện tượng t&aacute;ch, nứt th&ecirc;m.</div>
<div>
- Với những chi tiết lớn, cần v&aacute;t m&eacute;p mối nối, sau đấy gia c&ocirc;ng c&aacute;c lỗ ren với đường k&iacute;nh 6, 8, 10mm&hellip; t&ugrave;y theo trường hợp cụ thể v&agrave; xếp theo d&atilde;y. Tiếp theo, bắt c&aacute;c bul&ocirc;ng v&agrave;o v&agrave; cắt đi (để thừa ra 5 tới 10mm để sau đ&oacute; sẽ h&agrave;n l&ecirc;n bul&ocirc;ng) . Sau khi qu&aacute; tr&igrave;nh tr&ecirc;n kết th&uacute;c, tiến h&agrave;nh h&agrave;n b&igrave;nh thường. Qu&aacute; tr&igrave;nh h&agrave;n sẽ thuận lợi hơn nhiều v&agrave; kết cấu tốt hơn khi h&agrave;n với bul&ocirc;ng (do bul&ocirc;ng l&agrave; vật liệu th&eacute;p c&oacute; t&iacute;nh h&agrave;n tốt hơn gang).</div>
<div>
Trước khi h&agrave;n, cấy v&iacute;t v&agrave;o chỗ v&aacute;t cạnh. Khi h&agrave;n, đầu ti&ecirc;n n&ecirc;n h&agrave;n một mối h&agrave;n v&ograve;ng quanh chỗ lồi ra của v&iacute;t v&agrave; n&ecirc;n h&agrave;n gi&aacute;n đoạn để hạn chế qu&aacute; nhiệt. N&ecirc;n h&agrave;n to&agrave;n bộ mối h&agrave;n lớp dưới của đinh v&iacute;t v&agrave; mặt vật đ&uacute;c cho đều xong mới h&agrave;n lớp kh&aacute;c ở tr&ecirc;n mặt đ&oacute;.</div>
<p>
&nbsp;</p>
<h3 style="font-size: 1.17em; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal;">
<a _mce_href="http://legi.com.vn/cttt/cac-luu-y-khi-han-gang-WIZ9ZWO7.html" href="http://legi.com.vn/cttt/cac-luu-y-khi-han-gang-WIZ9ZWO7.html">C&aacute;c lưu &yacute; khi h&agrave;n gang</a></h3>
<div>
&nbsp;</div>
繼續閱讀

Cách làm mứt dừa

&nbsp;
<h2 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; line-height: 1em; font-size: 20px; font-family: none; color: rgb(137, 136, 136); text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
Một ch&eacute;n tr&agrave; n&oacute;ng c&ugrave;ng với một đĩa mứt dừa tự tay l&agrave;m&hellip; Cả gia đ&igrave;nh qu&acirc;y quần ngồi t&aacute;m chuyện ng&agrave;y Tết. Chỉ nghĩ tới th&ocirc;i cũng thấy ấm &aacute;p rồi nhỉ. Chị em c&ugrave;ng nhau trổ t&agrave;i học &nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><a href="http://gocgiaitri24h.com/cach-lam-mut-dua-non/" style="color: rgb(72, 72, 72); margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out; transition: all 0.2s ease-in-out; background: transparent;">c&aacute;ch l&agrave;m mứt dừa</a></strong>&nbsp;để Tết n&agrave;y sum vầy vui vẻ v&agrave; ấm c&uacute;ng hơn nh&eacute;.</h2>
<p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(137, 136, 136); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<a href="http://gocgiaitri24h.com/wp-content/uploads/2015/02/cach-lam-mut-dua-du-mau-du-vi2.jpg" style="color: rgb(72, 72, 72); margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out; transition: all 0.2s ease-in-out; background: transparent;"><img alt="cach-lam-mut-dua-du-mau-du-vi2" class="aligncenter" height="372" src="http://gocgiaitri24h.com/wp-content/uploads/2015/02/cach-lam-mut-dua-du-mau-du-vi2.jpg" style="margin: auto auto 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; clear: both; float: none; display: block; background: transparent;" width="560" /></a></p>
<p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(137, 136, 136); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
Ngo&agrave;i những miếng &nbsp;mứt dừa trắng&nbsp;truyền thống, c&aacute;c bạn c&oacute; thể biến tấu với nhiều m&oacute;n&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><a href="http://gocgiaitri24h.com/cach-lam-mut-dua-non/" style="color: rgb(72, 72, 72); margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out; transition: all 0.2s ease-in-out; background: transparent;">mứt dừa</a></strong>&nbsp;độc, lạ của ri&ecirc;ng m&igrave;nh như&nbsp;mứt dừa l&aacute; dứa,&nbsp;mứt dừa c&agrave; ph&ecirc;,&nbsp;mứt dừa khoai m&ocirc;n,&nbsp;mứt dừa tr&agrave; xanh, mứt dừa sữa&nbsp;&hellip; đĩa mứt dừa của bạn sẽ bắt mắt lắm đ&oacute;!&nbsp;C&aacute;ch l&agrave;m mứt dừa&nbsp;rất đơn giản, chỉ cần một ch&uacute;t tỉ mỉ c&aacute;c bạn sẽ c&oacute; m&oacute;n mứt dừa thơm ngon do ch&iacute;nh tay m&igrave;nh l&agrave;m ra. M&igrave;nh th&igrave; th&iacute;ch nhất l&agrave; mứt dừa vị c&agrave; ph&ecirc;. ^_^</p>
<h3 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; line-height: 1em; font-size: 18px; font-family: none; color: rgb(137, 136, 136); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">Video hướng dẫn&nbsp;<a href="http://gocgiaitri24h.com/cach-lam-mut-dua-non/" style="color: rgb(72, 72, 72); margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out; transition: all 0.2s ease-in-out; background: transparent;">c&aacute;ch l&agrave;m mứt dừa non</a>&nbsp;:</strong></h3>
<p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(137, 136, 136); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/cx3HUraGkjA" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;" width="420"></iframe></p>
<p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(137, 136, 136); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
C&ograve;n đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng thức l&agrave;m c&aacute;c loại mứt dừa kh&aacute;c c&oacute; thể bạn sẽ th&iacute;ch:</p>
<h3 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; line-height: 1em; font-size: 18px; font-family: none; color: rgb(137, 136, 136); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
C&aacute;ch l&agrave;m mứt dừa xanh m&agrave;u l&aacute; dứa v&ocirc; c&ugrave;ng bắt mắt</h3>
<p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(137, 136, 136); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">Nguy&ecirc;n liệu:</strong></p>
<p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(137, 136, 136); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
- C&ugrave;i dừa: 200 gr</p>
<p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(137, 136, 136); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
- Đường: 100 gr</p>
<p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(137, 136, 136); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
- L&aacute; dứa (c&ograve;n gọi l&agrave; l&aacute; nếp, l&aacute; thơm): 50 gr</p>
<h4 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; line-height: 1em; font-size: 16px; font-family: none; color: rgb(137, 136, 136); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<a href="http://gocgiaitri24h.com/cach-lam-mut-dua-non/" style="color: rgb(72, 72, 72); margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out; transition: all 0.2s ease-in-out; background: transparent;">C&aacute;ch l&agrave;m mứt dừa l&aacute; dứa</a>:</h4>
<p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(137, 136, 136); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<em style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">Bước 1:</em></p>
<p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(137, 136, 136); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
- Dừa t&aacute;ch bỏ vỏ cứng b&ecirc;n ngo&agrave;i, đổ nước dừa ra cốc, gọt bỏ vỏ lụa, giữ lại phần c&ugrave;i dừa.</p>
<p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(137, 136, 136); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<img alt="1-283786-1368254907_600x0.jpg" class="aligncenter" src="http://images.tuyensinh247.com/picture/article/2013/1231/cach-lam-mut-dua-ngon-nhat-ngay-tet_1.jpg" style="margin: auto auto 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; clear: both; float: none; display: block; background: transparent;" /></p>
<p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(137, 136, 136); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<em style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">Bước 2:</em></p>
<p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(137, 136, 136); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
- Bạn rửa lại dừa cho thật sạch.</p>
<p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(137, 136, 136); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<img alt="2-584082-1368254907_600x0.jpg" class="aligncenter" src="http://images.tuyensinh247.com/picture/article/2013/1231/cach-lam-mut-dua-ngon-nhat-ngay-tet_2.jpg" style="margin: auto auto 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; clear: both; float: none; display: block; background: transparent;" /></p>
<p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(137, 136, 136); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<em style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">Bước 3:</em></p>
<p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(137, 136, 136); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
- D&ugrave;ng dao nạo theo v&ograve;ng tr&ograve;n để ra được sợi dừa d&agrave;i. Lấy 1 kg th&agrave;nh phẩm dừa đ&atilde; nạo sợi để l&agrave;m mứt.</p>
<p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(137, 136, 136); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<img alt="3-224995-1368254907_600x0.jpg" class="aligncenter" src="http://images.tuyensinh247.com/picture/article/2013/1231/cach-lam-mut-dua-ngon-nhat-ngay-tet_3.jpg" style="margin: auto auto 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; clear: both; float: none; display: block; background: transparent;" /></p>
<p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(137, 136, 136); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<em style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">Bước 4:</em></p>
<p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(137, 136, 136); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
- Rửa sạch dừa với nước ấm để bớt dầu xả lại nước lạnh cho thật sạch, để l&ecirc;n rổ cho r&aacute;o nước.</p>
<p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(137, 136, 136); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<img alt="4-917581-1368254907_600x0.jpg" class="aligncenter" src="http://images.tuyensinh247.com/picture/article/2013/1231/cach-lam-mut-dua-ngon-nhat-ngay-tet_4.jpg" style="margin: auto auto 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; clear: both; float: none; display: block; background: transparent;" /></p>
<p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(137, 136, 136); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
- Cho dừa v&agrave;o chậu nước b&oacute;p nhẹ để dừa ra bớt tinh dầu, rửa dừa khoảng 2-3 nước.</p>
<p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(137, 136, 136); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
- L&aacute; dứa rửa sạch, cắt nhỏ rồi cho v&agrave;o cối xay sinh tố xay nhuyễn với 300 ml nước. Sau đ&oacute; lọc bỏ b&atilde; qua một c&aacute;i r&acirc;y.</p>
<p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(137, 136, 136); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
- Cho dừa v&agrave;o ng&acirc;m trong nước cốt l&aacute; dứa khoảng 4-5 tiếng, thỉnh thoảng lại trở đều cho m&agrave;u của l&aacute; dứa ngấm v&agrave;o dừa.</p>
<p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(137, 136, 136); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
- Sau đ&oacute; gạn bỏ hết nước rồi cho đường v&agrave;o x&oacute;c đều c&ugrave;ng dừa. Thường th&igrave; mọi người hay ng&acirc;m cho đường tan ho&agrave;n to&agrave;n rồi mới cho l&ecirc;n bếp s&ecirc;n, nhưng như thế sẽ mất thời gian chờ đường tan. M&oacute;n mứt n&agrave;y m&igrave;nh l&agrave;m kh&ocirc;ng ng&acirc;m tan đường m&agrave; cho thẳng l&ecirc;n bếp s&ecirc;n lu&ocirc;n.</p>
<p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(137, 136, 136); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
- Cho dừa v&agrave; đường v&agrave;o chảo, th&ecirc;m v&agrave;o chảo dừa một t&iacute; x&iacute;u nước. Đun nhỏ lửa, thỉnh thoảng lại đảo đều cho đến khi đường bắt đầu kh&ocirc; v&agrave; hơi keo lại th&igrave; d&ugrave;ng đũa đảo li&ecirc;n tục.</p>
<p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(137, 136, 136); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
- Khi đường kết tinh b&aacute;m hết v&agrave;o dừa v&agrave; những sợi dừa trở l&ecirc;n thật kh&ocirc; r&aacute;o th&igrave; nhấc chảo dừa xuống.</p>
<p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(137, 136, 136); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
- Đợi mứt dừa l&aacute; dứa nguội, ch&uacute;ng ta cất v&agrave;o lọ thủy tinh để bảo quản để ăn dần nh&eacute;!</p>
<h3 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; line-height: 1em; font-size: 18px; font-family: none; color: rgb(137, 136, 136); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<a href="http://gocgiaitri24h.com/cach-lam-mut-dua-non/" style="color: rgb(72, 72, 72); margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out; transition: all 0.2s ease-in-out; background: transparent;">C&aacute;ch l&agrave;m mứt dừa c&agrave; ph&ecirc;</a>&nbsp;thơm nức mũi</h3>
<p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(137, 136, 136); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 22px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">
<img alt="cach lam mut dua cafe Cách làm mứt dừa ngon: mứt dừa lá dứa, mứt dừa cafe, mứt dừa trắng sữa" class="aligncenter" height="280" src="http://matonghungyen.com/wp-content/uploads/2014/01/cach-lam-mut-dua-cafe.jpg" style="margin: auto auto 15px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; clear: both; float: none; display: block; background: transparent;" title="Cách làm mứt dừa ngon: mứt dừa lá dứa, mứt dừa cafe, mứt dừa trắng sữa" width="450" /></p>
<div>
&nbsp;</div>
繼續閱讀

Đám cưới Vintage – xu hướng mới của giới trẻ cho mùa thu đông

&nbsp;<strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">Xu hướng&nbsp;</strong><strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">đ&aacute;m cưới Vintage&nbsp;</strong><strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">xuất hiện v&agrave; trở th&agrave;nh tr&agrave;o lưu từ năm 2011 v&agrave; cho đến nay, phong c&aacute;ch sang trọng của đ&aacute;m cưới Vintage vẫn tiếp tục được c&aacute;c c&ocirc; d&acirc;u ch&uacute; rể y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; chọn lựa. Đ&aacute;m cưới Vintage được tổ chức bằng c&aacute;ch kết hợp những phụ kiện cũ kỹ, cổ điển, tạo th&agrave;nh một đ&aacute;m cưới với những chi tiết tinh tế, sang trọng, đặc biệt th&iacute;ch hợp cho c&aacute;c đ&ocirc;i uy&ecirc;n ương y&ecirc;u vẻ đẹp cổ điển, nhẹ nh&agrave;ng.</strong>
<div class="content" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<div>
Để tổ chức tiệc cưới Vintage, c&ocirc; d&acirc;u ch&uacute; rể n&ecirc;n c&oacute; kế hoạch chuẩn bị chu đ&aacute;o từ khi&nbsp;<strong><a _mce_href="http://cuoihoihoanggia.vn/thiep-cuoi-dep-tai-ha-noi/" href="http://cuoihoihoanggia.vn/thiep-cuoi-dep-tai-ha-noi/">in thiệp cưới</a></strong>, tới chọn v&aacute;y cưới, hoa cưới v&agrave; thiết kế kh&ocirc;ng gian tiệc. Để t&igrave;m được c&aacute;c phụ kiện vintage v&agrave; kết hợp ch&uacute;ng theo c&aacute;ch mộc mạc nhưng ho&agrave;n hảo l&agrave; điều kh&ocirc;ng hề đơn giản. C&ocirc; d&acirc;u ch&uacute; rể c&oacute; thể thu&ecirc;&nbsp;<strong><a _mce_href="http://cuoihoihoanggia.vn/" href="http://cuoihoihoanggia.vn/">wedding planner</a></strong>&nbsp;để l&ecirc;n kế hoạch tổ chức đ&aacute;m cưới Vintage ho&agrave;n hảo nhất, sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều.
<p>
&nbsp;</p>
<p>
Mời c&aacute;c bạn c&ugrave;ng tham khảo một số gợi &yacute; của Cẩm nang Cưới hỏi cho việc chuẩn bị đ&aacute;m cưới Vintage cổ điển dưới đ&acirc;y nh&eacute;!<br />
<strong>1. Thiệp cưới</strong><br />
Thiệp cưới vintage chủ yếu được trang tr&iacute; bằng những chi tiết thời trang, nghệ thuật mang &acirc;m hưởng từ thập ni&ecirc;n 50 của thế kỷ trước với c&aacute;c họa tiết hoa l&aacute; nhẹ nh&agrave;ng, m&agrave;u pastel trong s&aacute;ng. C&ocirc; d&acirc;u ch&uacute; rể c&oacute; thể t&igrave;m c&aacute;c mẫu thiệp tr&ecirc;n mạng Internet ph&ugrave; hợp với phong c&aacute;ch của m&igrave;nh v&agrave; đặt thiết kế lại theo &yacute; muốn. Trong c&aacute;c bộ thiệp cưới, đ&ocirc;i uy&ecirc;n ương c&oacute; thể sử dụng cả những bức ảnh đen trắng để tạo cảm gi&aacute;c ho&agrave;i cổ.</p>
</div>
<p>
&nbsp;</p>
<div>
<img _mce_src="http://camnangcuoihoi.com/images/stories/tiec-cuoi-vintage-1.jpg" alt="alt" class="lazy aligncenter data-lazy-ready" height="402" src="http://camnangcuoihoi.com/images/stories/tiec-cuoi-vintage-1.jpg" style="border: 0px;" width="550" />
<p>
&nbsp;</p>
</div>
<p>
<strong>2. V&aacute;y cưới</strong></p>
<p>
C&ugrave;ng với kh&ocirc;ng gian tiệc, v&aacute;y cưới ch&iacute;nh l&agrave; một trong hai chi tiết thể hiện r&otilde; nhất phong c&aacute;ch vintage. Những chiếc v&aacute;y bằng ren ki&ecirc;u sa, kết hợp c&ugrave;ng kiểu l&agrave;m t&oacute;c v&agrave; phụ kiện t&oacute;c sẽ khiến c&ocirc; d&acirc;u trở th&agrave;nh nh&acirc;n vật ch&iacute;nh nổi bật trong tiệc.</p>
<div>
Với c&ocirc; d&acirc;u, những chiếc v&aacute;y x&ograve;e phồng, kết hợp c&ugrave;ng găng tay v&agrave; chiếc mũ nhấn nh&aacute; tr&ecirc;n t&oacute;c l&agrave; lựa chọn ho&agrave;n hảo cho đ&aacute;m cưới phong c&aacute;ch Vintage, c&ograve;n với ch&uacute; rể, trang phục c&oacute; phần đơn giản hơn với bộ vest đen truyền thống, sử dụng nơ thay v&igrave; cravat để l&agrave;m điểm nhấn cho m&igrave;nh.</div>
<div>
<br />
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<img _mce_src="http://camnangcuoihoi.com/images/stories/tiec-cuoi-vintage-5.jpg" alt="alt" class="lazy aligncenter data-lazy-ready" height="363" src="http://camnangcuoihoi.com/images/stories/tiec-cuoi-vintage-5.jpg" style="border: 0px;" width="550" /></p>
<p>
&nbsp;</p>
</div>
<p>
<strong>3. Hoa v&agrave; xe hoa</strong></p>
<div>
<a _mce_href="http://cuoihoihoanggia.vn/dich-vu/hoa-cuoi-cam-tay-co-dau/" href="http://cuoihoihoanggia.vn/dich-vu/hoa-cuoi-cam-tay-co-dau/">Hoa cưới đẹp</a>&nbsp;vintage thường l&agrave; kiểu hoa cắm ngẫu hứng, tự nhi&ecirc;n, thường được kết c&ugrave;ng dải hạt ngọc trai đ&aacute;ng y&ecirc;u.</div>
<p>
&nbsp;</p>
<div>
<img _mce_src="http://camnangcuoihoi.com/images/stories/tiec-cuoi-vintage-10.jpg" alt="alt" class="lazy aligncenter data-lazy-ready" height="361" src="http://camnangcuoihoi.com/images/stories/tiec-cuoi-vintage-10.jpg" style="border: 0px;" width="550" /></div>
<p>
&nbsp;</p>
<div>
Xe cưới trong đ&aacute;m cưới Vintage thường l&agrave; những chiếc xe cổ. Những chiếc xe hoa kiểu cũ sẽ l&agrave; chi tiết th&uacute; vị, đưa bước c&ocirc; d&acirc;u ch&uacute; rể tiến tới con đường hạnh ph&uacute;c v&agrave; g&acirc;y th&uacute; vị cho kh&aacute;ch mời. Bạn c&oacute; thể sử dụng dịch vụ&nbsp;<strong><a _mce_href="http://cuoihoihoanggia.vn/dich-vu/cho-thue-xe-hoa-cuoi/" href="http://cuoihoihoanggia.vn/dich-vu/cho-thue-xe-hoa-cuoi/">cho thue xe cuoi</a>&nbsp;</strong>để t&igrave;m kiếm c&aacute;c loại xe cổ n&agrave;y.</div>
</div>
<div class="related-post" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<ul>
<li>
<a _mce_href="http://cuoihoihoanggia.vn/dam-cuoi-vintage-xu-huong-moi-cua-gioi-tre-cho-mua-thu-dong/" href="http://cuoihoihoanggia.vn/dam-cuoi-vintage-xu-huong-moi-cua-gioi-tre-cho-mua-thu-dong/" title="the_title();">Đ&aacute;m cưới Vintage &ndash; xu hướng mới của giới trẻ cho m&ugrave;a thu đ&ocirc;ng</a></li>
<li>
&nbsp;</li>
</ul>
</div>
<br />
繼續閱讀

Những lưu ý khi đón tiếp khách mời đám cưới

&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">Một tiệc cưới ho&agrave;n hảo v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng được đ&aacute;nh gi&aacute; qua rất nhiều yếu tố, trong đ&oacute; c&oacute; sự h&agrave;i l&ograve;ng v&agrave; ấn tượng của kh&aacute;ch mời. Trong một tiệc cưới đ&ocirc;ng đ&uacute;c v&agrave; bận rộn, việc đ&oacute;n tiếp kh&aacute;ch mời đ&aacute;m cưới sao cho chu đ&aacute;o hẳn l&agrave; việc khiến c&aacute;c đ&ocirc;i uy&ecirc;n ương kh&aacute; đau đầu. Dưới đ&acirc;y l&agrave; những lưu &yacute; khi đ&oacute;n tiếp kh&aacute;ch mời đ&aacute;m cưới hữu &iacute;ch do Ho&agrave;ng Gia&nbsp;</span><strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;"><a _mce_href="http://cuoihoihoanggia.vn/" href="http://cuoihoihoanggia.vn/">Wedding Plannee viet nam</a></strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">&nbsp;tổng hợp cho c&aacute;c c&ocirc; d&acirc;u ch&uacute; rể.</span>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<img _mce_src="http://camnangcuoihoi.com/images/stories/don-tiep-khach-moi-dam-cuoi-1.jpg" alt="alt" class="lazy aligncenter data-lazy-ready" height="360" src="http://camnangcuoihoi.com/images/stories/don-tiep-khach-moi-dam-cuoi-1.jpg" style="border: 0px;" width="550" /></div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Kh&aacute;ch mời đ&aacute;m cưới hầu hết l&agrave; họ h&agrave;ng, người th&acirc;n, bạn b&egrave;. Ch&iacute;nh v&igrave; thế, thay v&igrave; &ldquo;chạy đua&rdquo; bằng c&aacute;ch&nbsp;<strong><a _mce_href="http://cuoihoihoanggia.vn/dich-vu/trang-tri-cuoi-hoi/" href="http://cuoihoihoanggia.vn/dich-vu/trang-tri-cuoi-hoi/">trang tr&iacute; đ&aacute;m cưới</a></strong>&nbsp;ho&agrave;nh tr&aacute;ng, tổ chức đ&aacute;m cưới ở kh&aacute;ch sạn hạng sang, hay tặng kh&aacute;ch những m&oacute;n qu&agrave; cảm ơn cầu kỳ, đắt tiền, c&aacute;c đ&ocirc;i uy&ecirc;n ương c&oacute; thể g&acirc;y ấn tượng với kh&aacute;ch mời bằng ch&iacute;nh th&aacute;i độ niềm nở, nhiệt t&igrave;nh v&agrave; gần gũi của m&igrave;nh.
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<strong>1. Đ&oacute;n kh&aacute;ch</strong></p>
<p>
Trước giờ cử h&agrave;nh h&ocirc;n lễ, đa số đ&ocirc;i uy&ecirc;n ương sẽ đứng ở cửa ph&ograve;ng tiệc để ch&agrave;o mừng mọi người tới dự đ&aacute;m cưới. Đ&acirc;y l&agrave; dịp c&ocirc; d&acirc;u ch&uacute; rể tạo ấn tượng đầu ti&ecirc;n, đ&aacute;ng nhớ với quan kh&aacute;ch. Thay v&igrave; chỉ bắt tay v&agrave; mời kh&aacute;ch v&agrave;o tiệc, bạn c&oacute; thể tranh thủ chụp ảnh nhanh với những người th&acirc;n thiết hay kh&ocirc;ng qu&ecirc;n tr&ograve; chuyện, thăm hỏi c&aacute;c vị kh&aacute;ch quen biết. Để l&agrave;m tốt vai tr&ograve; người &ldquo;chủ nh&agrave;&rdquo;, bạn n&ecirc;n mời &iacute;t kh&aacute;ch&nbsp;<strong><a _mce_href="http://cuoihoihoanggia.vn/dich-vu/cho-thue-xe-hoa-cuoi/" href="http://cuoihoihoanggia.vn/dich-vu/cho-thue-xe-hoa-cuoi/">cho thu&ecirc; xe cưới</a>&nbsp;</strong>để c&oacute; nhiều thời gian quan t&acirc;m tới mọi người xung quanh.</p>
<p>
Trong thời gian chờ tới giờ cử h&agrave;nh h&ocirc;n lễ, c&aacute;c đ&ocirc;i uy&ecirc;n ương c&oacute; thể sắp xếp một b&agrave;n tiệc cocktail nhỏ với đồ uống v&agrave; đồ ăn đơn giản, nhẹ nh&agrave;ng để c&aacute;c vị kh&aacute;ch thưởng thức tiệc nhẹ trước đ&aacute;m cưới. Đ&acirc;y cũng l&agrave; c&aacute;ch th&uacute; vị, chu đ&aacute;o để đ&oacute;n kh&aacute;ch, để họ thư gi&atilde;n, h&ograve;a v&agrave;o kh&ocirc;ng kh&iacute; đ&aacute;m cưới trước khi ch&iacute;nh thức tham gia v&agrave;o lễ th&agrave;nh h&ocirc;n.</p>
</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<img _mce_src="http://camnangcuoihoi.com/images/stories/don-tiep-khach-moi-dam-cuoi-5.jpg" alt="alt" class="lazy aligncenter data-lazy-ready" height="825" src="http://camnangcuoihoi.com/images/stories/don-tiep-khach-moi-dam-cuoi-5.jpg" style="border: 0px;" width="550" /></div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<strong>2. Sắp xếp chỗ ngồi</strong>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
Nếu muốn từng vị kh&aacute;ch của m&igrave;nh h&agrave;i l&ograve;ng, c&ocirc; d&acirc;u ch&uacute; rể kh&ocirc;ng thể xem thường việc xếp chỗ trong tiệc cưới. Điều quan trọng nhất l&agrave; vị tr&iacute; ngồi phải ph&ugrave; hợp với c&aacute; t&iacute;nh, độ tuổi của kh&aacute;ch mời. Hầu hết mọi người đều muốn được ngồi c&ugrave;ng b&agrave;n với những người quen biết, v&igrave; vậy bạn cần chia kh&aacute;ch theo nh&oacute;m để sắp xếp hợp l&yacute;. Chắc chắn những bạn trẻ sẽ kh&ocirc;ng muốn ngồi d&ugrave;ng tiệc với c&aacute;c vị kh&aacute;ch lớn tuổi v&igrave; họ sẽ phải &yacute; tứ, giữ kẽ v&agrave; kh&oacute; tr&ograve; chuyện hơn. Ngược lại, c&aacute;c vị kh&aacute;ch c&oacute; tuổi sẽ kh&ocirc;ng th&iacute;ch ngồi giữa đ&aacute;m thanh ni&ecirc;n ồn &agrave;o hay ngồi gần loa với &acirc;m thanh qu&aacute; lớn.</p>
<p>
Ngo&agrave;i ra, cũng n&ecirc;n xếp những nh&oacute;m kh&aacute;ch c&oacute; c&ugrave;ng độ tuổi, h&igrave;nh thức c&ocirc;ng việc tương đồng ngồi c&ugrave;ng nhau để c&oacute; điểm chung, dễ d&agrave;ng bắt chuyện, l&agrave;m quen. Ch&iacute;nh việc sắp xếp kh&eacute;o l&eacute;o n&agrave;y sẽ gi&uacute;p kh&aacute;ch mời dễ chịu v&agrave; ấn tượng về sự chu đ&aacute;o của c&ocirc; d&acirc;u ch&uacute; rể.</p>
</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<img _mce_src="http://camnangcuoihoi.com/images/stories/don-tiep-khach-moi-dam-cuoi-2.jpg" alt="alt" class="lazy aligncenter data-lazy-ready" height="367" src="http://camnangcuoihoi.com/images/stories/don-tiep-khach-moi-dam-cuoi-2.jpg" style="border: 0px;" width="550" /></div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<strong>3. Cảm ơn kh&aacute;ch</strong><br />
Trong nghi thức cưới thường gặp, sau khi c&ocirc; d&acirc;u ch&uacute; rể ho&agrave;n th&agrave;nh lễ kết h&ocirc;n, cha mẹ hai b&ecirc;n sẽ ph&aacute;t biểu cảm ơn kh&aacute;ch mời. Nhưng nếu muốn l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng mọi người trong tiệc, c&ocirc; d&acirc;u hoặc ch&uacute; rể n&ecirc;n l&agrave; người trực tiếp cảm ơn c&aacute;c vị kh&aacute;ch.
<p>
&nbsp;</p>
<p>
Đặc biệt, nếu đ&aacute;m cưới đ&ocirc;ng, kh&aacute;ch mời l&ecirc;n tới h&agrave;ng trăm người v&agrave; c&ocirc; d&acirc;u ch&uacute; rể kh&ocirc;ng đủ thời gian tới từng b&agrave;n tiệc mời rượu, cảm ơn th&igrave; n&ecirc;n tận dụng ch&iacute;nh l&uacute;c th&agrave;nh h&ocirc;n để gửi lời tri &acirc;n tới mọi người. Chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy m&igrave;nh được t&ocirc;n trọng, v&agrave; sự hiện diện của họ cũng sẽ c&oacute; nhiều &yacute; nghĩa. Ngo&agrave;i ra, trong tiệc cưới, c&ocirc; d&acirc;u ch&uacute; rể n&ecirc;n tới từng b&agrave;n mời rượu, cảm kh&aacute;ch kh&aacute;ch mời để thể hiện sự tr&acirc;n trọng, tạo ấn tượng tốt cho kh&aacute;ch.</p>
</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<img _mce_src="http://camnangcuoihoi.com/images/stories/don-tiep-khach-moi-dam-cuoi-4.jpg" alt="alt" class="lazy aligncenter data-lazy-ready" height="367" src="http://camnangcuoihoi.com/images/stories/don-tiep-khach-moi-dam-cuoi-4.jpg" style="border: 0px;" width="550" /></div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<strong>4. Sắp xếp mọi việc sao cho kh&aacute;ch mời thoải m&aacute;i nhất</strong>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
Việc tổ chức, sắp xếp đ&aacute;m cưới sao cho thuận tiện, dễ chịu nhất với kh&aacute;ch l&agrave; điều c&ocirc; d&acirc;u ch&uacute; rể n&ecirc;n l&agrave;m. Đ&ocirc;i uy&ecirc;n ương n&ecirc;n đặt m&igrave;nh v&agrave;o vị tr&iacute; kh&aacute;ch mời khi quyết định mọi việc. V&iacute; dụ, bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n để &acirc;m thanh trong tiệc qu&aacute; to, hay bật nhạc qu&aacute; s&ocirc;i động, kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với phần đ&ocirc;ng thị hiếu của mọi người. &Acirc;m thanh v&agrave; nhạc trong đ&aacute;m cưới ch&iacute;nh l&agrave; yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới kh&ocirc;ng kh&iacute; buổi lễ v&agrave; t&acirc;m trang của kh&aacute;ch. C&ocirc; d&acirc;u ch&uacute; rể n&ecirc;n chọn những bản nhạc nhẹ nh&agrave;ng, quen thuộc hoặc những b&agrave;i h&aacute;t n&oacute;i về t&igrave;nh y&ecirc;u l&atilde;ng mạn để chơi trong đ&aacute;m cưới, tạo kh&ocirc;ng kh&iacute; &ecirc;m dịu, dễ chịu.</p>
<p>
Ngo&agrave;i ra, c&oacute; một số vấn đề c&ocirc; d&acirc;u ch&uacute; rể cần quan t&acirc;m như chọn địa điểm tổ chức tiệc nằm ở khu gần trung t&acirc;m hoặc dễ t&igrave;m, tổ chức cưới v&agrave;o giờ thuận tiện cho kh&aacute;ch mời tới dự&hellip; Tất cả những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng sẽ g&oacute;p phần lớn tạo n&ecirc;n nghệ thuật đ&oacute;n kh&aacute;ch v&agrave; sự chu đ&aacute;o của bạn.</p>
<p>
Với những lưu &yacute; khi đ&oacute;n tiếp kh&aacute;ch mời đ&aacute;m cưới tr&ecirc;n đ&acirc;y, chắc chắc bạn sẽ c&oacute; một đ&aacute;m cưới ấn tượng, g&acirc;y ấn tượng kh&oacute; qu&ecirc;n với c&aacute;c vị kh&aacute;ch mời trong một kh&ocirc;ng kh&iacute; gần gũi, th&acirc;n mật.</p>
</div>
<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<img _mce_src="http://camnangcuoihoi.com/images/stories/don-tiep-khach-moi-dam-cuoi-6.jpg" alt="alt" class="lazy aligncenter data-lazy-ready" height="395" src="http://camnangcuoihoi.com/images/stories/don-tiep-khach-moi-dam-cuoi-6.jpg" style="border: 0px;" width="550" /></div>
<div>
&nbsp;</div>
繼續閱讀

Sắc đẹp của màu xanh bạc hà trong tiệc cưới

&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.7999992370605px;">M&agrave;u xanh m&agrave;u của hy vọng, m&agrave;u của sắc đẹp nhẹ nh&agrave;ng kh&ocirc;ng ph&ocirc; trương cũng kh&ocirc;ng qu&aacute; cũ kĩ. Từng được ưa chuộng v&agrave;o thập ni&ecirc;n 40, 50 của thế kỷ trước, m&agrave;u xanh bạc h&agrave; nay đ&atilde; trở lại v&agrave; chiếm trọn t&igrave;nh cảm của nhiều c&ocirc; d&acirc;u, ch&uacute; rể tương lai. Để khơi &nbsp;lại những &yacute; tưởng từ sắc m&agrave;u n&agrave;y,&nbsp;</span><a href="http://cuoihoicaocap.com/" style="font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.7999992370605px; color: rgb(7, 130, 193);"><strong>cưới hỏi trọn g&oacute;i</strong>&nbsp;</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.7999992370605px;">Tuấn Việt xin được giới thiệu lại cho c&aacute;c bạn tham khảo th&ecirc;m:</span>
<p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.7999992370605px;">
&nbsp;</p>
<p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.7999992370605px;">
<img alt="lenngoi-image001.jpg" src="http://traucau.vn/images/stories/phongtuccuoi/lenngoi-image001.jpg" style="height: 601px; width: 400px;" /></p>
<p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.7999992370605px;">
Thị trường&nbsp;&aacute;o cưới&nbsp;xu&acirc;n h&egrave; chứng kiến sự b&ugrave;ng nổ của&nbsp;<strong><a href="http://cuoihoicaocap.com/dich-vu/ban-ghe-dam-cuoi/" style="color: rgb(7, 130, 193);">cho thu&ecirc; b&agrave;n ghế</a></strong>&nbsp;m&agrave;u xanh bạc tr&ecirc;n khắp c&aacute;c s&agrave;n diện thời trang, đồng nghĩa với việc đ&acirc;y sẽ trở th&agrave;nh m&agrave;u sắc chủ đạo cho&nbsp;đ&aacute;m cưới&nbsp;được y&ecirc;u th&iacute;ch.</p>
<p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; line-height: 20.7999992370605px;">
Điều n&agrave;y rất dễ l&yacute; giải.&nbsp;<strong><a href="http://cuoihoicaocap.com/dich-vu/le-an-hoi/" style="color: rgb(7, 130, 193);">Tr&aacute;p ăn hỏi</a></strong>&nbsp;Xanh bạc h&agrave; sẽ phần n&agrave;o x&oacute;a tan c&aacute;i n&oacute;ng nực, oi bức của m&ugrave;a h&egrave;, đem lại cảm gi&aacute;c m&aacute;t mẻ, dễ chịu cho đ&ocirc;i uy&ecirc;n ương v&agrave; kh&aacute;ch dự tiệc. Mặt kh&aacute;c, m&agrave;u xanh n&agrave;y d&ugrave; kết hợp với những sự kiện m&agrave;u s&aacute;ng, hoặc m&agrave;u rực rỡ đều đem lại hiệu quả thẩm mỹ cao.</p>
<h2 style="font-weight: normal; line-height: 1.2em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS';">
<a href="http://cuoihoicaocap.com/sac-dep-cua-mau-xanh-bac-ha-trong-tiec-cuoi/" style="color: rgb(7, 130, 193);">Sắc đẹp của m&agrave;u xanh bạc h&agrave; trong tiệc cưới</a></h2>
繼續閱讀

Gia công bề mặt Inox sau khi hàn

&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">Rất nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng sử dụng h&agrave;n TIG Inox c&oacute; y&ecirc;u cầu về việc x&oacute;a dấu về mối h&agrave;n sau khi h&agrave;n inox để gi&uacute;p cho c&aacute;c bạn hiểu hơn về việc gia c&ocirc;ng bề mặt Inox sau khi h&agrave;n bằng&nbsp;</span><strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;"><a _mce_href="http://legi.com.vn/sp-may-han.html" href="http://legi.com.vn/sp-may-han.html">m&aacute;y h&agrave;n</a></strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">. Legi xin giới thiệu qu&aacute; tr&igrave;nh gia c&ocirc;ng bề mặt inox bằng phương ph&aacute;p cơ học với 4 bước: M&agrave;i (Grinding); Đ&aacute;nh b&oacute;ng th&ocirc; (Polishing); Đ&aacute;nh b&oacute;ng bằng vải kết hợp với bột đ&aacute;nh b&oacute;ng - Đ&aacute;nh b&oacute;ng tinh (Buffing); Đ&aacute;nh sọc (Brushing).</span>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Chi tiết từng qu&aacute; tr&igrave;nh như sau:</p>
<h2 style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">
1. M&agrave;i v&agrave; đ&aacute;nh b&oacute;ng th&ocirc;:</h2>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
M&agrave;i v&agrave; đ&aacute;nh b&oacute;ng l&agrave; hai qu&aacute; tr&igrave;nh gia c&ocirc;ng bề mặt inox với một nguy&ecirc;n l&yacute; giống nhau l&agrave; hớt đi lớp kim loại tr&ecirc;n bề mặt inox bằng phương ph&aacute;p cắt gọt. Qu&aacute; tr&igrave;nh m&agrave;i được thực hiện để loại bỏ sự nhấp nh&ocirc; của bề mặt mối h&agrave;n. Qu&aacute; tr&igrave;nh đ&aacute;nh b&oacute;ng l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh được d&ugrave;ng sau khi qu&aacute; tr&igrave;nh m&agrave;i đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave; kết quả của qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y l&agrave; tiền đề cho qu&aacute; tr&igrave;nh đ&aacute;nh b&oacute;ng gương.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<img _mce_src="http://www.weldcom.vn/media/stories/images/mai_danh_bong_tho.jpg" alt="Mài và đánh bóng thô" src="http://www.weldcom.vn/media/stories/images/mai_danh_bong_tho.jpg" style="border: 0px;" /></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
C&aacute;c cỡ hạt được d&ugrave;ng cho qu&aacute; tr&igrave;nh gia c&ocirc;ng bề mặt Inox tấm:</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
+ Cỡ hạt 36: Với cỡ hạt n&agrave;y người ta d&ugrave;ng để x&oacute;a c&aacute;c vết h&agrave;n tr&ecirc;n bề mặt Inox với c&aacute;c mối h&agrave;n th&ocirc; như kết quả của qu&aacute; tr&igrave;nh h&agrave;n que, h&agrave;n MIG.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
+ Cỡ hạt 60: Với cỡ hạt n&agrave;y d&ugrave;ng để x&oacute;a c&aacute;c mối h&agrave;n c&oacute; độ nhấp nh&ocirc; thấp như mối h&agrave;ng TIG hoặc d&ugrave;ng để tẩy đi sự sần s&ugrave;i của bề mặt sau khi gia c&ocirc;ng với cỡ hạt 36.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
+ Cỡ hạt 80/120: Cỡ hạt n&agrave;y tạo ra tiền đề cho bề mặt Satin tiền đề cho việc đ&aacute;nh b&oacute;ng gương. Nếu như ch&uacute;ng ta n&oacute;ng vội, bỏ qua cỡ hạt n&agrave;y th&igrave; kh&ocirc;ng bao giờ c&oacute; thể tạo ra bề mặt b&oacute;ng gương được. V&agrave; nếu sử dụng cỡ hạt n&agrave;y để tẩy đi sự sần s&ugrave;i của bề mặt mối h&agrave;n hay bề mặt sau gia c&ocirc;ng với cỡ hạt 36 th&igrave; kh&ocirc;ng hiệu quả.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
+ Cỡ hạt 180/240: Đ&acirc;y l&agrave; cỡ hạt ph&ugrave; hợp cho bước cuối c&ugrave;ng của qu&aacute; tr&igrave;nh đ&aacute;nh sọc Inox. Cỡ hạt n&agrave;y cũng được coi l&agrave; bước tiền đề kh&ocirc;ng thể thiếu khi gia c&ocirc;ng đ&aacute;nh b&oacute;ng gương Inox.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
+ Cỡ hạt 320/400: Với cỡ hạt n&agrave;y th&igrave; ch&uacute;ng ta sẽ tạo ra được bề mặt Satin.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Lưu &yacute;: Cỡ hạt n&agrave;y chỉ &aacute;p dụng cho qu&aacute; tr&igrave;nh gia c&ocirc;ng bề mặt Inox tấm v&agrave; cuộn. C&ograve;n tr&ecirc;n những bề mặt Inox kh&aacute;c như thanh, ống th&igrave; c&aacute;c nh&agrave; cung cấp về vật liệu m&agrave;i m&ograve;n sẽ c&oacute; những tư vấn cụ thể v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng hơn cho từng trường hợp.</p>
<h2 style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">
2. Đ&aacute;nh b&oacute;ng bằng vải v&agrave; bột chuy&ecirc;n dụng - đ&aacute;nh b&oacute;ng tinh:</h2>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Kh&aacute;c hẳn với qu&aacute; tr&igrave;nh m&agrave;i v&agrave; đ&aacute;nh b&oacute;ng th&igrave; qu&aacute; tr&igrave;nh đ&aacute;nh b&oacute;ng bằng vải v&agrave; bột chuy&ecirc;n dụng kh&ocirc;ng lấy đi lớp kim loại tr&ecirc;n bề mặt inox một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng. M&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y c&oacute; xu hướng l&agrave;m cho bề mặt nhẵn mịn hơn, s&aacute;ng hơn v&agrave; c&oacute; độ tương phản cao hơn. Qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y li&ecirc;n quan đến việc d&ugrave;ng vải đ&aacute;nh kết hợp với kem đ&aacute;nh b&oacute;ng hoặc bột đ&aacute;nh b&oacute;ng để n&acirc;ng cao độ b&oacute;ng của bề mặt.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<img _mce_src="http://www.weldcom.vn/media/stories/images/danh_bong_tinh.jpg" alt="Đánh bóng chi tiết, đánh bóng gương" src="http://www.weldcom.vn/media/stories/images/danh_bong_tinh.jpg" style="border: 0px;" /></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Ngo&agrave;i ra, độ b&oacute;ng của bề mặt c&ograve;n phụ thuộc rất nhiều v&agrave;o những qu&aacute; tr&igrave;nh gia c&ocirc;ng trước khi đ&aacute;nh b&oacute;ng. Nếu ở bước m&agrave;i v&agrave; đ&aacute;nh b&oacute;ng th&ocirc; kh&ocirc;ng được xử l&yacute; tốt th&igrave; bước n&agrave;y kh&ocirc;ng thể gi&uacute;p cho bề mặt s&aacute;ng b&oacute;ng được.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Về vải đ&aacute;nh b&oacute;ng được d&ugrave;ng cho qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y,ch&uacute;ng ta c&oacute; thể sử dụng 1 loại vải hoặc nhiểu loại vải chia l&agrave;m nhiều bước kh&aacute;c nhau:</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
+ Loại vải đ&aacute;nh b&oacute;ng c&oacute; độ mịn trung b&igrave;nh được d&ugrave;ng để đ&aacute;nh b&oacute;ng c&aacute;c sản phẩm như dụng cụ: th&igrave;a, muỗng, dao&hellip;</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
+ C&ograve;n loại vải đ&aacute;nh b&oacute;ng c&oacute; độ mịn cao được d&ugrave;ng để đ&aacute;nh b&oacute;ng cho kh&aacute;c thiết bị trong ng&agrave;nh dược, inox trang tr&iacute; của nh&agrave; h&agrave;ng kh&aacute;ch sạn cao cấp.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Th&ocirc;ng thường th&igrave; sau qu&aacute; tr&igrave;nh đ&aacute;nh b&oacute;ng th&ocirc; th&igrave; người ta sẽ d&ugrave;ng từ 2-3 bước đ&aacute;nh b&oacute;ng tinh để l&agrave;m bề mặt s&aacute;ng b&oacute;ng.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Như vậy, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể h&igrave;nh dung về qu&aacute; tr&igrave;nh đ&aacute;nh b&oacute;ng gương gồm c&aacute;c bước như sau:</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
K36 =&gt; K60 =&gt; K120 =&gt; K180 =&gt; K280 =&gt; K320 =&gt; K400 =&gt; đ&aacute;nh b&oacute;ng tinh vải mịn trung b&igrave;nh với lơ =&gt; đ&aacute;nh b&oacute;ng tinh vải độ mịn cao với lơ.</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Lưu &yacute;: Mỗi bước buffing sẽ d&ugrave;ng một loại lơ hay kem đ&aacute;nh b&oacute;ng kh&aacute;c nhau.</p>
<h3 style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">
<a _mce_href="http://legi.com.vn/cttt/gia-cong-be-mat-inox-sau-khi-han-WIZ9ZWOI.html" href="http://legi.com.vn/cttt/gia-cong-be-mat-inox-sau-khi-han-WIZ9ZWOI.html">Gia c&ocirc;ng bề mặt Inox sau khi h&agrave;n</a></h3>
<div>
&nbsp;</div>
繼續閱讀

Những quán bánh xèo ngon nhất sài gòn

&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">Th&ocirc;i nhắc đến c&aacute;i hương vị b&ugrave;i b&ugrave;i mặn mặn của b&aacute;nh x&egrave;o, m&agrave; h&atilde;y n&oacute;i ngay rằng b&aacute;nh x&egrave;o l&agrave; một trong những m&oacute;n ăn d&acirc;n d&atilde; đậm chất qu&ecirc; hương m&agrave; bất cứ ai đ&atilde; thử qua sẽ&nbsp;nhớ m&atilde;i m&ugrave;i vị ấy.</span>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
B&aacute;nh x&egrave;o đ&uacute;ng điệu l&agrave; b&aacute;nh x&egrave;o được đổ bằng bột v&agrave;ng c&oacute; vị đậu xanh, c&oacute; vị đậm đ&agrave; của con t&ocirc;m v&agrave; l&aacute;t thịt mỡ, c&oacute; sự mặn m&agrave; của nước chấm, cay cay của ớt, v&agrave; sự tươi m&aacute;t của rau sống đi k&egrave;m. B&aacute;nh x&egrave;o 3 miền đất nước được biến tấu ri&ecirc;ng để hợp với khẩu vị từng v&ugrave;ng miền, v&agrave; h&atilde;y điểm danh xem qu&aacute;n b&aacute;nh x&egrave;o n&agrave;o ngon nhất S&agrave;i G&ograve;n n&agrave;y nh&eacute;:</p>
<h2 style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">
1. B&aacute;nh x&egrave;o Mười Xiềm &ndash; Chuỗi qu&aacute;n c&oacute; mặt ở nhiều quận trong th&agrave;nh phố</h2>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Mười Xiềm đ&atilde; qu&aacute; nổi tiếng rồi, nhiều người sẽ nhắc ngay đến c&aacute;i t&ecirc;n n&agrave;y khi nhắc đến m&oacute;n b&aacute;nh x&egrave;o! T&aacute;c giả b&agrave;i viết chỉ &ldquo;t&acirc;ng bốc&rdquo; một t&iacute; cho m&oacute;n b&aacute;nh x&egrave;o truyền thống ở đ&acirc;y. Mặc d&ugrave; qu&aacute;n rất s&aacute;ng tạo với c&aacute;c m&oacute;n b&aacute;nh x&egrave;o với nấm linh chi, nấm b&agrave;o ngư, nấm kim ch&acirc;m,.. th&igrave; m&oacute;n b&aacute;nh x&egrave;o truyền thống t&ocirc;m thịt vẫn giữ nguy&ecirc;n hương vị cố hữu: B&ugrave;i, b&eacute;o, mặn m&agrave; với c&aacute;i b&aacute;nh to, nhiều t&ocirc;m thịt, rau sống tươi. Nhi&ecirc;u đ&oacute; đủ để thực kh&aacute;ch quay lại qu&aacute;n rồi. Trong số những địa chỉ của Mười Xiềm th&igrave; 204 Nguyễn Tr&atilde;i, P. Phạm Ngũ L&atilde;o, Quận 1 l&agrave; địa chỉ bạn n&ecirc;n thử, kh&ocirc;ng hiểu sao c&aacute;c m&oacute;n b&aacute;nh x&egrave;o ở đ&acirc;y ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n c&oacute; cảm gi&aacute;c đậm đ&agrave; hơn so với những qu&aacute;n kh&aacute;c, cảm gi&aacute;c hay l&agrave; do n&oacute; l&agrave; một trong những qu&aacute;n đầu ti&ecirc;n ?</p>
<h2 style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">
2. B&aacute;nh x&egrave;o điện bi&ecirc;n phủ &ndash; 73 Điện Bi&ecirc;n Phủ, B&igrave;nh Thạnh</h2>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Qu&aacute;n b&aacute;nh x&egrave;o n&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; t&ecirc;n, nằm tr&ecirc;n đường Điện Bi&ecirc;n Phủ n&ecirc;n mọi người quen gọi vậy lu&ocirc;n. Chủ qu&aacute; l&agrave; người miền Trung, v&agrave; b&aacute;nh x&egrave;o ở đ&acirc;y cũng đậm chất Miền Trung như thế: B&aacute;nh đổ trong khu&ocirc;n nhỏ, miếng thịt mỡ được bỏ v&agrave;o chảo gang n&oacute;ng, ngay khi miếng thịt &ldquo;x&egrave;o&rdquo; l&ecirc;n th&igrave; cho bột v&agrave;o, th&ecirc;m gi&aacute; v&agrave; t&ocirc;m thịt. B&aacute;nh X&egrave;o c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; X&egrave;o cũng từ người miền Trung, khi họ đổ bột v&agrave;o khu&ocirc;n l&agrave; sẽ c&oacute; tiếng &ldquo;x&egrave;o&rdquo;, thế l&agrave; m&oacute;n ăn n&agrave;y c&oacute; t&ecirc;n như vậy lu&ocirc;n. B&aacute;nh ở đ&acirc;y b&igrave;nh d&acirc;n lắm, chỉ 5k/b&aacute;nh, mỗi người 4-5 b&aacute;nh l&agrave; no rồi.</p>
<h2 style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">
3.&nbsp;<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/nha-hang/banh-xeo-an-la-ghien-cao-thang-100a-cao-thang-p-4-quan-3-tp-hcm-167" href="http://lozi.vn/nha-hang/banh-xeo-an-la-ghien-cao-thang-100a-cao-thang-p-4-quan-3-tp-hcm-167">B&aacute;nh x&egrave;o Ăn L&agrave; Ghiền</a></strong>&nbsp;&ndash; chuỗi qu&aacute;n c&oacute; mặt khắp c&aacute;c quận trong th&agrave;nh phố</h2>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Tất nhi&ecirc;n l&agrave; phải nhắc đến Ăn l&agrave; Ghiền trong một b&agrave;i viết về b&aacute;nh x&egrave;o rồi! Mặc d&ugrave; Ăn l&agrave; Ghiền gần đ&acirc;y bị đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; mắc nhưng phải c&ocirc;ng nhận b&aacute;nh x&egrave;o ở đ&acirc;y rất s&aacute;ng tạo v&agrave; phong ph&uacute;, đủ c&aacute;c loại nh&acirc;n cho những ai th&iacute;ch sự đổi mới, gỏi cuốn ở đ&acirc;y cũng ngon lắm nh&eacute;. Ri&ecirc;ng t&aacute;c giả th&iacute;ch Ăn l&agrave; Ghiền v&igrave; kh&ocirc;ng gian của qu&aacute;n, sạch sẽ, tho&aacute;ng m&aacute;t nhưng vẫn mang hơi thở của qu&ecirc; hương. Trong chuối qu&aacute;n Ăn L&agrave; Nghiền th&igrave; 74 Sương Nguyệt &Aacute;nh, Phường Bến Th&agrave;nh, Quận 1 l&agrave; địa chỉ bạn n&ecirc;n thử, m&oacute;n b&aacute;nh x&egrave;o nh&acirc;n nấm hoặc măng t&ocirc;m thịt l&agrave; những loại rất ngon v&agrave; đặc sắc.<br />
<br />
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/nha-hang/spaghettibox-giang-van-minh-viet-nam" href="http://lozi.vn/nha-hang/spaghettibox-giang-van-minh-viet-nam">spaghetti box</a></strong><br />
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/nha-hang/tra-sua-bobapop-le-van-sy-295-le-van-sy-quan-3-tp-hcm-732" href="http://lozi.vn/nha-hang/tra-sua-bobapop-le-van-sy-295-le-van-sy-quan-3-tp-hcm-732">Bobapop</a></strong><br />
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/nha-hang/hana-bbq-hot-pot-buffet-243-dien-bien-phu-p-6-quan-3-tp-hcm-783" href="http://lozi.vn/nha-hang/hana-bbq-hot-pot-buffet-243-dien-bien-phu-p-6-quan-3-tp-hcm-783">buffet hana</a></strong><br />
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/nha-hang/the-other-person-cafe-14-ton-that-dam-quan-1-tp-hcm-300" href="http://lozi.vn/nha-hang/the-other-person-cafe-14-ton-that-dam-quan-1-tp-hcm-300">The Other Person Cafe</a></strong><br />
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/nha-hang/ngu-mieu-quan-195-duong-bo-song-quan-hoa-quan-hoa-cau-giay-ha-noi-viet-nam" href="http://lozi.vn/nha-hang/ngu-mieu-quan-195-duong-bo-song-quan-hoa-quan-hoa-cau-giay-ha-noi-viet-nam">Ngự Mi&ecirc;u Qu&aacute;n</a></strong><br />
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/mon-an/mochi-nuoc" href="http://lozi.vn/mon-an/mochi-nuoc">mochi nước</a></strong><br />
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/nha-hang/beer-republic-club-nam-ky-khoi-nghia-92-nam-ky-khoi-nghia-quan-1-tp-hcm-12" href="http://lozi.vn/nha-hang/beer-republic-club-nam-ky-khoi-nghia-92-nam-ky-khoi-nghia-quan-1-tp-hcm-12">beer republic</a></strong><br />
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/nha-hang/tra-sua-bobapop-le-van-sy-295-le-van-sy-quan-3-tp-hcm-732" href="http://lozi.vn/nha-hang/tra-sua-bobapop-le-van-sy-295-le-van-sy-quan-3-tp-hcm-732">tr&agrave; sữa bobapop</a></strong><br />
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/nha-hang/o-mai-hong-lam-pho-hue-1a-pho-hue-hang-bai-hoan-kiem" href="http://lozi.vn/nha-hang/o-mai-hong-lam-pho-hue-1a-pho-hue-hang-bai-hoan-kiem">&ocirc; mai hồng lam</a></strong><br />
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/bo-suu-tap/cac-do-uong-hot-nhat-tai-coffee-inn-1411121441195" href="http://lozi.vn/bo-suu-tap/cac-do-uong-hot-nhat-tai-coffee-inn-1411121441195">The Coffee Inn</a></strong><br />
<strong><a _mce_href="http://lozi.vn/mon-an/xoi-mit" href="http://lozi.vn/mon-an/xoi-mit">x&ocirc;i m&iacute;t</a>&nbsp;</strong></p>
<h2 style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">
4. B&aacute;nh x&egrave;o Long Huy &ndash; 129 c&aacute;ch mạng th&aacute;ng 8, Q.3</h2>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
H&atilde;y hỏi ai đ&atilde; từng ăn Long Huy v&agrave; hỏi họ ấn tượng g&igrave;? Chắc họ sẽ n&oacute;i ngay l&agrave;: &ldquo;B&aacute;nh to đ&ugrave;ng đ&ugrave;ng&rdquo;. Thiệt vậy, khi bạn gọi m&oacute;n, sẽ c&oacute; ngay 3p sau đ&oacute;, v&agrave; b&aacute;nh n&agrave;o b&aacute;nh nấy&hellip; chất lự lự lu&ocirc;n. Kh&ocirc;ng những b&aacute;nh to, t&ocirc;m thịt ở đ&acirc;y c&ograve;n được ướp trước khi đổ chung với bột, n&ecirc;n thấm lắm.</p>
<h2 style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">
5. B&aacute;nh x&egrave;o b&agrave; Hai &ndash; 64 Nguyễn Trọng Tuyển, Ph&uacute; Nhuận</h2>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Những ai muốn ăn b&aacute;nh x&egrave;o, m&agrave; lại l&agrave;.. x&egrave;o chay, th&igrave; h&atilde;y gh&eacute; b&agrave; Hai một lần. Ở đ&acirc;y phục vụ cả x&egrave;o mặn lẫn x&egrave;o chay, b&aacute;nh l&uacute;c mang ra l&uacute;c n&agrave;o cũng gập đ&ocirc;i v&agrave;&hellip; d&agrave;y cộm, đ&oacute; l&agrave; điều th&iacute;ch nhất! (cứ nhiều l&agrave; th&iacute;ch) Hơn nữa, ngo&agrave;i rau sống, qu&aacute;n c&ograve;n c&oacute; rau rừng như l&aacute; c&oacute;c, xo&agrave;i,.. ăn lạ miệng v&agrave; rất thơm.</p>
<h2 style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">
6. B&aacute;nh x&egrave;o Ngọc Sơn &ndash; 103 Ng&ocirc; Quyền, Q.5</h2>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Ngọc Sơn th&igrave; đ&atilde; đổ&hellip; x&egrave;o 20 năm nay rồi, b&acirc;y giờ qu&aacute;n c&ograve;n &ldquo;l&ecirc;n cấp&rdquo; l&agrave; nhận đặt tiệc lu&ocirc;n rồi. Ngo&agrave;i b&aacute;nh x&egrave;o qu&aacute;n c&ograve;n c&oacute; gỏi cuốn, b&aacute;nh khọt, chả gi&ograve; nữa.. N&oacute;i th&ecirc;m về nước chấm của Ngọc Sơn, rất &hellip;&rdquo;miền Nam&rdquo; đậm đ&agrave;, c&oacute; vị chua chua ngọt ngọt.</p>
<h2 style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">
7. B&aacute;nh x&egrave;o T&ocirc;m nhảy Thanh Diệu &ndash; 164 Nguyễn Thị Nhỏ, Q.11</h2>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
M&oacute;n b&aacute;nh ở đ&acirc;y đ&uacute;ng như c&aacute;i t&ecirc;n lu&ocirc;n&hellip; t&ocirc;m nhảy. V&igrave; b&igrave;nh thường b&aacute;nh x&egrave;o chỉ c&oacute; v&agrave;i con t&ocirc;m ở giữa, th&igrave; b&aacute;nh ở đ&acirc;y c&oacute; t&ocirc;m.. xung quanh lu&ocirc;n, k&iacute;n cả b&aacute;nh, nh&igrave;n cực kỳ hấp dẫn. B&aacute;nh được đổ bằng bột kh&ocirc;ng bột nghệ n&ecirc;n c&oacute; m&agrave;u trắng đục chứ kh&ocirc;ng phải v&agrave;ng b&oacute;ng như c&aacute;c qu&aacute;n kh&aacute;c. Nước chấm với ớt v&agrave; tỏi băm nhuyễn, c&oacute; vị chua chua rất đặc trưng m&agrave; c&oacute; thể thực kh&aacute;ch sẽ nhớ m&atilde;i</p>
<h2 style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">
8. B&aacute;nh x&egrave;o A Phủ &ndash; 10A đường 3/2, Q.10</h2>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
B&aacute;nh x&egrave;o ở A Phủ c&oacute; 2 đặc điểm dễ d&agrave;ng nhận ra ngay: 1 l&agrave; b&aacute;nh to, 2 l&agrave; m&agrave;u trắng đục. B&aacute;nh được đổ với kh&aacute; nhiều gi&aacute; để tr&aacute;nh cảm gi&aacute;c ng&aacute;n dầu mỡ. Con t&ocirc;m ở đ&acirc;y b&eacute;, tuy nhi&ecirc;n một b&aacute;nh như vậy c&oacute; hơn chục con t&ocirc;m. Kh&ocirc;ng gian tho&aacute;ng m&aacute;t cũng l&agrave; điểm cộng cho A Phủ</p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
<strong>9. B&aacute;nh x&egrave;o Đinh C&ocirc;ng Tr&aacute;ng &ndash; 46A Đinh C&ocirc;ng Tr&aacute;ng, Q.1</strong></p>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Đ&acirc;y được xem l&agrave; một trong những qu&aacute;n &ldquo;b&aacute; đạo&rdquo; về b&aacute;nh x&egrave;o. B&aacute;nh x&egrave;o ở đ&acirc;y được đổi bằng l&ograve; củi chứ kh&ocirc;ng phải bằng lo ga nh&eacute;, &nbsp;đến ăn v&agrave; nh&igrave;n tận mắt c&aacute;i b&aacute;nh &ldquo;x&egrave;o x&egrave;o&rdquo; ch&iacute;n ngay trước mặt rất th&uacute; vị, đ&ocirc;i khi nh&igrave;n cảnh đ&oacute; nhớ nh&agrave; kinh khủng, v&igrave; ở nh&agrave; m&aacute; cũng đổ b&aacute;nh bằng than củi như thế. B&aacute;nh ở đ&acirc;y hơi mắc (60k/c&aacute;i) nhưng chất lượng th&igrave; bao &ldquo;chất&rdquo; nha.</p>
<h2 style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">
10. B&aacute;nh x&egrave;o b&igrave;nh d&acirc;n kh&aacute;c:</h2>
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;">
Ai chịu kh&oacute; chạy v&agrave;o chợ T&ocirc;n Đản Quận 4 sẽ biết qu&aacute;n b&aacute;nh X&egrave;o Sen, đ&acirc;y c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; qu&aacute;n b&aacute;nh X&egrave;o ngon v&agrave; rẻ nhất S&agrave;i G&ograve;n. 23.000 VND/1 c&aacute;i t&ocirc;m thịt, hoặc t&ocirc;m. Ngập mặt t&ocirc;m v&agrave; thịt. C&oacute; điều chỗ ngồi th&igrave; hơi chật, nhưng nếu ai quan t&acirc;m đến chất lượng của một c&aacute;i b&aacute;nh x&egrave;o v&agrave; tạm hi sinh một ch&uacute;t thoải m&aacute;i trong d&aacute;ng ngồi l&uacute;c ăn th&igrave; chắc chắn sẽ quay lại qu&aacute;n n&agrave;y mỗi khi muốn ăn b&aacute;nh x&egrave;o thứ thiệt.</p>
<div>
&nbsp;</div>
繼續閱讀
網誌分類篩選
收起分類
分類篩選
相簿設定
標籤設定
相簿狀態